Dora Kralj je socijalni pedagog, dječji i adolescentni integrativni psihoterapeut, stalni sudski vještak za područje društvene znanosti – problemi obitelji, djece, mladih i odraslih, zaposlena u Poliklinici za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba od 2003. godine. Tijekom svog radnog vijeka prošla je niz dodatnih edukacija iz područja rada s djecom, osobito traumatiziranom, kao i rada sa roditeljima. Mentor je studentima stručne prakse na diplomskom studiju Socijalne pedagogije, Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta, Sveučilište u Zagrebu gdje sudjeluje i kao gost predavač na kolegiju Socijalnopedagoška procjena. Sudjelovala je na više međunarodnih i domaćih stručnih skupova, konferencija, simpozija, okruglih stolova, na kojima je izlagala radove i prikaze slučaja te je koautor više publikacija za roditelje i stručnjake. Održava predavanja i radionice za stručnjake i širu javnost s područja zlostavljanja i zanemarivanja djece, poremećaja u ponašanju i hiperaktivnosti. Rad s djecom i njihovim obiteljima te pomaganje u traumi oduvijek je bio u fokusu njenog profesionalnog interesa te u njemu svakodnevno pronalazi potvrdu koliko je ulaganje u djecu i mlade smisleno, nadahnjujuće i ispunjujuće.

Print Friendly, PDF & Email