Temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)  i članka  23.  Statuta Poliklinike, Upravno vijeće na 18. sjednici  održanoj 27.11.2020.  donijelo je sljedeću Odluku o izmjeni financijskog plana za 2020. godinu:

Prihodi 2020 (izmjena) (Excel)

Rashodi 2020 (izmjena) (Excel)

Izmjena Plana nabave za 2020 (Excel)

Print Friendly, PDF & Email