Iznimno je važno da odrasli (roditelji, profesori, odgojitelji, treneri…) koji su u kontaktu s djetetom s hiperaktivnim poremećajem/poremećajem pažnje međusobno surađuju te razumiju dijete, pruže mu pomoć i podršku kako bi mu olakšali funkcioniranje na način da mu osiguraju rutinu, strukturaui predvidljivost. Prilikom obraćanja hiperaktivnom djetetu s nekom uputom ili zahtjevom važno je uspostaviti kontakt očima, kako bi usmjerili djetetovu pažnju te mu davati jednostavne, sažete i razumljive upute kako bi dijete moglo zaključiti što se od njega očekuje. Važno je odrediti pravila ponašanja uz jasan dogovor o sustavu nagrada i sankcija. Hiperaktivnom djetetu posljedice njegovog ponašanja moraju biti predvidljive, konzistentne i jasne te povratne informacije o njegovom ponašanju, pogotovo pozitivne (pohvale) moraju biti česte. Ukoliko dijete ne dobije pozitivnu pažnju, ono će se potruditi da svojim ponašanjem privuče negativnu pažnju. Zato je bitno djetetovo neadekvatno ponašanje, ukoliko ne dovodi do fizičkog ugrožavanja djeteta, ignorirati kad god je moguće jer ako dijete ne dobije pažnju i ako nepoželjno ponašanje nije potkrijepljeno, vjerojatno je da se ono više neće pojavljivati.

Print Friendly, PDF & Email