Upravno vijeće Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba donijelo je na sjednici 28. studenog 2017. obrazloženje rebalansa financijskog plana i plana nabave Poliklinike za 2017. godinu:

Financijski plan Poliklinike za 2017. godinu, usvojen je na Upravnom vijeću Poliklinike 13.12.2016.i otada je bilo nekoliko izmjena, ali u okviru iznosa koji je bio 7.255.000,00 kuna.

Rebalans financijskog plana napravljen je jer su se tokom godine povećali rashodi za zaposlene u vidu plaća i ostalih materijalnih rashoda za zaposlene kao i rashodi za usluge a i mijenjala se struktura prihoda.

Rebalansom plana osigurali smo sredstva za podmirenje rashoda.

Plan prihoda od HZZO-A je povećan sa 4.526.000 kn na 5.225.100 sto je za 699.100,00 više u odnosu na planirano na početku godine.

Planirani rashodi za 2017. godinu, iznosili su 7.255.000,00 kuna, no rebalansom se mijenja struktura rashoda.

Planirana su decentralizirana sredstva i dalje u vrijednosti 500.000,00 kuna.


Prilozi:

28112017 REBALANS Plan prihoda KONAČNI.

28112017 UV REBALANS PLANA NABAVE 2017

28112017 REBALANS Plan rashoda i izdataka 2017-2019.

28112017 REBALANS FINANCIJSKI PLAN 2017 OPĆI DIO konačni

Print Friendly, PDF & Email