O nasilju među djecom govorimo kad jedno ili više djece uzastopno i namjerno uznemiruje, napada, ozljeđuje ili isključuje iz igre i aktivnosti drugo dijete koje se ne može obraniti. Takvo nasilje može imati oblik prijetnji, tjelesnih ozljeda, odbacivanja, ruganja, zadirkivanja, ogovaranja, uzimanja stvari, uništavanja stvari… često uključuje neugodne komentare o djetetovoj obitelji ili rodbini (npr. ”Ivan nema tatu! Mama ti je debela!”)

Ukoliko Vaše dijete ima problema u školi, netko ga/ju izaziva, ruga mu/joj se, udara ga/ju, uzima njegove/njezine stvari, govori mu/joj ružne riječi, ismijava ga/ju… postoje stvari kojima ga/ju možete podučiti kako bi se zaštitio/la:

  • Razuvjerite ga u razmišljanju kako, iz nekog razloga zaslužuje biti žrtva-ne mora osjećati sram; djeca koja se ponašaju nasilno su ta koja imaju problem
  • Podučite ga/ju kako da bude čvrst/a i jasan / jasna – neka gleda dijete koje se ponaša nasilno u oči i kaže PRESTANI!
  • Pomozite mu u osvještavanju činjenice da ne može promijeniti dijete koje se ponaša nasilno, te ga pohvalite što Vam se povjerilo i potaknite ga o istome obavijesti nastavnika/profesora u kojeg ima povjerenja (ukoliko je nasilničkom ponašanju izložen u školi)
  • Potaknite ga/ju neka potraži pomoć vršnjaka i ohrabrujte ga/ju u sklapanju i održavanju prijateljstava
  • Potičite razvoj socijalnih vještina Vašeg djeteta (ljubaznost, empatija, slušanje, nenasilno rješavanje sukoba, kooperativnost, izražavanje želja i potreba…)
  • Potaknite ga da Vam kaže ukoliko zna za neki slučaj nasilja, te da o tome obavijesti i školskog pedagoga, psihologa, nastavnika…
  • Potražite pomoć školskog osoblja ukoliko saznate kako je Vaše dijete izloženo nasilju te zajedno poduzmite potrebne mjera s ciljem zašite djeteta od daljnje viktimizacije

Često braća, sestre i prijatelji djeteta znaju za zastrašivanje puno prije nego roditelji i nastavnici te ne reagiraju jer ih je to žrtva zamolila ili iz straha da i oni ne postanu žrtve. Ukoliko sumnjate da je Vaše dijete izloženo zastrašivanju, osim s njim/njom porazgovarajte i s ostalom djecom u obitelji, kao i djetetovim prijateljima kako biste potvrdili svoje sumnje i što prije pomogli djetetu.

Print Friendly, PDF & Email