Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, Đorđićeva 26, Zagreb OIB: 81725888904, na temelju članka 28. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) kao naručitelj vodi Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma sklopljenih u 2018. godini.

Ovdje možete pregledati i preuzeti registar:

Registar ugovora o javnoj nabavi 2018 (PDF)

Print Friendly, PDF & Email