Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba predala je sljedeći godišnji financijski izvještaj – završni račun za 2020. sa bilješkama:

Preuzimanje u Excel formatu:

Godišnji financijski izvještaj: PRIHODI-RASHODI 01.01.-31.12.2020 (FINALNI)

Bilješke: Bilješke uz God. financijske izvještaje 2020

Print Friendly, PDF & Email