Temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i članka 24. Statuta Poliklinike, Upravno vijeće Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba na 18. sjednici održanoj 21. 12. 2022. donijelo je sljedeći Financijski plan i Plan nabave za 2023. godinu (dokumenti za preuzimanje u Excelu):

Financijski plan 2023.-2025.

Plan nabave za 2023.

Print Friendly, PDF & Email