Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba započela je s radom 23. 12. 2002., na adresi Argentinska 2 (Gajnice), a od 06. 09. 2011. nalazi se na adresi Đorđićeva 26, Zagreb. Osnovna svrha Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba je pružanje psihološke, socijalne, psihijatrijske, defektološke i pedijatrijske pomoći djeci s različitim traumatskim iskustvima, kao i njihovim roditeljima, kako bi se bolje i uspješnije nosili s posljedicama ovih iskustava. Ovo prvenstveno uključuje seksualno, fizički i emocionalno zlostavljanu te zanemarenu djecu ali i djecu rizičnu za traumatizaciju.

Uz dijagnostičku i forenzičnu obradu, stručnjaci Poliklinike pružaju individualni i grupni savjetodavni rad i podršku djeci i roditeljima. U okviru svog područja djelovanja, Poliklinika također organizira i provodi edukaciju, superviziju i stručno usavršavanje za stručnjake u ustanovama direktno uključenima u problematiku zlostavljanja.

Kontekst problema i razlozi za osnivanje ustanove

Svako društvo, bez obzira na kulturalne razlike, socio-ekonomski status i stupanj razvoja susreće se s problemom zlostavljanja djece, a društva se međusobno razlikuju prema tome kako se nose s problemom i kako štite djecu. U zadnjih 30 godina neke od najrazvijenijih zemalja na svijetu razvile su efikasan sustav pružanja pomoći zlostavljanoj i zanemarenoj djeci i njihovim obiteljima. U Hrvatskoj o problemu zlostavljanja i zanemarivanja počelo se govoriti u široj javnosti tek unazad 5-6 godina što je dovelo do povećanja javne svijesti o tom problemu, te efekta “otvaranja rezervoara” – povećao se broj otkrivanja zlostavljanja, a incidencija zlostavljanja je također u porastu, s obzirom na veliki broj rizičnih faktora koji utječu na pojavu obiteljskog nasilja, prisutnih u našem društvu.

Prevalencija i incidencija zlostavljanja djece

Svjetska istraživanja ukazuju na to da je raširenost emocionalnog zlostavljanja djece oko 30% te da je oko dvije trećine djece izloženo barem povremeno emocionalnom zlostavljanju od strane roditelja. Kad se radi o tjelesnom zlostavljanju, većina istraživanja ukazuje na to da je između 20% i 30% djece izloženo tjelesnom nasilju, koje se kreće od batina do ozbiljnog tjelesnog ozljeđivanja. Većina autora se slaže da su, što se tiče seksualnog zlostavljanja, svaka četvrta djevojčica i svaki šesti dječak doživjeli neki od oblika seksualnog zlostavljanja.

Posljednjih godina, u Hrvatskoj su se počela provoditi istraživanja prevalencije zlostavljanosti, uglavnom na odrasloj populaciji. Istraživanja provedena u Hrvatskoj pokazuju da su statistike koje se odnose na prevalenciju i incidenciju zlostavljanja djece vrlo slične. Jedno istraživanje, provedeno 2001. godine pokazalo je da se različiti oblici zlostavljanja preklapaju, tj. dijete koje doživljava neki oblik zlostavljanja često doživljava i druge oblike zlostavljanja. Ovo, dakle, znači da je dijete koje je na bilo koji način zlostavljano i/ili zanemarivano, ujedno u većem riziku da doživi i seksualno zlostavljanje.

Djevojke i mladići u istraživanju ne razlikuju se s obzirom na učestalost doživljavanja pojedinih oblika zlostavljanja osim kad se radi o seksualnom zlostavljanju. Naime, 25% djevojaka iz uzorka doživjelo je do svoje 14.-te godine neki od oblika seksualnog zlostavljanja (što uključuje masturbaciju pred djetetom, izlaganje djeteta pornografskom materijalu, diranje po intimnim dijelovima tijela, prisiljavanje djeteta da dira odraslog, prisiljavanje na oralni, analni ili genitalni spolni odnos), dok isto vrijedi za 16% mladića. Preko 50% ispitanika dobivalo je šamare u djetinjstvu, dok je oko 10% ispitanika često dobivalo batine. Teže tjelesne ozljede uslijed naročito intenzivnog tjelesnog zlostavljanja doživjelo je 7% ispitanika. U istom istraživanju je pronađeno da je 30% njih doživljavalo i neki od oblika emocionalnog zlostavljanja.

Ciljevi Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba

Glavni cilj Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba je pružiti efikasnu i sistematičnu pomoć zlostavljanoj i zanemarenoj djeci i njihovim obiteljima. U ovakvoj poliklinici, na temelju iskustava iz svijeta, svakom djetetu je osiguran specijalizirani timski pristup, u najefikasnijem i najhumanijem rješavanju njegovih poteškoća. Osim direktnog rada s djecom, provođenog od strane senzibiliziranih i educiranih stručnjaka, u stalnom procesu usavršavanja, Poliklinika ima važnu funkciju olakšavanja suradnje različitih institucija uključenih u problem zlostavljane djece, u svrhu bolje zaštite djece.

Zakonski okvir rada djelatnika i djelatnica Poliklinike

Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba je zdravstvena ustanova koja svoje aktivnosti obavlja isključivo u skladu s propisanim ovlaštenjima i dužnostima zdravstvenih ustanova, prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, ostalim primjenjivim propisima i statutu Ustanove.

Kroz dijagnostički i terapijski rad s djecom i njihovim roditeljima koji se provodi na inicijativu roditelja ili ovlaštenih tijela, uloga djelatnika Poliklinike je stručna i savjetodavna. Stručnu procjenu djeteta te izradu nalaza i mišljenja uz davanje preporuka za tretmanski i savjetodavni rad s djetetom i obitelji provode stručnjaci u skladu sa specijaliziranim edukacijama temeljenim na suvremenim znanstvenim i kliničkim spoznajama, s ciljem pružanja zdravstvene zaštite i u skladu s najboljim interesom svakog pojedinog djeteta.

Pritom Poliklinika niti njezini zaposlenici nemaju ovlasti donošenja odluka izvan svojih propisanih nadležnosti kao zdravstvena institucija u pojedinim postupcima koji se vode pred drugim tijelima koja imaju javne ovlasti po posebnim propisima.

Dosadašnji rezultati u radu sa zlostavljanom i zanemarenom djecom

Klinička iskustva stručnjaka koji rade sa zlostavljanom djecom pokazuju da pravovremena dijagnostika i adekvatan terapijski pristup pomažu ne samo u reduciranju simptoma i poremećaja nastalih kao posljedica zlostavljanja, nego i u prekidanju transgeneracijskog prijenosa zlostavljanja. Naime, poznato je iz literature, kao i iz kliničkih iskustava da je 70% zlostavljača i sama u djetinjstvu bila zlostavljana. Stoga možemo zaključiti da dijagnostički i terapijski rad s djecom koja su zlostavljana, kao i s djecom rizičnom za zlostavljanje (hiperaktivna djeca, prematurusi, djeca sa smetnjama učenja, djeca iz problematičnih obitelji…) dovodi do toga da se ta djeca razvijaju u emocionalno zdrave ličnosti, a ne ponavljaju interakciju agresor-žrtva u vršnjačkim i kasnijim roditeljskim odnosima.

Djelatnici Poliklinike:

 • ravnatelj/ica
 • psiholozi
 • psihijatri
 • neuropedijatar/ica
 • socijalni pedagozi
 • logoped/ica
 • socijalni radnici
 • medicinske sestre
 • pravnik/ca
 • računovoditelj/ica
 • tajnik/ca

Osnovni podaci

Adresa: Đorđićeva 26, 10000 Zagreb

Telefon: 01/34-575-18

Fax: 01/34-365-77

Email:

info@poliklinika-djeca.hr

Radno vrijeme: radnim danom 7:30 – 20:00

Print Friendly, PDF & Email