Diplomirala je na Edukacijsko – rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Poremećaji u ponašanju, gdje je 2016. završila i poslijediplomski specijalistički studij rane intervencije u edukacijskoj rehabilitaciji.

Za vrijeme studija prošla je edukaciju iz prepoznavanja i simptomatologije zlostavljanja i zanemarivanja djece te grupnog i individualnog rada sa djecom /Udruga Hrabri telefon, 2005./ te vodila radionice za djecu osnovnoškolske dobi u Dječjoj kući Borovje. Završila je prvi stupanj edukacije iz Realitetne terapije.

U Poliklinici je zaposlena od 2007.g., bavi se dijagnostikom i tretmanom djece i mladih s poteškoćama u ponašanju. U okviru rada u Poliklinici prolazi edukacije i stručna usavršavanja vezana uz rad sa djecom i obiteljima (treatment for maltreated children, bihevioralno kognitivni tretman učenika s ADD/ADHD poremećajem, bihevioralno kognitivni tretman učenika sa školskim neuspjehom, edukacija iz psiholoških kriznih intervencija, advanced forensic interviewing training, edukacije o radu s otuđenom djecom, obiteljska terapija zasnovana na privrženosti, primjena skale atribuiranja vlastitog delinkventnog ponašanja mladih).

Print Friendly, PDF & Email