Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba predala je sljedeći godišnji financijski izvještaj – završni račun za 2023. godinu s bilješkama:

Print Friendly, PDF & Email