Upravno vijeće Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba je na sjednici održanoj 20. lipnja 2017. donijelo odluke o izmjeni plana nabave za 2017. godinu i izmjeni plana rashoda i izdataka za 2017 – 2019.

Oba dokumenta dostupna su za pregled i preuzimanje u PDF formatu:

PLAN NABAVE 2017

Plan rashoda i izdataka 2017-2019

Print Friendly, PDF & Email