Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, klinički psiholog i psihoterapeut

Email:

gordana.flander@poliklinika-djeca.hr

 

OBRAZOVANJE

1995. – 2002. Stručna izobrazba

Prevention and Treatment of Child Abuse and Neglect

Prevencija i tretman zlostavljanja i zanemarivanja djece

Children’s Mental Health Alliance Foundation, New York (SAD)

2000. – 2001. Doktorat

Doktorski studij psihologije – klinička psihologija, doktor znanosti

Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Tema rada – Uloga privrženosti i nekih odrednica ličnosti u zlostavljanju djece: proširenje Bolwbyjeve teorije

1996. – 1999. Magisterij

Poslijediplomski studij integrativne psihoterapije, psihoterapeut, magistar psihoterapije

Sherwood Psychotherapy Training Institute, Nottingham (UK) – integrativni psihoterapeut

University of Derby, Derby (UK) – magistar psihoterapije

Tema rada – Zlostavljanje djece u svijetlu teorije privrženosti

1983. – 1985. Magisterij

Magistarski studij psihologije klinička psihologija, magistar znanosti

Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Tema rada – Prilog dijagnostici cerebralnih oštećenja kod djece – pokušaj upotrebe vizualnih labirinata apliciranih pomoću laboratorijskog računala

1976. – 1980. Dodiplomski studij

Dodiplomski studij psihologije, profesor psihologije

Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Tema rada – Jezični razvoj djece

 

PSIHOTERAPIJSKE EDUKACIJE

1996.-1999. Magisterij  Poslijediplomski studij integrativne psihoterapije, psihoterapeut, magistar psihoterapije

Sherwood Psychotherapy Training Institute, Nottingham (UK) – integrativni psihoterapeut

University of Derby, Derby (UK) – magistar psihoterapije

Tema rada – Zlostavljanje djece u svijetlu teorije privrženosti

1992. – 1996. Gestalt terapija, Zagreb

voditelji: dr. Ljiljana Bastaic i prof. Enver Jusufbegović

1981. – 1982. Bihevioralna terapija, Zagreb

Klinički bolnički centar Zagreb (Rebro), voditeljica. Nada Anić, prof.

 

IZBOR U ZVANJA

Znanstveno-nastavna zvanja

2016. Redoviti profesor, red. prof.

Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu

društvene znanosti, psihologija, klinička i zdravstvena psihologija

2010. Izvanredni profesor, izv. prof.

Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

društvene znanosti, psihologija, klinička i zdravstvena psihologija

2007. Docent, doc.

Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

društvene znanosti, psihologija

Znanstvena zvanja

2016. Znanstveni savjetnik

društvene znanosti, psihologija

2010. Viši znanstveni suradnik

društvene znanosti, psihologija, klinička i zdravstvena psihologija

2006. Znanstveni suradnik

društvene znanosti, psihologija

MBZ 126851 – matični broj znanstvenika (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH)

 

RADNO ISKUSTVO I DUŽNOSTI

2020. – Povjerenstvo za zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih Grada Zagreba tijekom i nakon COVID-19 krize, predsjednica

2018. – danas Akademski savjet, Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment, predsjednica

2012. – danas Vijeće Europe, ekspert

primjena Konvencije Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja

2012. – danas UNICEF – Crna gora, Hrvatska i Srbija, konzultant

2003. – danas Stalni sudski vještak i mentor – zlostavljana i traumatizirana djeca, pri Županijskom sudu u Zagrebu

2002. – danas Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba, ravnateljica

1982. – 2002. Klinika za dječje bolesti Zagreb, psiholog

Dječja kuća Borovje, utemeljiteljica

1997. – 2003. Hrabri Telefon, utemeljiteljica i predsjednica udruge

1997. – danas Hrabri Telefon, znanstveni i stručni programi, voditeljica

1996. – 2003. Prevencija i intervencija na području zlostavljanja i zanemarivanja djece, stručni projekt

koordinator, edukator i supervizor

temeljem projekta pokrenula je inicijativu za osnivanje Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba

 

ČLANSTVA

European Association of Parental Alienation Practitioners (EAPAP)

American Professional Society for Abused Children (APSAC)

Hrvatska psihološka komora (HPK) – angažman pri osnivanju i članica prvog upravnog odbora

Hrvatsko psihološko društvo (HPD)

Hrvatska strukovna udruga sudskih eksperata i vještaka (HSUESV)

The European Association for Integrative Psychotherapy (EAIP)

The International Integrative Psychotherapy Association (IIPA)

The International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN)

Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež (USZM)

United Kingdom Council for Psychotherapy (UKCP)

 

NAGRADE I PRIZNANJA

2018. Nagrada za promicanje prava djeteta Nagrada za životno djelo, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

2013. Zahvalnica Hrvatske psihološke komore, Hrvatska psihološka komora

Zahvalnica za osobito vrijedan doprinos razvitku i radu Komore, unaprijeđenu statusa psihologa i afirmaciji psihološke struke.

2012. ‘‘Zlatni grb” Hrvatskog psihološkog društva, Hrvatsko psihološko društvo

Nagrada za osobito vrijedan doprinos razvitku i radu Hrvatskog psihološkog društva, ostvaren utemeljenjem ili višegodišnjim uspješnim vođenjem djelatnosti u okviru Hrvatskog psihološkog društva odnosno osobito vrijednom ili višekratnom pomoći i potporom Hrvatskom psihološkom društvu od strane drugih znanstvenih, znanstveno-nastavnih, stručnih i ostalih organizacija, ustanova ili društava.

2011. Nagrada Grada Zagreba, Grad Zagreb

Nagrada za najviše zasluge i postignute rezultate u teorijskom i praktičnom radu na području psihosocijalne i zdravstvene zaštite i promicanja prava i interesa djece.

2010. Nagrada ”Snježana Biga Friganović’‘, Hrvatska psihološka komora

Nagrada za poseban doprinos organizaciji, radu i razvoju Hrvatske psihološke komore, a time i značajan doprinos za unapređenje statusa psihologa u društvu te razvoj i afirmaciju psihološke djelatnosti.

2008. Godišnja nagrada za promicanje prava djeteta, Ministarstvo socijalne politike i mladih

Nagrada za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece.

2008. Multidisciplinary Team Award, International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect – ISPCAN

Nagrada multidisciplinarnom timu koji je, u svojoj lokalnoj zajednici, zaslužan za značajan napredak u tretmanu ili prevenciji zlostavljanja i zanemarivanja djece.

2007. Psihologijska nagrada “Ramiro Bujas”, Hrvatsko psihološko društvo

Nagrada dodijeljena za osobito vrijedno ostvarenje na društvenoj afirmaciji psihologije.

2003. Društveno priznanje “Marulić: Fiat Psychologia”, Hrvatsko psihološko društvo

Društveno priznanje za osobiti doprinos razvitku primijenjene psihologije u Hrvatskoj.

 

STRUČNA USAVRŠAVANJA

2019. Working with children and families in high-conflict divorce and parental alienation, education and supervision, Zagreb

Karen i Nick Woodall, Family Separation Clinic, London (UK)

2018. Attachment Based Family Therapy (ATBF), Zagreb,

Obiteljska terapija zasnovana na privrženosti

dr. Jody Russon, USA

2016. Working with Parental Alienation – Understanding, Differentiation, Intervention, Zagreb

Edukacija o radu s otuđenom djecom

Karen i Nick Woodall – Family Separation Clinic

Mentalization – Based Treatment for Adolescence (MBT-A)

Anna Freud National Centre for Children and Families, London, UK

2015. Advanced Forensic Interviewing Training, Zagreb

Linda Cordisco Steele – National Children’s Advocacy Center, Huntsville, AL (SAD)

2013. Trauma-focused cognitive behavioural therapy (TF-CBT), Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba

Kognitivno-bihevioralna terapija usmjerena na traumu

Bonner, B.L. – Center on Child Abuse and Neglect, Child Study Center, University of Oklahoma

Schmidt, S. – Center on Child Abuse and Neglect, University of Oklahoma

2010. Ensuring Justice and Protection for all Children, Flagey, Bruxelles, Belgija

Osiguravanje pravde i zaštita sve djece

Fundamental rights conference

Konferencija temeljnih ljudskih prava

The Belgian presidency of the European Union

The European Union Agency for Fundamental Rights

2010. Krizne intervencije

Društvo za psihološku pomoć, Zagreb

2007. The Advance Skills Training Institute, XIth ISPCAN European Regional Conference, Lisabon, Portugal

Supporting Prevention and Recovery from Child Abuse and Neglect

Role of Professionals, Communities and Families

Podrška prevenciji i rehabilitaciji zlostavljane i zanemarene djece

Uloga stručnjaka, zajednice i obitelji

International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN)

2007. Countertransference Issues in Intercultural Treatment of Complex Posttraumatic States

Problemi kontratransfera u interkulturalnom tretmanu kompleksne psihotraume

Inter-University Center, Dubrovnik: Gregurek, R, Wilson, J.P., Drožđek, B. i Lindy, J.D.

2006. Relational and Integrative Psychotherapy

Richard Erskin, R.G. Ph.D., Training Director of the Institute for Integrative Psychotherapy, Vancouver

2005. Trauma and abuse

American Professional Society on the Abuse of Children

APSACs First Annual Trauma Treatment Clinic, Hawaii

2003. Forensic Interviewing of Children Training, Zagreb

The National Children’s Advocacy Center, Huntsville, AL (SAD)

1995. – 2002. Zlostavljana i zanemarivana djeca, CU centar Budimpešta, Mađarska

Children’s Mental Health Alliance Foundation, New York, (SAD)

1988. Center on Child Abuse and Neglect – hospitiranje, Oklahoma, SAD

Children’s Mental Health Alliance Foundation, New York, (SAD)

1995. Pružanje psihosocijalne pomoći izbjeglicama, Zagreb

Dansko udruženje za međunarodnu suradnju

1994. Samopomoć i međusobna pomoć u suvremenom društvu, Zagreb

Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”

1994. Munchenska funkcionalna razvojna dijagnostika, Zagreb

Akademija za razvojnu rehabilitaciju

1994. Psihologija traume, Zagreb

Sherwood Psychotherapy Training Institute, Nottingham (UK)

1989. Privrženost između majke i djeteta, Duborvnik

Inter University Center, Dubrovnik

 

NASTAVNA DJELATNOST

Aktualna nastavna djelatnost

Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji

2000. – Psihološko savjetovanje, nositelj kolegija

psihologija, diplomski studij

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet

2005. – Preventivni i socijalni aspekti pedijatrije, nastavnik

specijalistički poslijediplomski studij ”Pedijatrija”’

2004. – Odabrana poglavlja psihoterapijskih tehnika i metoda, nastavnik

specijalistički poslijediplomski studij ”Psihoterapija”

Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet

2009. –  Zaštita (dentalno) zanemarenog i zlostavljanog djeteta, suradnik na kolegiju

poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij ”Dentalna medicina”

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet

2009. –Dječja i adolescentna forenzična psihologija, nositelj kolegija, diplomski studij

Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet

2011. –   Nasilje i djeca, poslijediplomski specijalistički studij ”Prava djece”, nositelj kolegija

Veleučilište Baltazar Krčelić, Zaprešić

2011. –  Psihologija komunikacije, nositelj kolegija

specijalistički diplomski stručni studij ”Komunikacijski menadžment”

Visoka škola za komunikacijski menadžment Edward Bernays

2013. –  Socijalna psihologija, nositelj kolegija

katedra za interkulturalnu komunikaciju

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti (SB)

2014. –  Zlostavljana i zanemarena djeca, nositelj kolegija

Sveučilište u Dubrovniku

2014. – 2015. Pedijatrijska psihologija, nositelj kolegija

stručni studij ”Kliničko sestrinstvo”, diplomski studij

 

Ostala nastavna djelatnost

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

2011. – 2013. Psihopatologija u djetinjstvu i adolescenciji, nositelj kolegija

matematika i informatika – nastavnički smjer, diplomski studij

Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji

2003. – 2011. Kompetentno roditeljstvo, nositelj kolegija, psihologija, diplomski studij

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, Psihologija

2008. – 2010. Psiholog volonter u civilnom društvu, nositelj kolegija, preddiplomski studij

2007. – 2011. Psihologija nasilja i zlostavljanja, nositelj kolegija, preddiplomski studij

2005. – 2008. Uvod u kliničku psihologiju, nositelj kolegija, preddiplomski studij

2006. – 2008. Klinička psihologija, nositelj kolegija, diplomski studij

2007. – 2008. Psihologijsko mišljenje i nalazi, nositelj kolegija, diplomski studij

2006. – 2007. Odabrana poglavlja iz kliničke psihologije, nositelj kolegija, diplomski studij

Bibliografiju prof. dr. sc. Gordane Buljan Flander preuzmite ovdje:

Bibliografija Gordana Buljan Flander (PDF)

Print Friendly, PDF & Email