Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba predala je sljedeći godišnji financijski izvještaj – završni račun za 2022. godinu s bilješkama:

Preuzimanje u Excel formatu:

Godišnji financijski izvještaji:

Financijski izvještaji 2022

Bilješke uz godišnje financijske izvještaje:

Bilješke uz godišnje financijske izvještaje 31.12.22.

Print Friendly, PDF & Email