Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba predala je sljedeći godišnji financijski izvještaj – završni račun za 2021. sa bilješkama:

Preuzimanje u Excel formatu:

Godišnji financijski izvještaj:  PRIHODI-RASHODI 01.01.-31.12.2021

Bilješke:  Bilješke uz god. financijske izvještaje 2021

Print Friendly, PDF & Email