Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba predala je sljedeći godišnji financijski izvještaj – završni račun za 2019. sa bilješkama:

Preuzimanje u Excel formatu:

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 2019

Bilješke uz God. financijske izvještaje 2019

Print Friendly, PDF & Email