Ravnateljica: prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander

Zamjenik ravnateljice: prim. Domagoj Štimac, dr.med.

Upravno vijeće Poliklinike:

  1. Prof.dr.sc. Vlatko Previšić, predsjednik
  2. Romana Galić, univ.spec. act. soc., član
  3. Renata Ćorić Špoljar, prof., član
  4. Zdravko Miočević, dipl.iur., član

Stručno vijeće Poliklinike:

  1. Renata Ćorić Špoljar, prof., predsjednica
  2. Doc. dr.sc. Bruna Profaca, prof., član
  3. Prim. Domagoj Štimac, dr.med., član

Voditeljica dijagnostike i tretmana: Renata Ćorić Špoljar, prof.

Voditelji multidisciplinarnih timova: prim. Domagoj Štimac, dr.med. i Marjeta Knez Turčinović, dr.med.

Koordinatorica istraživačke djelatnosti: Ana Marija Španić, mag. psihologije

Prikaz suradnje Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba sa ostalim institucijama sustava

Sigurno društvo u kojem svako dijete i njegova obitelj mogu dobiti djelotvornu pomoć može se stvoriti isključivo promjenama na svim razinama sustava. Vođena tom idejom, Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba kao zdravstvena ustanova surađuje sa svim institucijama sustava kroz sve razine prevencije odnosno intervencije.

 

Prioritet u radu sa specifičnom populacijom djece i njihovih obitelji je zaštita djeteta i individualni pristup uzimajući u obzir potrebe svakog pojedinog djeteta i obitelji. Posebnost rada Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba je timski stručni rad koji se odvija u okviru multidisciplinarnog tima te suradnja sa svim institucijama sustava. Aktualno djeluju dva multidisciplinarna tima, članovi kojih su: psihijatar, psiholog, socijalni pedagog, logoped, socijalni radnik, neuropedijatar, medicinske sestre i pravnik. Svaki od članova sudjeluje u svim navedenim djelatnostima Poliklinike.

Struktura Poliklinike (PDF, 80kb)

 

Print Friendly, PDF & Email