Na sjednici Upravnog vijeća Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba održanoj 15. studenog 2019. donesene su sljedeće izmjene planova (preuzimanje dokumenata u Excelu):

Izmjena PLANA NABAVE ZA _2019

Izmjena plana prihoda i primitaka 2019.-2021

Izmjena plana rashoda i izdataka 2019

Print Friendly, PDF & Email