Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba predala je sljedeći godišnji financijski izvještaj – završni račun za 2018. sa bilješkama:

Preuzimanje u Excel formatu:

Objedinjena Excel datoteka proračunskih obrazaca za 2018. godinu_v 5.0.6

Bilješke uz PR-RAS 2018.

Preuzimanje u PDF formatu:

Proračunski obrasci za 2018. godinu(PDF)

Bilješke uz PR-RAS 2018. godinu

Bilanca za 2018. godinu

Izvještaj o obvezama za 2018.

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za 2018.(PDF)

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email