Na sjednici Upravnog vijeća Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba 21. travnja 2016. donesene su izmjene financijskog plana i plana nabave za 2016, kako slijedi u dokumentaciji koje možete preuzeti ovdje.

Dokumenti:

Financijski plan 2016 (PDF, 64 KB)

Financijski plan 2016 – IZMJENA (PDF, 65 KB)

Plan nabave 2016 – IZMJENA (PDF, 475 KB)

Print Friendly, PDF & Email