Danas se mnoga djeca opisuju kao „hiperaktivna“ i čini se da je taj izraz postao vrlo popularan. No, ako je vaše dijete živahno, puno energije, stalno u pokretu, brbljavo i znatiželjno to još uvijek ne znači da je hiperaktino tj. da ima Hiperaktivni poremećaj/poremećaj pažnje (skraćenica ADHD dolazi od engleskog naziva Attention deficit/Hyperactivity disorder). Kada govorimo o hiperaktivnosti bitno je znati da to nije samo razvojna faza koju će dijete prerasti, nije uzrokovano roditeljskim neuspjehom u odgoju, niti je znak djetetove “zločestoće”, već je stvarni, biološki uvjetovan poremećaj. Djeca koja su nemirna, teže se koncentriraju i/ili impulzivnije reagiraju mogu imati mnoge poteškoće u svakodnevnom životu, poteškoće u integraciji u vršnjačku skupinu i uspostavljanju kvalitetnih odnosa s odraslima te snalaženju u situacijama u kojima je potrebno držati se određenih pravila (vrtić, škola, izvanškolske aktivnosti.)

Hiperaktivno dijete može imati poteškoća na tri područja:

  • aktivnost
  • pažnja
  • kontrola impulsa

Dijete koje ima problema na području hiperaktivnosti često trese rukama i nogama, vrpolji se, često ustaje u situacijama kada se očekuje da sjedi na mjestu (npr. u školi), pretjerano trči, skače ili se penje u situacijama kada to nije prikladno, teško mu je tiho se i mirno igrati, često pretjerano puno priča, lako se uzbudi, nemirno je i neumorno…

Nepažnju kod djeteta možemo uočiti kroz sljedeća ponašanja: radi pogreške zbog nemara ili ne posvećuje pažnju detaljima, teško održava pažnju u zadacima ili igri, čini se da ne sluša čak i kada mu se izravno obraćamo, teško mu je organizirati zadatke i aktivnosti, lako ga ometaju vanjski podražaju koji drugoj djeci ne smetaju, ima poteškoća u praćenju uputa, teško se koncentrira…

Impulzivno dijete “istrčava” s odgovorima prije nego što je pitanje završeno, ima poteškoća s čekanjem reda, često prekida i ometa druge, djeluje prije nego što promisli, često se prebacuje s jedne aktivnosti na drugu, prekida razgovor, ne čeka upute, nameće se drugima, ne može pratiti pravila igre…

Print Friendly, PDF & Email