Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, Đorđićeva 26, Zagreb OIB: 81725888904

Na temelju članka 28. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) naručitelj vodi:

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma sklopljenih u 2020. godini

Dokument za preuzimanje:  Registar ugovora o javnoj nabavi 2020 (PDF)

 

Print Friendly, PDF & Email