Na temelju članka 21. Statuta Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, ravnateljica Poliklinike donosi sljedeću

ODLUKU

O PONIŠTENJU NATJEČAJA

Poništava se Natječaj za prijam u radni odnos:

– Viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme,

koji je objavljen dana 2.9. 2020. u “Narodnim novinama”, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na internetskim stranicama Poliklinike.

U Zagrebu, 24. 9. 2020.

Ovdje možete preuzeti skenirani dokument Odluke o poništenju natječaja u PDF-u: Odluka o poništenju natječaja – Viši stručni savjetnik

 

Print Friendly, PDF & Email