Temeljem članka 23. Statuta Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, Upravno vijeće je na 16. sjednici, održanoj 26.listopada 2022. godine, donijelo Odluke o izmjeni Financijskog plana i Plana nabave za 2022. godinu.

Dokumenti za preuzimanje:

Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. (PDF)

Izmjena Plana nabave 2022. (Excel)

 

 

Print Friendly, PDF & Email