R.br

Evidencijski broj nabave

Vrsta provedenog postupka

Datum sklapanja ugovora

Iznos sklopljenog ugovora

Razdoblje na koje je sklopljen ugovor

Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor

Datum konačnog izvršenja ugovora

Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora

1.


02-10


Usluge iz dodatka IIb


29.3.2010.


83.987,74 kn + PDV


01.4.-31.12.2010.


Zaštita – Zagreb d.d, Savska cesta 163b, Zagreb


31.12.2010.


83.987,74 kn + PDV


2.


03-10


otvoreni


01.10.2010.


209.390,00 kn + PDV


30.9.2011.


Denona d.o.o. Getaldićeva 1


Zagreba


30.9.2011.
3.


05-10


Usluge iz dodatka IIb


28.12.2010.


114.613,50 kn +


PDV


01.01.-31.12.2011.


Zaštita – Zagreb d.d, Savska cesta 163b, Zagreb


31.12.2011.
4.


01-11


otvoreni


02.5.2011.


1.949.008,32 kn + PDV


15.9.2011.


Tim gradnja d.o.o., Rudeška 14, Zagreb


31.10.2011.
Print Friendly, PDF & Email