Ravnatelj/ica: doc. prim. dr. sc. Vanja Slijepčević Saftić, dr. med., spec. ped., subspec. dječje neurologije

Zamjenik/ca ravnateljice: dr. sc. Renata Ćorić Špoljar, prof. psihologije, klinički psiholog

Pomoćnik/ica Ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite: prim. mr. sc. Mirta Mahnik, dr.med., spec. psihijatrije i subspecijalist socijalne psihijatrije

Upravno vijeće Poliklinike: 

prof. dr. sc. Gordana Keresteš, prof. psihologije, predsjednica

prim. dr. sc. Andrea Jambrošić Sakoman, dr. med., spec. psihijatrije, član

Tatjana Prenđa Trupec, mag. ing. el., MBA

Swea Jelić Tuščić, prof. psihologije, klinički psiholog, član

Vesna Jurčić, magistra sestrinstva, član

Stručno vijeće Poliklinike:

Swea Jelić Tuščić, prof. psihologije, klinički psiholog, predsjednica

Tanja Manović, prof. socijalni pedagog, član

Zdravko Miočević, dipl. iur., član

Voditeljica dijagnostike i tretmana: Swea Jelić Tuščić, prof. psihologije, klinički psiholog

Koordinator/ica istraživačke djelatnosti: Ana Marija Španić, mag. psihologije, klinički psiholog

Prikaz suradnje Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba sa ostalim institucijama sustava

Sigurno društvo u kojem svako dijete i njegova obitelj mogu dobiti djelotvornu pomoć može se stvoriti isključivo promjenama na svim razinama sustava. Vođena tom idejom, Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba kao zdravstvena ustanova surađuje sa svim institucijama sustava kroz sve razine prevencije odnosno intervencije.

 

Prioritet u radu sa specifičnom populacijom djece i njihovih obitelji je zaštita djeteta i individualni pristup uzimajući u obzir potrebe svakog pojedinog djeteta i obitelji. Posebnost rada Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba je timski stručni rad koji se odvija u okviru multidisciplinarnog tima te suradnja sa svim institucijama sustava. Aktualno djeluju dva multidisciplinarna tima, članovi kojih su: psihijatar, psiholog, socijalni pedagog, logoped, socijalni radnik, neuropedijatar, medicinske sestre i pravnik. Svaki od članova sudjeluje u svim navedenim djelatnostima Poliklinike.

 

Print Friendly, PDF & Email