Temeljem odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/2016) objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti ili s njima povezane osobe s kojima Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Print Friendly, PDF & Email