Ravnateljica: profdrsc. Gordana Buljan Flander

Zamjenik Ravnateljice: prim. Domagoj Štimac, dr.med.

Pomoćnica Ravnateljice za kvalitetu zdravstvene zaštite:  Docent, Primarijus, dr. sc. Vanja Slijepčević Saftić, dr. med., spec. pedijatar, subspecijalist dječje neurologije

Upravno vijeće Poliklinike:

  1. Prof.dr.sc. Vlatko Previšić, predsjednik
  2. Romana Galić, univ.spec. act. soc., član
  3. Dr. sc. Renata Ćorić Špoljar, član
  4. Vesna Jurčić, magistra sestrinstva, član

Stručno vijeće Poliklinike:

  1. Dr. sc. Renata Ćorić Špoljar, predsjednica
  2. Docent, Primarijus, dr. sc. Vanja Slijepčević Saftić, dr. med., spec. pedijatar, subspecijalist dječje neurologije
  3. Prim. Domagoj Štimac, dr.med., član

Voditeljica dijagnostike i tretmana: Dr. sc. Renata Ćorić Špoljar

Voditelji multidisciplinarnih timova: prim. Domagoj Štimac, dr.med. i Marjeta Knez Turčinović, dr.med.

Koordinatorica istraživačke djelatnosti: Ana Marija Španić, mag. psihologije

Prikaz suradnje Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba sa ostalim institucijama sustava

Sigurno društvo u kojem svako dijete i njegova obitelj mogu dobiti djelotvornu pomoć može se stvoriti isključivo promjenama na svim razinama sustava. Vođena tom idejom, Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba kao zdravstvena ustanova surađuje sa svim institucijama sustava kroz sve razine prevencije odnosno intervencije.

 

Prioritet u radu sa specifičnom populacijom djece i njihovih obitelji je zaštita djeteta i individualni pristup uzimajući u obzir potrebe svakog pojedinog djeteta i obitelji. Posebnost rada Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba je timski stručni rad koji se odvija u okviru multidisciplinarnog tima te suradnja sa svim institucijama sustava. Aktualno djeluju dva multidisciplinarna tima, članovi kojih su: psihijatar, psiholog, socijalni pedagog, logoped, socijalni radnik, neuropedijatar, medicinske sestre i pravnik. Svaki od članova sudjeluje u svim navedenim djelatnostima Poliklinike.

Struktura Poliklinike (PDF, 80kb)

 

Print Friendly, PDF & Email