Ravnateljica v. d. : doc. prim. dr. sc. Vanja Slijepčević Saftić, dr.med., spec.ped., subspec. dječje neurologije

Zamjenica Ravnateljice: doc. prim. dr. sc. Vanja Slijepčević Saftić, dr.med., spec.ped., subspec. dječje neurologije

Pomoćnica Ravnateljice za kvalitetu zdravstvene zaštite: doc. prim. dr. sc. Vlatka Boričević Maršanić, dr. med., spec. psihijatar, subspecijalist dječje i adolescentne psihijatrije

Upravno vijeće Poliklinike: 

  1. prof. dr. sc. Gordana Keresteš, predsjednica
  2. prim. dr. sc. Andrea Jambrošić Sakoman, dr. med., član
  3. mr. sc. Lora Vidović, član
  4. dr. sc. Renata Ćorić Špoljar, prof., član
  5. Vesna Jurčić, magistra sestrinstva, član

Stručno vijeće Poliklinike:

  1. dr. sc. Renata Ćorić Špoljar, prof., predsjednica
  2. doc. prim. dr. sc. Vanja Slijepčević Saftić, dr.med., spec.ped., subspec. dječje neurologije, član
  3. Marjeta Knez Turčinović, dr.med., spec. psih., subspec. psihoterapije, član
  4. Dora Kralj, prof. soc. pedagog, član
  5. Nikolina Škrlec, dipl. soc. radnik, član

Voditeljica dijagnostike i tretmana: dr. sc. Renata Ćorić Špoljar, prof.

Voditelji multidisciplinarnih timova:  Marjeta Knez Turčinović, dr.med., spec. psih., subspec. psihoterapije i doc. prim. dr. sc. Vlatka Boričević Maršanić, dr. med., spec. psihijatar, subspecijalist dječje i adolescentne psihijatrije

Koordinatorica istraživačke djelatnosti: Ana Marija Španić, mag. psihologije

Prikaz suradnje Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba sa ostalim institucijama sustava

Sigurno društvo u kojem svako dijete i njegova obitelj mogu dobiti djelotvornu pomoć može se stvoriti isključivo promjenama na svim razinama sustava. Vođena tom idejom, Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba kao zdravstvena ustanova surađuje sa svim institucijama sustava kroz sve razine prevencije odnosno intervencije.

 

Prioritet u radu sa specifičnom populacijom djece i njihovih obitelji je zaštita djeteta i individualni pristup uzimajući u obzir potrebe svakog pojedinog djeteta i obitelji. Posebnost rada Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba je timski stručni rad koji se odvija u okviru multidisciplinarnog tima te suradnja sa svim institucijama sustava. Aktualno djeluju dva multidisciplinarna tima, članovi kojih su: psihijatar, psiholog, socijalni pedagog, logoped, socijalni radnik, neuropedijatar, medicinske sestre i pravnik. Svaki od članova sudjeluje u svim navedenim djelatnostima Poliklinike.

Struktura Poliklinike (PDF, 80kb)

 

Print Friendly, PDF & Email