Na temelju članka 84. stavka 1. alineje 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/18., i 125/19. – Uredba) i članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19), Upravno vijeće Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, Đorđićeva 26, Zagreb na 7. sjednici održanoj dana 20. 01. 2020. godine donijelo je Statut Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba:

Statut Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba (PDF)

Na sjednicama Upravnog vijeća Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba donešene su sljedeće Izmjene Statuta Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba:

Odluka 1-2021-27- izmjena statuta (PDF)

Odluka 1-2021-29 izmjena odluke o izmjeni statuta (PDF)

Odluka 1-2023-25 izmjene i dopune Statuta (PDF)

 

Print Friendly, PDF & Email