Tamara Gojković iplomirala je 1999. godine na Sveučilištu u Zagrebu, Pravni fakultet, Studijski centar socijalnog rada čime stječe zvanje diplomirane socijalne radnice. Tijekom studija uključuje se u volonterski rad koji nastavlja i po završetku studija usmjerivši se na rad sa djecom te pri Udruzi „OZANA“ sudjeluje kao volonter, a kroz godinu dana i zaposlenik, u programima namijenjenim djeci s teškoćama u razvoju. Dodatnu priliku za edukaciju ostvaruje kroz CIF, norveški internacionalni program tijekom kojeg ima priliku pohađati predavanja na Oslo College.

U Poliklinici za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba radi od njenog otvaranja te uz svakodnevni dijagnostički i savjetodavni rad kontinuirano proširuje svoja znanja u radu sa psihotraumatiziranom djecom i njihovim roditeljima. Tijekom rada u Poliklinici završila je Poslijediplomski interdisciplinarni specijalistički studij Prava djece Sveučilišta u Zagrebu te 2015. godine završetkom studija stekla akademski naziv sveučilišni specijalist za prava djece.

Iskustvo, znanje i svoju posvećenost u promicanju i zaštiti prava i interesa djece nastoji prenijeti studentima kao mentor stručne prakse te vanjski suradnik pri Pravnom fakultetu u Zagrebu, Studijskom centru socijalnog rada.

Print Friendly, PDF & Email