Za prvi mobitel uvijek ima vremena iako je važnije pitanje kako ga koristiti u funkciji razvoja i boljitka djeteta, a ne kada.
Najkorisnija funkcija korištenja mobitela od strane djece je komunikacija i održavanje kontakta s osobama koji su djetetu važni, te izmjena informacija između roditelja i djeteta što doprinosi osjećaju sigurnosti roditelja i djeteta. Korištenjem mobitela, koji danas imaju niz drugih mogućnosti i funkcija dijete razvija i mnogobrojne vještine korištenja suvremenom tehnikom. Čini se da mobiteli, kao i druge suvremene tehnologije poput računala, interneta, video igara, fotoaparata postaju vrlo rano sastavnim dijelom dječjeg života i razvoja i važno je dati podršku djeci u razumijevanju njihovih funkcija, uloga i utjecaja na njih same i druge. Kao i druge stvari u životu, mobiteli uvijek imaju prednosti i koristi za nas, ali nas izlažu i nekim rizicima ako ih ne naučimo koristiti na siguran način. Skupi mobiteli mogu dijete učiniti metom krađe, bilo od odraslih, vršnjaka, ili starijih učenika. Mobiteli su također često pokazatelj socijalnog statusa, pa tako se djeca s jeftinijim mobitelima, a pogotovo ona bez mobitela među vršnjacima mogu smatrati manje vrijednom i biti izložena zadirkivanju i vršnjačkom nasilju. Nadalje, obzirom na nove mogućnosti mobitela, djeci mogu biti dostupni štetni sadržaji te internet bez roditeljske kontrole, što osim uvećanja troškova može djelovati nestimulativno na djetetov razvoj i obrazovanje te ostavlja više prostora za izloženost djece nasilju putem moderne tehnologije. Važno je ne zaboraviti i potencijalnu štetnost zračenja mobitela.
Djeci je važno dati smjernice kako da koriste mobitele na funkcionalan način te im pritom priznati interes, samostalnost i napredak tehnologije. Neki negativni faktori ne mogu se  potpuno ukloniti, ali se mogu umanjiti. Primjerice, djetetu se može nabaviti mobitel na bonove i reći mu koliko ima novaca na raspolaganju. Važno je postaviti jasna pravila kada i kako koristiti mobitel, gdje ga smije koristiti, a gdje i kada ne, razgovarati kome smije dati broj i kada sa roditeljima razgovarati o tome, što je posebno važno što je dijete mlađe dobi.
S obzirom na sve veći porast broja djece izložene seksualnom zlostavljanju putem mobitela, potrebno je naučiti djecu kako sigurno koristiti mobitele, kako prepoznati moguće opasnosti i rizična ponašanja te kako se zaštititi. Važno je naučiti djecu koje aktivnost su opasne i rizične u razmjenjivanju fotografija i služenja mobitelom. Uz to je nužno da se roditelji educiraju kako bi znali pružiti podršku djeci u razumijevanju sebe i svijeta koji ih okružuje, pokazati interes za dječje aktivnosti i pomoći im kada se nađu u nekim problematičnim situacijama te kako da prepoznaju ako im je dijete žrtva takvog oblika zlostavljanja, ali i ako zloupotrebljava mobitel da bi povrijedilo druge.

U slučaju nasilja putem mobitela potrebno je obavijestiti policiju te je dobro sačuvati poruke u mobitelu ili na neki drugi način zadržati sadržaj poruke kao i datum i vrijeme kada je poruka primljena.

Dora Kralj, prof. socijalni pedagog

Ostale teme ove autorice:

Razvijanje djetetove samostalnosti

Zašto je igra važna za razvoj djece

Kako reagirati kada dijete želi prestati sa slobodnom aktivnošću

Djeca i preopterećenost obavezama

Primjeren izbor slobodnih aktivnosti za dijete

Zašto je važna dosljednost u odgoju

Print Friendly, PDF & Email