Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, klinički psiholog i psihoterapeut

E-mail: gordana.flander@poliklinika-djeca.hr

OBRAZOVANJE

1995. – 2002. Stručna izobrazba

Prevention and Treatment of Child Abuse and Neglect

Prevencija i tretman zlostavljanja i zanemarivanja djece

Children’s Mental Health Alliance Foundation, New York (SAD)

2000. – 2001. Doktorat

Doktorski studij psihologije – klinička psihologija, doktor znanosti

Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Tema rada: Uloga privrženosti i nekih odrednica ličnosti u zlostavljanju djece: proširenje Bolwbyjeve teorije

1996. – 1999. Magisterij

Poslijediplomski studij integrativne psihoterapije, psihoterapeut, magistar psihoterapije

Sherwood Psychotherapy Training Institute, Nottingham (UK) – integrativni psihoterapeut

University of Derby, Derby (UK) – magistar psihoterapije

Tema rada: Zlostavljanje djece u svijetlu teorije privrženosti

1983. – 1985. Magisterij

Magistarski studij psihologije – klinička psihologija, magistar znanosti

Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Tema rada: Prilog dijagnostici cerebralnih oštećenja kod djece – pokušaj upotrebe vizualnih labirinata apliciranih pomoću laboratorijskog računala

1976. – 1980. Dodiplomski studij

Dodiplomski studij psihologije, profesor psihologije

Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Tema rada: Jezični razvoj djece

 

PSIHOTERAPIJSKE EDUKACIJE

1996.-1999. Magisterij  Poslijediplomski studij integrativne psihoterapije – psihoterapija, psihoterapeut, magistar psihoterapije

Sherwood Psychotherapy Training Institute, Nottingham (UK) – integrativni psihoterapeut

University of Derby, Derby (UK) – magistar psihoterapije

Tema rada: Zlostavljanje djece u svijetlu teorije privrženosti

1992. – 1996. Gestalt terapija, Zagreb

voditelji: dr. Ljiljana Bastaic i prof. Enver Jusufbegović

1981. – 1982. Bihevioralna terapija, Zagreb

Klinički bolnički centar Zagreb (Rebro), voditeljica. Nada Anić, prof.

 

IZBOR U ZVANJA

Znanstveno-nastavna zvanja

2016. Redoviti profesor, red. prof.

Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu

društvene znanosti, psihologija, klinička i zdravstvena psihologija

2010. Izvanredni profesor, izv. prof.

Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

društvene znanosti, psihologija, klinička i zdravstvena psihologija

2007. Docent, doc.

Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

društvene znanosti, psihologija

Znanstvena zvanja

2016. Znanstveni savjetnik

društvene znanosti, psihologija

2010. Viši znanstveni suradnik

društvene znanosti, psihologija, klinička i zdravstvena psihologija

2006. Znanstveni suradnik

društvene znanosti, psihologija

MBZ 126851 – matični broj znanstvenika (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH)

 

RADNO ISKUSTVO I DUŽNOSTI

2018. – danas Akademski savjet, Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment, predsjednica

2012. – danas Vijeće Europe, ekspert

primjena Konvencije Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja

2012. – danas UNICEF – Crna gora, Hrvatska i Srbija, konzultant

2003. – danas Stalni sudski vještak i mentor – zlostavljana i traumatizirana djeca, pri Županijskom sudu u Zagrebu

2002. – danas Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba, ravnateljica

1982. – 2002. Klinika za dječje bolesti Zagreb, psiholog

                         Dječja kuća Borovje, utemeljiteljica

1997. – danas Hrabri Telefon, znanstveni i stručni programi, voditeljica

 

PROJEKTI

2020. – danas Povjerenstvo za zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih Grada Zagreba tijekom i nakon COVID-19 krize, predsjednica

2020. – Treća europska konferencija s međunarodnim sudjelovanjem EAPAP-a (Europske asocijacije stručnjaka u području otuđenja) o otuđenju djece od roditelja u organizaciji Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, organizator

220.- danas PROMISE 3 (Promoting Multidisciplinary Interagency Services for Child Victims of Violence, hrv. Poticanje djeci prilagođenih multidisciplinarnih i međuinstitucionalnih usluga za djecu žrtve i svjedoke nasilja) – ekspert

2017. – 2019. PROMISE 2 (Promoting Multidisciplinary Interagency Services for Child Victims of Violence, hrv. Poticanje djeci prilagođenih multidisciplinarnih i međuinstitucionalnih usluga za djecu žrtve i svjedoke nasilja) – ekspert

2015. – 2017. PROMISE 1 (Promoting Multidisciplinary Interagency Services for Child Victims of Violence, hrv. Poticanje djeci prilagođenih multidisciplinarnih i međuinstitucionalnih usluga za djecu žrtve i svjedoke nasilja) – ekspert

2014. – danas – Edukacija oponomoćenika za djecu u kontaktu sa zakonom – rad sa maloljetnim žrtvama i počiniteljima kaznenih djela, predavač

2014. – danas – ChildProtection Hub, edukator i član multidisciplinarnog tima

2010. – 2016. Kampanja Vijeća Europe “One in five” za zaustavljanje seksualnog nasilja na djecom, ekspert i primjer dobre prakse

2011. –  Justice for Children Project IPA 2011: „Međunarodno savjetovanje za pružanje tehničke pomoći nadležnim institucijama u razvoju i provođenju specijaliziranog, visokokvalitetnog, po mjeri napravljenog nastavnog plana za policijske službenike za maloljetničko pravosuđe“ – konzultant UNICEF-a Crna Gora

1997. – danas Hrabri Telefon -utemeljiteljica i predsjednica udruge do 2003., a od 2003. voditeljica znanstvenih i stručnih programa

1996. – 2003. Prevencija i intervencija na području zlostavljanja i zanemarivanja djece, stručni projekt koji se provodio kroz multidisciplinarne timove na 6 lokacija u Hrvatskoj – koordinator, edukator i supervizor -temeljem projekta pokrenula je inicijativu za osnivanje Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba

Mentorstva

Sveučilište u Sarajevu, Fakultet zdravstvenih nauka, mentor na doktorskom studiju

Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet, mentor na doktorskom studiju

Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, mentor na doktorskom studiju

Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Studij socijalnog rada, mentor na doktorskom studiju

Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, mentor na postdiplomskom specijalističkom studiju “Prava djeteta”

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju, mentor u poslijediplomskom studiju kliničke psihologije

Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, mentor diplomskih radova

Sveučilište u Osijeku, Katedra za psihologiju Filozofskog fakulteta, mentor diplomskih radova

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju, mentor studentske prakse

 

ČLANSTVA U STRUČNIM UDRUŽENJIMA

PROMISE Barnahus Network

European Association of Parental Alienation Practitioners (EAPAP)

American Professional Society for Abused Children (APSAC)

Hrvatska psihološka komora (HPK) – angažman pri osnivanju i članica prvog upravnog odbora

Hrvatsko psihološko društvo (HPD)

Hrvatska strukovna udruga sudskih eksperata i vještaka (HSUESV)

The European Association for Integrative Psychotherapy (EAIP)

The International Integrative Psychotherapy Association (IIPA)

The International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN)

Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež (USZM)

United Kingdom Council for Psychotherapy (UKCP)

 

NAGRADE I PRIZNANJA

2020. Državna nagrade za znanost za 2019. godinu za popularizaciju i promidžbu znanosti u području društvenih znanosti, Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH

2018. Nagrada za promicanje prava djeteta Nagrada za životno djelo, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

2013. Zahvalnica Hrvatske psihološke komore, Hrvatska psihološka komora

Zahvalnica za osobito vrijedan doprinos razvitku i radu Komore, unaprijeđenu statusa psihologa i afirmaciji psihološke struke.

2012. ‘‘Zlatni grb” Hrvatskog psihološkog društva, Hrvatsko psihološko društvo

Nagrada za osobito vrijedan doprinos razvitku i radu Hrvatskog psihološkog društva, ostvaren utemeljenjem ili višegodišnjim uspješnim vođenjem djelatnosti u okviru Hrvatskog psihološkog društva odnosno osobito vrijednom ili višekratnom pomoći i potporom Hrvatskom psihološkom društvu od strane drugih znanstvenih, znanstveno-nastavnih, stručnih i ostalih organizacija, ustanova ili društava.

2011. Nagrada Grada Zagreba, Grad Zagreb

Nagrada za najviše zasluge i postignute rezultate u teorijskom i praktičnom radu na području psihosocijalne i zdravstvene zaštite i promicanja prava i interesa djece.

2010. Nagrada ”Snježana Biga Friganović’‘, Hrvatska psihološka komora

Nagrada za poseban doprinos organizaciji, radu i razvoju Hrvatske psihološke komore, a time i značajan doprinos za unapređenje statusa psihologa u društvu te razvoj i afirmaciju psihološke djelatnosti.

2008. Godišnja nagrada za promicanje prava djeteta, Ministarstvo socijalne politike i mladih

Nagrada za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece.

2008. Multidisciplinary Team Award, International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect – ISPCAN

Nagrada multidisciplinarnom timu koji je, u svojoj lokalnoj zajednici, zaslužan za značajan napredak u tretmanu ili prevenciji zlostavljanja i zanemarivanja djece.

2007. Psihologijska nagrada “Ramiro Bujas”, Hrvatsko psihološko društvo

Nagrada dodijeljena za osobito vrijedno ostvarenje na društvenoj afirmaciji psihologije.

2003. Društveno priznanje “Marulić: Fiat Psychologia”, Hrvatsko psihološko društvo

Društveno priznanje za osobiti doprinos razvitku primijenjene psihologije u Hrvatskoj.

 

STRUČNA USAVRŠAVANJA

2019. Working with children and families in high-conflict divorce and parental alienation, education and supervision, Zagreb

Karen i Nick Woodall, Family Separation Clinic, London (UK)

2018. Attachment Based Family Therapy (ATBF), Zagreb,

Obiteljska terapija zasnovana na privrženosti

dr. Jody Russon, USA

2016. Working with Parental Alienation – Understanding, Differentiation, Intervention, Zagreb

Edukacija o radu s otuđenom djecom

Karen i Nick Woodall – Family Separation Clinic

Mentalization – Based Treatment for Adolescence (MBT-A)

Anna Freud National Centre for Children and Families, London, UK

2015. Advanced Forensic Interviewing Training, Zagreb

Linda Cordisco Steele – National Children’s Advocacy Center, Huntsville, AL (SAD)

2013. Trauma-focused cognitive behavioural therapy (TF-CBT), Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba

Kognitivno-bihevioralna terapija usmjerena na traumu

Bonner, B.L. – Center on Child Abuse and Neglect, Child Study Center, University of Oklahoma

Schmidt, S. – Center on Child Abuse and Neglect, University of Oklahoma

2010. Ensuring Justice and Protection for all Children, Flagey, Bruxelles, Belgija

Osiguravanje pravde i zaštita sve djece

Fundamental rights conference

Konferencija temeljnih ljudskih prava

The Belgian presidency of the European Union

The European Union Agency for Fundamental Rights

2010. Krizne intervencije

Društvo za psihološku pomoć, Zagreb

2007. The Advance Skills Training Institute, XIth ISPCAN European Regional Conference, Lisabon, Portugal

Supporting Prevention and Recovery from Child Abuse and Neglect

Role of Professionals, Communities and Families

Podrška prevenciji i rehabilitaciji zlostavljane i zanemarene djece

Uloga stručnjaka, zajednice i obitelji

International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN)

2007. Countertransference Issues in Intercultural Treatment of Complex Posttraumatic States

Problemi kontratransfera u interkulturalnom tretmanu kompleksne psihotraume

Inter-University Center, Dubrovnik: Gregurek, R, Wilson, J.P., Drožđek, B. i Lindy, J.D.

2006. Relational and Integrative Psychotherapy

Richard Erskin, R.G. Ph.D., Training Director of the Institute for Integrative Psychotherapy, Vancouver

2005. Trauma and abuse

American Professional Society on the Abuse of Children

APSACs First Annual Trauma Treatment Clinic, Hawaii

2003. Forensic Interviewing of Children Training, Zagreb

The National Children’s Advocacy Center, Huntsville, AL (SAD)

1995. – 2002. Zlostavljana i zanemarivana djeca, CU centar Budimpešta, Mađarska

Children’s Mental Health Alliance Foundation, New York, (SAD)

1988. Center on Child Abuse and Neglect – hospitiranje, Oklahoma, SAD

Children’s Mental Health Alliance Foundation, New York, (SAD)

1995. Pružanje psihosocijalne pomoći izbjeglicama, Zagreb

Dansko udruženje za međunarodnu suradnju

1994. Samopomoć i međusobna pomoć u suvremenom društvu, Zagreb

Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”

1994. Munchenska funkcionalna razvojna dijagnostika, Zagreb

Akademija za razvojnu rehabilitaciju

1994. Psihologija traume, Zagreb

Sherwood Psychotherapy Training Institute, Nottingham (UK)

1989. Privrženost između majke i djeteta, Duborvnik

Inter University Center, Dubrovnik

 

NASTAVNA DJELATNOST

Aktualna nastavna djelatnost

Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji

2000. – Psihološko savjetovanje, nositelj kolegija

psihologija, diplomski studij

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet

2005. – Preventivni i socijalni aspekti pedijatrije, nastavnik

specijalistički poslijediplomski studij ”Pedijatrija”’

2004. – Odabrana poglavlja psihoterapijskih tehnika i metoda, nastavnik

specijalistički poslijediplomski studij ”Psihoterapija”

Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet

2009. –  Zaštita (dentalno) zanemarenog i zlostavljanog djeteta, suradnik na kolegiju

poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij ”Dentalna medicina”

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet

2009. –Dječja i adolescentna forenzična psihologija, nositelj kolegija, diplomski studij

Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet

2011. –   Nasilje i djeca, poslijediplomski specijalistički studij ”Prava djece”, nositelj kolegija

Veleučilište Baltazar Krčelić, Zaprešić

2011. –  Psihologija komunikacije, nositelj kolegija

specijalistički diplomski stručni studij ”Komunikacijski menadžment”

Visoka škola za komunikacijski menadžment Edward Bernays

2013. –  Socijalna psihologija, nositelj kolegija

katedra za interkulturalnu komunikaciju

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti (SB)

2014. –  Zlostavljana i zanemarena djeca, nositelj kolegija

Sveučilište u Dubrovniku

2014. – 2015. Pedijatrijska psihologija, nositelj kolegija

stručni studij ”Kliničko sestrinstvo”, diplomski studij, Sveučilište u Dubrovniku

Ostala nastavna djelatnost

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

2011. – 2013. Psihopatologija u djetinjstvu i adolescenciji, nositelj kolegija

matematika i informatika – nastavnički smjer, diplomski studij

Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji

2003. – 2011. Kompetentno roditeljstvo, nositelj kolegija, psihologija, diplomski studij

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, Psihologija

2008. – 2010. Psiholog volonter u civilnom društvu, nositelj kolegija, preddiplomski studij

2007. – 2011. Psihologija nasilja i zlostavljanja, nositelj kolegija, preddiplomski studij

2005. – 2008. Uvod u kliničku psihologiju, nositelj kolegija, preddiplomski studij

2006. – 2008. Klinička psihologija, nositelj kolegija, diplomski studij

2007. – 2008. Psihologijsko mišljenje i nalazi, nositelj kolegija, diplomski studij

2006. – 2007. Odabrana poglavlja iz kliničke psihologije, nositelj kolegija, diplomski studij

 

ZNANSTVENI RADOVI

Buljan Flander, G., PRijatelj, K., Raguž, A., Čagalj Farkas, M., & Selak Bagarić, E. (2021). Rasprostranjenost i navike
sekstinga kod djece srednjoškolske dobi u Hrvatskoj. Napredak: Časopis za interdisciplinarna istraživanja u odgoju i
obrazovanju, 162(1-2), 7-25.

Boričević Maršanić, V., Dobrović, N., Flander Tadić, M. i Buljan Flander, G. (2021). 2020 Double crisis in Croatia:
earthquakes in the time of COVID-19. European child & adolescent psychiatry, 1–5. Advance online publication.
https://doi.org/10.1007/s00787-021-01785-8

Buljan Flander, G., Galić, R., Roje Đapić, M., Raguž, A., & Prijatelj, K. (2020). Zaštitni i rizični čimbenici u prilagodbi na pandemiju COVID-19 u Republici Hrvatskoj. Socijalna psihijatrija48(3), 285-300.

Woodall, N., Roje Đapić, M., Woodall, K., & Buljan Flander, G. (2020). PRIKAZ KONFERENCIJE: Treća europska konferencija s međunarodnim sudjelovanjem EAPAP-a-Separacija roditelja, otuđenje i oporavak djeteta: Razvoj standarda dobre prakse. Kriminologija & socijalna integracija: časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju28(2), 304-308.

Buljan Flander, G., Selak Bagarić, E., Prijatelj, K., & Čagalj Farkas, M. (2020). Ispitivanje aktualnih trendova u korištenju društvenim mrežama kod učenika prvog i trećeg razreda srednjih škola u Hrvatskoj. Kriminologija & socijalna integracija: časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju28(2), 277-294.

Selak Bagarić, E., Buljan Flander, G., Roje, M., & Raguž, A. Korištenje suvremenih tehnologija i nekih pokazatelja mentalnog zdravlja predškolske djece u Hrvatskoj. Archives of Psychiatry Research: An International Journal of Psychiatry and Related Sciences57(1), 69-80.

Roje Đapić, M., Flander, G. B., & Bagarić, E. S. Small children in front of screens: Croatia in relation to Europe and the world. Napredak: Časopis za interdisciplinarna istraživanja u odgoju i obrazovanju, 161 (1-2), 1-13.

Roje Đapić, M., Buljan Flander, G. i Prijatelj, K. (2020). Children Behind Closed Doors Due to COVID-19 Isolation: Abuse, Neglect and Domestic Violence. Archives of Psychiatry Research, 56 (2), 181-192.

Jeleč, V., Buljan Flander, G., Raguž, A., Prijatelj, K., & Vranjican, D. (2020). Elektroničko nasilje među djecom i mladima: Pregled preventivnih programa. Psihologijske teme29(2), 459-481.

Roje Đapić, M., i Buljan Flander, G. (2019). Prevencija emocionalnog zlostavljanja djece u visokokonfliktnim razvodima roditelja: Analiza stanja u Hrvatskoj. Kriminologija & socijalna integracija: časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju27(2), 256-274.

Pavičić Vukičević, J., Galić, R. i Buljan Flander, G. (2019). Percepcija kolektivne efikasnosti kao prediktor vršnjačkoga nasilja u virtualnom svijetu. Napredak, 160 (3-4), 199-220.

Erceg, T., Buljan Flander, G. i Brezinšćak, T. (2018). The Relationship Between Compulsive Internet Use and Symptoms of Depression and Anxiety in Adolescence. Alcoholism and Psychiatry Research, 54:101-112.

Buljan Flander, G., Brezinšćak, T. i Španić, A.M. (2016). Suradnja stručnjaka u zaštiti djece i mladih od seksualnog zlostavljanja i nasilja – primjer dobre prakse. U: Popović, S. (Ur.), Zbornik radova s interdisciplinarnog znanstveno-stručnog skupa Zaštita prava djece i mladih na seksualno zdravlje (str. 63-71). Rijeka: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci.

Roje, M., Rezo, I., & Buljan Flander, G. (2016). Quality of Life and Psychosocial Needs of Children Suffering from Chronic Skin Diseases. Alcoholism and Psychiatry Research, 52(2), 133-134.

Buljan Flander, G., Dugić, S. i Handabaka, I. (2015). Odnos elektroničkog nasilja, samopoštovanja i roditeljskih čimbenika kod adolescenata. Klinička Psihologija, 8 (2), 176-178.

Buljan Flander, G., Tarabić, B. N. i Čuković-Bagić, I. (2015). Child Abuse and Neglect: Croatian Dental Practitioners’ Experience and Knowledge. Alcoholism and Psychiatry Research, 51(2), 127–136.

Sarajlić Vuković, I., Boričević Maršanić, V., Aukst Margetić, B., Paradžik, Lj., Vidović, D. i Buljan Flander, G. (2015). Self-Reported Emotional and Behavioral Problems, Family Functioning and Parental Bonding Among Psychiatric Outpatient Adolescent Offspring of Croatian Male Veterans with Partial PTSD. Child & Youth Care Forum, 44(5), 655–669. http://doi.org/10.1007/s10566-015-9299-9

Bilić, V., Buljan Flander, G. i Rafajac, B. (2014). Life Satisfaction and School Performance of Children Exposed to Classic and Cyber Peer Bullying. Collegium Antropologicum, 38(1), 21–29.

Buljan Flander, G., Štimac, D., Selak Bagarić, E. i Vinšćak, M. (2014). Patterns of and Copying with Cyberbullying in Croatia. The International Journal of Person Centered Medicine, 4(4), 251–256.

Buljan Flander, G., Štimac, D. i Ćorić Špoljar, R. (2013). Podrška obitelji i prijatelja kao čimbenik prilagodbe djeteta na razvod roditelja. Klinička Psihologija, 6(1-2), 63–77.

Jelić Tuščić, S., Buljan Flander, G. i Matešković, D. (2013). The consequences of childhood abuse. Paediatrics Today, 9(1), 24–35. http://doi.org/10.5457/p2005-114.58

Sambolek, A., Buljan Flander, G. i Krmek, M. (2010). Analiza dječjih crteža ljudske figure i usporedba s roditeljskim procjenama dječjega ponašanja. Napredak, 151(2), 291–311.

Buljan Flander, G., Čosić, I. i Profaca, B. (2009). Exposure of children to sexual content on the Internet in Croatia. Child Abuse & Neglect, 33, 849–856. http://doi.org/10.1016/j.chiabu.2009.06.002

Kolega, M., Hrpka, H. i Buljan Flander, G. (2009). Slika nastavnika u dnevnim novinama. Odgojne Znanosti, 11(2), 461–477.

Buljan Flander, G., Ćorić Špoljar, R. i Štimac, D. (2009). Smetnje doživljavanja i ponašanja kod roditelja kao rizični faktori zlostavljanja djece u obitelji. Suvremena Psihologija, 12(1), 119–133.

Ruševljan, A., Buljan Flander, G. i Krmek, M. (2009). Percepcija roditeljskog prihvaćanja-odbijanja i prilagodba djece srednjoškolske dobi. Klinička Psihologija, 2(1-2), 39–52.

Buljan Flander, G., Čorić, V. i Štimac, D. (2008). Iskustvo, znanja i stavovi liječnika primarne zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj o zlostavljanju i zanemarivanju djece. Suvremena Psihologija, 11(2), 313–328.

Buljan Flander, G. (2008). Internet i djeca – trebamo li se brinuti? U V. Kolesarić (Ur.), Nasilje nad djecom i među djecom – Zbornik radova II. znanstveno-stručnog skupa (str. 13–22). Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Filozofski fakultet.

Čorić, V. i Buljan Flander, G. (2008). Zanemarivanje djece – rizični čimbenici, posljedice, uloga liječnika i mogućnosti prevencije. Paediatria Croatica, 52, 29–33.

Čorić, V., Buljan Flander, G. i Štimac, D. (2008). Seksualno zlostavljanje djece: dijagnostička obrada i čimbenici koji utječu na razotkrivanje. Paediatria Croatica, 52, 263–267.

Buljan Flander, G., Durman Marijanović, Z. i Ćorić Špoljar, R. (2007). Pojava nasilja među djecom s obzirom na spol, dob i prihvaćenost-odbačenost u školi. Društvena Istraživanja, 87-88(1-2), 157–174.

Buljan Flander, G. (2007). Izloženost djece nasilju – Jesmo li nešto naučili? U V. Kolesarić (Ur.), Psihologija i nasilje u suvremenom društvu – Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa Psihologija nasilja i zlostavljanja (str. 45–52). Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Filozofski fakultet.

Krmek, M. i Buljan Flander, G. (2007). Nasilje među vršnjacima Internetom. U V. Kolesarić (Ur.), Psihologija i nasilje u suvremenom društvu – Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa Psihologija nasilja i zlostavljanja (str. 125–132). Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Filozofski fakultet.

Puhovski, S., Karlović, A. i Buljan Flander, G. (2004). Validacija upitnika o emocionalnom zlostavljanju. Društvena Istraživanja, 71(3), 555–578.

Ćosić, I., Buljan Flander, G. i Karlović, A. (2002). Povezanost zlostavljanja u djetinjstvu i nekih aspekata psihičkog funkcioniranja adolescenata. Suvremena Psihologija, 5(2), 191–205.

Fabljanić, S., Buljan Flander, G. i Karlović, A. (2002). Epidemiological study on the incidence of childhood abuse experiences among high school students of Sisacko-Moslavacka County. Paediatria Croatica, 46, 169–173.

Šikić, N., Javornik, N., Stracenski, M., Bunjevac, T. i Buljan-Flander, G. (1997). Psychopathological differences among three groups of school children affected by the war in Croatia. Acta Med Croatica, 51, 143–149

Šikić, N., Buljan-Flander, G. i Stracenski, M. (1995). ADHD and Personality Characteristics in School Children. Paediatria Croatica, 39, 13–18.

Šikić, N., Buljan-Flander, G., Marčelja, A. i Mejaški-Bošnjak, V. (1995). Personality traits in school children with epilepsy. Acta Med Croatica, 49, 121–126.

Šikić, N., Ivičević-Desnica, J. i Buljan-Flander, G. (1990). Perceptivne vizuo-motorne sposobnosti djece s artikulacijskim govornim poremećajima. Arhiv ZMD, 34, 95–104.

Buljan-Flander, G., Šikić, N. i Marušić-Della Marina, B. (1988). Utvrđivanje perceptivnih deficita pomoću vizualnih labirinata apliciranih putem mikrokompjutora kod predškolske djece s vjerojatnim moždanim oštećenjem i dijagnozom epilepsije. Arhiv ZMD, 32, 259–272.

Marušić-Della Marina, B., Šikić, N., Čuturić, N., Urli, A., Bošnjak, V., Lulić, L. i Buljan, G. (1987). Neki klinički neurološki i psihološki aspekti adolescenata s epilepsijom koja je započela u ranoj dječjoj dobi. Arhiv ZMD, 31(3), 221–234.

Buljan, G., Šikić, N. i Marušić-Della Marina, B. (1986). Ispitivanje vizuo-motornih sposobnosti predškolske djece s minimalnim neurorazvojnim poremećajima primjenom kompjuteriziranih perceptivnih labirinata. Arhiv ZMD, 30(3-4), 249–269.

Čuturić, N., Urli, A., Grgić-Jandriš, D. i Buljan, G. (1986). Smetnje ponašanja u djece ruralne i urbane sredine. Arhiv ZMD, 30(1), 81–90.

Čuturić, N. i Buljan, G. (1983). Izloženost školske djece sredstvima ovisnosti u urbanoj i ruralnoj sredini. Arhiv ZMD, 27(2), 115–122.

AUTORSKE KNJIGE

Buljan Flander, G., Bogdan, A. i suradnici (Ur.) (2020). Connected: Telephone and Online Counselling in Coping with the COVID-19 Pandemic and Its Consequences. Zagreb: Hrvatska psihološka komora

Recenzenti: Astrid Podsiadlowski, PhD

Leila Schaaf

Buljan Flander, G. i Roje Đapić, M. (2020). Otrok v središču (konflikta). Sveta Nedelja: Geromar d.o.o.

Recenzenti: prof. dr. sc. Predrag Zarevski

prof. dr. sc. Dubravka Kocijan-Hercigonja

Buljan Flander, G., Bogdan, A. i suradnici (Ur.) (2020). Povezani: Telefonsko i e-savjetovanje u suočavanju s pandemijom COVID-19 i njenim posljedicama. Zagreb: Hrvatska psihološka komora.

Recenzenti: prof. dr. sc. Predrag Zarevski

prof. prim. dr. sc. Igor Filipčić

Buljan Flander, G. i Roje Đapić, M. (2020). Dijete u središtu (sukoba). Sveta Nedelja: Geromar d.o.o.

Recenzenti: prof. dr. sc. Predrag Zarevski

prof. dr. sc. Dubravka Kocijan-Hercigonja

Buljan Flander, G. i suradnici (2019). Znanost i umjetnost odgoja: Praktični priručnik o suvremenom odgoju za roditelje i odgajatelje. Sveta Nedelja: Geromar d.o.o.

Recenzenti: prof. dr. sc. Predrag Zarevski

prof. dr. sc. Vesna Bilić

Bilić, V., Buljan Flander, G. i Hrpka, H. (2012). Nasilje nad djecom i među djecom. Jastrebarsko: Naklada Slap.

(sveučilišni udžbenik)

 Recenzenti: prof. dr. sc. Dubravka Kocijan-Hercigonja
prof. dr. sc. Dubravka Maleš
prof. dr. sc. Predrag Zarevski

Buljan Flander, G. i Zarevski, P. (2010). Moji roditelji se razvode. Zagreb: Marko M.

Recenzenti: red.  prof. dr. sc. Dubravka Kocijan-Hercigonja
izv. prof. dr. sc. Gordana Keresteš

Kovačević, H. i Buljan-Flander, G. (2005). Zašto baš ja. Zagreb: Znanje.

Recenzent: Ljubica Matijević Vrsaljko

Buljan Flander, G. i Ćosić, I. (2005). Telefonsko savjetovanje – vodič za savjetovatelje. Zagreb: Marko M.

Recenzenti: prof. dr. sc. Dubravka Kocijan-Hercigonja
mr. sc. Bruna Profaca

Kocijan-Hercigonja, D., Buljan-Flander, G. i Vučković, D. (2004). Hiperaktivno dijete – Uznemireni roditelji i odgajatelji (4. izdanje). Jastrebarsko: Naklada Slap.

Recenzenti: doc. dr. sc. Neven Šikić

mr. sc. Krunoslav Matešić

Buljan Flander, G. i Karlović, A. (2004). Odgajam li dobro svoje dijete? Savjeti za roditelje. Zagreb: Marko M.

Recenzenti: prof. dr. sc. Predrag Zarevski

mr.sc. Bruna Profaca

Buljan-Flander, G. i Kocijan-Hercigonja, D. (2003). Zlostavljanje i zanemarivanje djece. Zagreb: Marko M.

Recenzenti: prof. dr. sc. Vera Folnegović-Šmalc

prof. dr. sc. Predrag Zarevski

 

POGLAVLJA U KNJIGAMA

Raguž, A., Pupić, I. i Buljan Flander, G. (2021). Roditelji na internetu. U G. Buljan Flander (Ur.) Znanost i umjetnost odgoja – Praktični priručnik o suvremenom odgoju za roditelje i odgojitelje. Sveta Nedjelja: Geromar.

prof. dr. sc. Predrag Zarevski

prof. dr. sc. Vesna Bilić

Prijatelj, K., Buljan Flander, G. i Škrlec N. (2021). Nadareno dijete: prilike i izazovi u odrastanju. U G. Buljan Flander (Ur.) Znanost i umjetnost odgoja – Praktični priručnik o suvremenom odgoju za roditelje i odgojitelje. Sveta Nedjelja: Geromar.

prof. dr. sc. Predrag Zarevski

prof. dr. sc. Vesna Bilić

Buljan Flander, G., Selak Bagarić, E. (2020). Zlostavljano dijete. U: Zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenta. Zagreb: Medicinska naklada d.o.o.  (Udžbenik za srednje medicinske škole)

Recenzenti: prof. dr. sc. Siniša Opić

izv. prof. dr. sc. Maša Malenica, dr. med. 

Kristina Kužnik, mag. med. techn.

Buljan Flander, G., Brezinšćak, T., Selak Bagarić, E., Čuković-Bagić, I. (2019). Psihološki aspekti oralnog zdravlja. U Lauc, T., Čuković-Bagić, I. (Ur.) Čeljust, zubi, lice – Dentalna i kraniofacijalna antropologija. Zagreb: Alfa d.d. (sveučilišni udžbenik)

Recenzenti: akademik prof.dr.sc. Pavao Rudan, dr.med.

prof.dr.sc. Hrvoje Brkić, dr.med.dent.

prof.dr.sc. Ozren Polašek, dr.med

Buljan Flander, Selak Bagarić, E., G., Brezinšćak, T., Čuković-Bagić, I. (2019). Psihosocijalni značaj izgleda i disfiguracije lica i zuba U Lauc, T., Čuković-Bagić, I. (Ur.) Čeljust, zubi, lice – Dentalna i kraniofacijalna antropologija. Zagreb: Alfa d.d. (sveučilišni udžbenik)

Recenzenti: akademik prof.dr.sc. Pavao Rudan, dr.med.

prof.dr.sc. Hrvoje Brkić, dr.med.dent.

prof.dr.sc. Ozren Polašek, dr.med

 

 

Ćorić Špoljar, R., Buljan Flander, G. i Peto-Kujundžić, L. (2018). Spolno zlostavljanje u dječjoj i adolescentnoj dobi (psihološko-socijalna forenzika) U:  Habek, D., Marton, I., Prka  M, Tikvica Luetić, A. (Ur.) Forenzička ginekologija i perinatologija. Zagreb: Medicinska naklada.

Recenzenti: Prof.dr.sc. Zlatko Hrgović, Frankfurt/Main

Prof.prim.dr.sc. Petar Klarić, Zagreb

Prof.prim.dr.sc. Vlado Jukić, Zagreb

Doc.dr.sc. Faris Mujezinović, Maribor

Vladimir Terešak, dipl.iur.,odvjetnik, Zagreb

 

Selak Bagarić E., Buljan Flander, G., Roje, M., Raguž, A., Prijatelj, K., Kuculo, I. (2018). Prepoznavanje otuđenja od roditelja u brakorazvodu. U Dimovski, D., Stanojević, J. i Kostić, M. (Ur.), Roditeljstvo, dar, teškoća, šansa. Pravni fakultet Sveučilišta u Nišu.

Recenzenti: prof. dr. sc. Aleksandar Jugović

doc. dr. sc. Ivan Djokic

doc. dr. sc. Marina Simović

Buljan Flander, G. i Ćorić Špoljar, R. (2018). Roditeljstvo nekad i danas. U G. Buljan Flander (Ur.), Znanost i umjetnost odgoja: Praktični priručnik o suvremenom odgoju za roditelje i odgajatelje. Sveta Nedelja: Geromar d.o.o.

Recenzenti: prof. dr. sc. Predrag Zarevski

prof. dr. sc. Vesna Bilić

Roje, M. i Buljan Flander, G. (2018). Misaoni razvoj. U G. Buljan Flander (Ur.), Znanost i umjetnost odgoja: Praktični priručnik o suvremenom odgoju za roditelje i odgajatelje. Sveta Nedelja: Geromar d.o.o.

Recenzenti: prof. dr. sc. Predrag Zarevski

prof. dr. sc. Vesna Bilić

Buljan Flander, G., Brezinšćak, T., i Španić, A.M. (2018). Vežite se, polijećemo! Izazovi adolescencije. U G. Buljan Flander (Ur.), Znanost i umjetnost odgoja: Praktični priručnik o suvremenom odgoju za roditelje i odgajatelje. Sveta Nedelja: Geromar d.o.o.

Recenzenti: prof. dr. sc. Predrag Zarevski

prof. dr. sc. Vesna Bilić

Buljan Flander, G. (2018). Privrženost. U G. Buljan Flander (Ur.), Znanost i umjetnost odgoja: Praktični priručnik o suvremenom odgoju za roditelje i odgajatelje. Sveta Nedelja: Geromar d.o.o.

Recenzenti: prof. dr. sc. Predrag Zarevski

prof. dr. sc. Vesna Bilić

Buljan Flander, G. i Erceg, T. (2018). Vrijeme je za spavanje. U G. Buljan Flander (Ur.), Znanost i umjetnost odgoja: Praktični priručnik o suvremenom odgoju za roditelje i odgajatelje. Sveta Nedelja: Geromar d.o.o.

Recenzenti: prof. dr. sc. Predrag Zarevski

prof. dr. sc. Vesna Bilić

Erceg, T. i Buljan Flander, G. (2018). Bitke za stolom: prehrana djece u ranoj dobi. U G. Buljan Flander (Ur.), Znanost i umjetnost odgoja: Praktični priručnik o suvremenom odgoju za roditelje i odgajatelje. Sveta Nedelja: Geromar d.o.o.

Recenzenti: prof. dr. sc. Predrag Zarevski

prof. dr. sc. Vesna Bilić

Buljan Flander, G. (2018). Zašto batina nije izašla iz raja. U G. Buljan Flander (Ur.), Znanost i umjetnost odgoja: Praktični priručnik o suvremenom odgoju za roditelje i odgajatelje. Sveta Nedelja: Geromar d.o.o.

Recenzenti: prof. dr. sc. Predrag Zarevski

prof. dr. sc. Vesna Bilić

Tomić, J. i Buljan Flander, G. (2018). Dječja prava i odgovornosti. U G. Buljan Flander (Ur.), Znanost i umjetnost odgoja: Praktični priručnik o suvremenom odgoju za roditelje i odgajatelje. Sveta Nedelja: Geromar d.o.o.

Recenzenti: prof. dr. sc. Predrag Zarevski

prof. dr. sc. Vesna Bilić

Buljan Flander, G. i Rezo, I. (2018). Zamka roditeljskih očekivanja. U G. Buljan Flander (Ur.), Znanost i umjetnost odgoja: Praktični priručnik o suvremenom odgoju za roditelje i odgajatelje. Sveta Nedelja: Geromar d.o.o.

Recenzenti: prof. dr. sc. Predrag Zarevski

prof. dr. sc. Vesna Bilić

Jelić Tuščić, S. i Buljan Flander, G. (2018). Odabir zanimanja: Što ću biti kad odrastem. U G. Buljan Flander (Ur.), Znanost i umjetnost odgoja: Praktični priručnik o suvremenom odgoju za roditelje i odgajatelje. Sveta Nedelja: Geromar d.o.o.

Recenzenti: prof. dr. sc. Predrag Zarevski

prof. dr. sc. Vesna Bilić

Buljan Flander, G. i Gotovac, S. (2018). Pobune u dječjoj dobi. U G. Buljan Flander (Ur.), Znanost i umjetnost odgoja: Praktični priručnik o suvremenom odgoju za roditelje i odgajatelje. Sveta Nedelja: Geromar d.o.o.

Recenzenti: prof. dr. sc. Predrag Zarevski

prof. dr. sc. Vesna Bilić

Buljan Flander, G. i Šmida, D. (2018). Otpornost kod djece. U G. Buljan Flander (Ur.), Znanost i umjetnost odgoja: Praktični priručnik o suvremenom odgoju za roditelje i odgajatelje. Sveta Nedelja: Geromar d.o.o.

Recenzenti: prof. dr. sc. Predrag Zarevski

prof. dr. sc. Vesna Bilić

Jelić Tuščić, S. i Buljan Flander, G. (2018). Dolazak novog djeteta u obitelj. U G. Buljan Flander (Ur.), Znanost i umjetnost odgoja: Praktični priručnik o suvremenom odgoju za roditelje i odgajatelje. Sveta Nedelja: Geromar d.o.o.

Recenzenti: prof. dr. sc. Predrag Zarevski

prof. dr. sc. Vesna Bilić

Buljan Flander, G. i Jelić Tuščić, S. (2018). Braća i sestre: Najbolji prijatelji, najveći suparnici. U G. Buljan Flander (Ur.), Znanost i umjetnost odgoja: Praktični priručnik o suvremenom odgoju za roditelje i odgajatelje. Sveta Nedelja: Geromar d.o.o.

Recenzenti: prof. dr. sc. Predrag Zarevski

prof. dr. sc. Vesna Bilić

Brezinšćak, T., Španić, A.M. i Buljan Flander, G. (2018). Nasilje među vršnjacima. U G. Buljan Flander (Ur.), Znanost i umjetnost odgoja: Praktični priručnik o suvremenom odgoju za roditelje i odgajatelje. Sveta Nedelja: Geromar d.o.o.

Recenzenti: prof. dr. sc. Predrag Zarevski

prof. dr. sc. Vesna Bilić

Brezinšćak, T., Španić, A.M. i Buljan Flander, G. (2018). Očiju uprtih u ekran. U G. Buljan Flander (Ur.), Znanost i umjetnost odgoja: Praktični priručnik o suvremenom odgoju za roditelje i odgajatelje. Sveta Nedelja: Geromar d.o.o.

Recenzenti: prof. dr. sc. Predrag Zarevski

prof. dr. sc. Vesna Bilić

Rezo, I. i Buljan Flander, G. (2018). Uloga baka i djedova u odrastanju djece. U G. Buljan Flander (Ur.), Znanost i umjetnost odgoja: Praktični priručnik o suvremenom odgoju za roditelje i odgajatelje. Sveta Nedelja: Geromar d.o.o.

Recenzenti: prof. dr. sc. Predrag Zarevski

prof. dr. sc. Vesna Bilić

Buljan Flander, G. (2018). Razvod braka. U G. Buljan Flander (Ur.), Znanost i umjetnost odgoja: Praktični priručnik o suvremenom odgoju za roditelje i odgajatelje. Sveta Nedelja: Geromar d.o.o.

Recenzenti: prof. dr. sc. Predrag Zarevski

prof. dr. sc. Vesna Bilić

Roje, M. i Buljan Flander, G. (2018). Pomajka i poočim u životu djeteta. U G. Buljan Flander (Ur.), Znanost i umjetnost odgoja: Praktični priručnik o suvremenom odgoju za roditelje i odgajatelje. Sveta Nedelja: Geromar d.o.o.

Recenzenti: prof. dr. sc. Predrag Zarevski

prof. dr. sc. Vesna Bilić

Buljan Flander, G., Hanžek, V. i Rezo, I. (2018). Samohrano roditeljstvo. U G. Buljan Flander (Ur.), Znanost i umjetnost odgoja: Praktični priručnik o suvremenom odgoju za roditelje i odgajatelje. Sveta Nedelja: Geromar d.o.o.

Recenzenti: prof. dr. sc. Predrag Zarevski

prof. dr. sc. Vesna Bilić

Jelić Tuščić, S. i Buljan Flander, G. (2018). Kada je djetetu potrebna pomoć psihologa. U G. Buljan Flander (Ur.), Znanost i umjetnost odgoja: Praktični priručnik o suvremenom odgoju za roditelje i odgajatelje. Sveta Nedelja: Geromar d.o.o.

Recenzenti: prof. dr. sc. Predrag Zarevski

prof. dr. sc. Vesna Bilić

Rezo, I., Roje, M. i Buljan Flander, G. (2018). Samoozljeđivanje u adolescenciji. U G. Buljan Flander (Ur.), Znanost i umjetnost odgoja: Praktični priručnik o suvremenom odgoju za roditelje i odgajatelje. Sveta Nedelja: Geromar d.o.o.

Recenzenti: prof. dr. sc. Predrag Zarevski

prof. dr. sc. Vesna Bilić

Hanžek, V., Buljan Flander, G. i Brezinšćak, T. (2018). (Pre)zaposleni roditelji. U G. Buljan Flander (Ur.), Znanost i umjetnost odgoja: Praktični priručnik o suvremenom odgoju za roditelje i odgajatelje. Sveta Nedelja: Geromar d.o.o.

Recenzenti: prof. dr. sc. Predrag Zarevski

prof. dr. sc. Vesna Bilić

Buljan Flander, G., Selak Bagarić E. i Španić, A.M. (2016). Zlostavljanje i zanemarivanje djece. U: D. Hrabar (Ur.), Prava djece – multidisciplinarni pristup (str. 283-326). Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Recenzenti: prof. dr. sc. Dubravka Maleš

prof. dr. sc. Nevena Vučković Radionov

izv. prof. dr. sc. Ivana Stričević

Buljan Flander, G. i Welbury, R. R. (2015). Zlostavljanje i zanemarivanje djece. U H. Jurić (Ur.), Dječja dentalna medicina (str. 469–478). Jastrebarsko: Naklada Slap. (sveučilišni udžbenik)

Recenzenti: akademik Vjekoslav Jerolimov

prof. prim. dr.sc. Ivana Čuković-Bagić

prof. dr.sc. Boris Filipović-Grčić

Buljan Flander, G. i Španić, A. M. (2015). Multidisciplinarni pristup u prevenciji i zaštiti traumatiirane djece. U M. Šitum (Ur.), Zdravstvene ustanove Grada Zagreba u praksi i znanosti (str. 179–191). Zagreb: Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba.

Recenzenti: prof.dr.sc. Neven Ljubičić

prof.dr.sc. Željko Krznarić

Buljan Flander, G., Jelić Tuščić, S. i Matešković, D. (2014). Visokokonfliktni razvodi. U A. Brajša-Žganec, J. Lopižić i Z. Penezić (Ur.), Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva (str. 375–394). Jastrebarsko: Naklada slap i Hrvatsko psihološko društvo. (sveučilišni udžbenik)

Recenzenti: prof.dr.sc. Josip Obradović

prof.dr.sc. Ninoslava Pećnik

Buljan Flander, G., Jelić Tuščić, S. i Tolić, S. (2014). Prevencija nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja djece. U I. Bralić (Ur.), Prevencija bolesti u dječjoj dobi (str. 480–501). Zagreb: Medicinska Naklada. (sveučilišni udžbenik)

Recenzenti: prof.dr.sc. Boris Filipović-Grčić

prof.dr.sc. Julije Meštrović

prof.dr.sc. Jelena Roganović

prof.dr.sc. Marijan Saraga

Crnković, M. i Buljan Flander, G. (2014). Savjetovanje. U D. Kozarić-Kovačić i T. Frančišković (Ur.), Psihoterapijski pravci (str. 432–440). Zagreb: Medicinska Naklada. (veleučilišni udžbenik)

Recenzenti: prof.dr.sc. Dražen Begić

prof.dr.sc. Neven Henigsberg

doc.dr.sc. Ddcunja Degmečić

Španić, A. M., Breznišćak, T. i Buljan Flander, G. (2014). Trauma related symptoms among children exposed to different types of abuse and neglect. U K. Kaniasty, K. A. Moore, S. Howard i P. Buchwald (Ur.), Stress and Anxiety: Applications to Social and Environmental Threats, Psychological Well-Being, Occupational Challenges, and Developmental Psychology torrent (str. 231–240). Berlin: Logos Verlag.

  peer-review

Buljan Flander, G. i Matešković, D. (2012). Internet i djeca – zabava ili opasnost. U I. Bralić (Ur.), Kako zdravo odrastati: Priručnik za roditelje o zdravlju i bolesti djeteta od rođenja do kraja puberteta (str. 372–375). Zagreb: Medicinska Naklada.

Recenzenti: prof.dr.sc. Josip Grgurić

doc.dr.sc. Milivoj Jovančević

Buljan Flander, G. i Matešković, D. (2012). Roditelji i djeca: kako se učinkovito nositi s problemima razvoda? U I. Bralić (Ur.), Kako zdravo odrastati: Priručnik za roditelje o zdravlju i bolesti djeteta od rođenja do kraja puberteta (str. 366–371). Zagreb: Medicinska Naklada.

Recenzenti: prof.dr.sc. Josip Grgurić

doc.dr.sc. Milivoj Jovančević

Buljan Flander, G. i Matešković, D. (2012). Posvojiteljske obitelji. U I. Bralić (Ur.), Kako zdravo odrastati: Priručnik za roditelje o zdravlju i bolesti djeteta od rođenja do kraja puberteta (str. 360–365). Zagreb: Medicinska Naklada.

Recenzenti: prof.dr.sc. Josip Grgurić

doc.dr.sc. Milivoj Jovančević

Buljan Flander, G. i Matešković, D. (2012). Rana iskustva u obitelji – važnost ljubavi i postavljanja granica. U I. Bralić (Ur.), Kako zdravo odrastati: Priručnik za roditelje o zdravlju i bolesti djeteta od rođenja do kraja puberteta (str. 354–359). Zagreb: Medicinska Naklada.

Recenzenti: prof.dr.sc. Josip Grgurić

doc.dr.sc. Milivoj Jovančević

Matešković, D. i Buljan Flander, G. (2012). Prevencija zlostavljanja djece i međuvršnjačkog nasilja. U V. Božičević, S. Brlas i M. Gulin (Ur.), Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja – Priručnik za psihološku djelatnost u zaštiti i promicanju mentlanog zdravlja (str. 172–182). Virovitica: Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok’’ Virovitičko-podravske županije.

Buljan Flander, G. i Profaca, B. (2010). The responsibility and co-ordination of professionals in tackling child sexual abuse. U Protecting children from sexual violence – A comprehensive approach (str. 153–163). Strasbourg Cedex: Council of Europe Publishing.

Buljan Flander, G. i Jelić, S. (2010). Adolescenti počinitelji seksualnih delikata – pregled tipologija, etioloških i drugih čimbenika. U L. Mužinić i L. Vukota (Ur.), Tretman seksualnih delinkvenata i zaštita zajednice. Zagreb: Medicinska Naklada.

Crnković, D. i Buljan-Flander, G. (2008). Dermatološki aspekti akutne i kronične izloženosti stresu u dječjoj dobi. U D. Buljan, M. Šitum, M. Buljan i M. Vurnek Živković (Ur.), Psihodermatologija (str. 95–103). Jastrebarsko: Naklada Slap.

Recenzenti: prof.dr.sc. Franjo Gruber

prof.dr.sc. Vlado Jukić

doc.dr.sc. Krunoslav Matešić

Buljan Flander, G. (2007). Where are the boundaries of empathy in therapy of abused children? U R. Gregurek, B. Drožđek, J. D. Lindy i M. Braš (Ur.), Therapists’ Affective Responses in Intercultural Treatment of Complex Posttraumatic States (str. 185–195). Osijek: Grafika d.o.o.

peer-review

Buljan Flander, G. i Karlović, A. (2005). Nasilje među djecom. U V. Bilić (Ur.), Izbor tema za satove razrednih odjela
(str. 179–193). Zagreb: Naklada Ljevak.

Recenzenti: dr.sc. Vladimir Jurić

dr.sc. Dubravka Miljković

Kristina Šnidaršić Vlašić, prof. pedagogije

Štulhofer, A., Hiršl-Hećej, V., Mrkšić, Ž., Korać, A., Hoblaj, P., Ivkanec, I., … Mimica, J. (2004). Croatia. U R. T. Francoeur i R. J. Noonan (Ur.), The Continuum Complete International Encyclopedia of Sexuality
(4. izdanje, str. 241–258). New York: Continuum. (enciklopedija)

Buljan Flander, G. (2001). Seksualno zlostavljanje djece. U D. Kozarić-Kovačić (Ur.), Medicinski i pravni mehanizmi za zaštitu djece od zlouporabe sredstava ovisnosti i zlostavljanja (str. 91–94). Zagreb: KB Dubrava, Odjel za psihijatriju: Nacionalni centar za psihotraumu.

Recenzenti: prof.dr.sc. Vera Folnegović-Šmalc

doc.dr.sc. Aleksandra Korać

Švel, I., Marušić Della Marina, B., Šikić, N., Grgurić, J., Buljan, G., Bošnjak, V., … Armano, G. (1988). Epidemiologija cerebralne paralize. U M. Križ, A. Mikloušić i M. Gazdik (Ur.), Rano oštećenje mozga – cerebralna paraliza (str. 13–20). Zagreb.

SUDJELOVANJE NA MEĐUNARODNIM KONFERENCIJAMA 

Buljan Flander, G. i Roje Đapić, M. (2020). Patološki stopljena s ocem: Prikaz kombiniranog vještačenja.  Međunarodna online konferencija o nasilju “Understanding Violence: Theory, Research, Professional Work and Therapeutic Practice”. Teološki fakultet Sveučilišta u Ljubljani i Frančiškanski Družinski Institut. 27.11.2020.

Buljan Flander, G. (2020). Podrška na dlanu. Okrugli stol. Drugi međunarodni kongres dječje i adolescentne psihoterapije „Značaj i mogućnosti psihosocijalne podrške u zaštiti djece i mladih, u doba i poslije COVID-19 pandemije“. Sarajevo, BiH. 2. – 4. 12. 2020.

Buljan Flander, G., Prijatelj, K. i Čagalj Farkas M. (2020). Mentalno zdravlje osoba s kroničnim bolestima za vrijeme zdravstvene krize uzrokovane COVID-19 pandemijom. XXII. Dani psihologije u Zadru. 1.-3.10.2020., Zadar.

Raguž, A., Buljan Flander, G., Roje Đapić, M. (2020). Online iskustva mladih: Znamo li kako ih zaštititi? XXII. Dani psihologije u Zadru. 1.-3.10.2020., Zadar.

Roje Đapić, M., Buljan Flander, G., Raguž, A. (2020). Seksualno zlostavljanje djece: Zašto imamo sive brojke? XXII. Dani psihologije u Zadru. 1.-3.10.2020., Zadar.

Buljan Flander, G. (2019). Mentalno zdravlje djece i mladih s iskustvom zlostavljanja. 3. godišnja znanstvena i stručna međunarodna konferencija „Zdravlje djece i adolescenata,.20.9.2019., Portorož.

Buljan Flander, G. (2019). Vrijeme za dijete – Nemojte propustiti naše odrastanje. Kongres dječjeg zdravlja s međunarodnim sudjelovanjem Zdravlje djece tijekom vremena i društvo. Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju. 4.-6.10.2019., Plitvice.

Buljan Flander, G. (2019). Prelazak profesionalnih granica kao zloupotreba moći. Druga europska konferencija Formacija i prevencija – Moć kao služenje, 19.-22.9.2019., Zagreb.

Buljan Flander, G. (2019). Seksualno zlostavljanje i iskorištavanje: intervju sa djecom, intervencije i zaštita djece u doba modernih tehnologija. 9. konferencija o zloupotrebi djece u online svijetu, 17.9.2019., Ljubljana.

Buljan Flander, G. (2019). Odrastati u doba suvremenih tehnologija: Svijet prilika ili rizika. VI. kongres Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije s međunarodnim učešćem, 12.-14.4.2019., Beograd.

Roje, M., Buljan Flander, G. i Raguž, A. (2019). Kako otuđiti dijete: iz iskustva otuđenih roditelja u Hrvatskoj. 24. dani Ramira i Zorana Bujasa, 11.-13.4.2019., Zagreb.

Buljan Flander, G. (2018). Dječja trauma i oporavak – Što činimo da pružimo djeci novu šansu za kvalitetan život – simpozij. 26. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa – knjiga sažetaka (str. 49). Zagreb: Hrvatsko psihološko društvo. 7.-10.11.2018.

Buljan Flander, G., Roje, M. i Galić, R. (2018). Gdje se susreću medicina i pravo u zaštiti traumatizirane djece. Zbornik radova s 2. Kongresa preventivne pedijatrije Crne Gore sa međunarodnim učešćem Novi pravci preventivne pedijatrije, Miljanović, O. i Kavarić, N. (Ur.), 67(1), str. 97. Podgorica, Montenegro: Medicinski Zapisi/ Medical Essays. 2.-4.11.2018., Podgorica.

Buljan Flander, G. (2018). Nove tehnologije – novi izazovi odrastanja, plenarno predavanje. Prvi internacionalni kongres dječje i adolescentne psihoterapije „Mjesto psihoterapije u očuvanju zdravlja i dobrobiti djece i adolescenata“, 18.-21.10.2018., Sarajevo.

Buljan Flander, G. (2018). Utemeljenost i nužnost djeci prilagođenog pravosuđa i forenzički osjetljiv tretman. Kongresni simpozijum „Djeca u riziku i kontaktu sa sudovima i zakonodavstvom“. Prvi internacionalni kongres dječje i adolescentne psihoterapije „Mjesto psihoterapije u očuvanju zdravlja i dobrobiti djece i adolescenata“, 18.-21.10.2018., Sarajevo.

Buljan Flander, G. (2018). Okrugli stol „Tišina koju treba čuti – seksualno zlostavljanje djece, Naučimo ih da se zaštite – multidisciplinarnost i intersektoralnost“. Prvi internacionalni kongres dječje i adolescentne psihoterapije „Mjesto psihoterapije u očuvanju zdravlja i dobrobiti djece i adolescenata“, 18.-21.10.2018., Sarajevo.

Roje, M., Buljan Flander, G., Boričević Maršanić, V. (2018). Dijete terminalno bolesnog roditelja – prilagodba i tugovanje, usmeno izlaganje. Prvi internacionalni kongres dječje i adolescentne psihoterapije „Mjesto psihoterapije u očuvanju zdravlja i dobrobiti djece i adolescenata“, 18.-21.10.2018., Sarajevo.

Raguž, A., Roje, M., Buljan Flander, G., Galić, R. (2018). Djevojčica koja je prestala pisati – trauma i suvremena tehnologija u tretmanu, usmeno izlaganje. Prvi internacionalni kongres dječje i adolescentne psihoterapije „Mjesto psihoterapije u očuvanju zdravlja i dobrobiti djece i adolescenata“, 18.-21.10.2018., Sarajevo.

Buljan Flander, G., Brezinšćak, T.(2018). Živjeti zajedno u svijetu koji ne poznajemo: roditeljstvo i odrastanje uz suvremene tehnologije u predškolskoj dobi. Međunarodni stručni znanstveni skup Sretna djeca – umjetnost, igra, mašta, spoznaja, vježba i terapija, 10.-12.10.2018.,Zagreb.

Roje, M., Buljan Flander, G. i Raguž, A. (2018). Štetnost i korisnost elektroničkih uređaja u predškolskoj dobi: Doživljaj i djelovanje roditelja. Peti sarajevski dani psihologije, Sarajevo.

Roje M., Buljan Flander, G., Španić, A., Brezinšćak, T. i Raguž, A. (2018). Život pred malim ekranom od vrtićke dobi. XXI. Dani psihologije u Zadru, Zadar.

Bulat Wuersching, S., Đapić T., Wuersching A. i Buljan Flander G. (2018). Psychological aspects in optimization of scoliosis treatment. SOSORT 13th International Meeting, Dubrovnik.

Bulat Wuersching, S., Wuersching A., Đapić T. i Buljan Flander G. (2018). Parental role in scoliosis treatment. SOSORT 13th International Meeting, Dubrovnik.

Brezinšćak, T., Španić, A., Buljan Flander, G., Vuić, A., Roje, M. i Tarabić, N. (2018). Meet the youngest of the touch screen generation: Electronic media use in early childhood. 2. međunarodna konferencija o djetinjstvu i adolescenciji, 25.-27.1.2018., Lisabon.

Španić, A., Brezinšćak, T. i Buljan Flander, G. (2018). The relationship between screen time and sleeping problems in early childhood. 2. međunarodna konferencija o djetinjstvu i adolescenciji, 25.-27.1.2018., Lisabon.

Brezinšćak, T., Španić, A. i Buljan Flander, G. (2018). Children see, children do? The role of parental media use and attitudes in predicting media use in early childhood. 2. međunarodna konferencija o djetinjstvu i adolescenciji, 25.-27.1.2018., Lisabon.

Buljan Flander, G. (2017). Što svi/sve trebaju znati da bi se osigurala odgovarajuća pomoć i podrška osobama koje su preživjele nasilje u obitelji i seksualno zlostavljanje? Međunarodna konferencija Nasilje u obitelji i rodno utemeljeno nasilje – poduzmimo korake za život bez nasilja. Zagreb: First – Action Against Violence. 1.12.2017.

Buljan Flander, G. (2017). Sudjelovanje na okruglom stolu: Manipulacija djecom u razvodu braka. Zaštita i promicanje dobrobiti djece, mladih i obitelji, 1. međunarodni znanstveno-stručni skup Odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta, 7.-8.12.2017.

Roje, M., Buljan Flander, G., Ćorić Špoljar, R. (2017). Manipulacija djecom u razvodu braka roditelja: Iskustva Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, 23. dani Ramira i Zorana Bujasa, Zagreb

Roje, M., Buljan Flander, G. (2017). Manipulating equals abusing children in divorce – Child and Youth Protection Center’s battle and mission, Child Maltreatment and Well-being, Rijeka

Buljan Flander, G., Profaca, B., Ćosić Pregrad, I. Puhovski, S. (2017). Dječja prava i klinički rad s djecom i mladima: Perspektiva Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba. 25. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa – knjiga sažetaka (str. 260). Zagreb: Hrvatsko psihološko društvo. 8.-11.11.2017.

Roje, M., Buljan Flander, G. i Tarabić, B.N. (2017). Mala djeca pred malim ekranima. 25. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa – knjiga sažetaka (str. 162). Zagreb: Hrvatsko psihološko društvo. 8.-11.11.2017.

Vuić, A., Lulić, S., Buljan Flander, G. i Hrpka, H. (2017). Uloga savjetodavnih linija u pružanju pomoći djeci i odraslima. 25. Godišnja konf1erencija hrvatskih psihologa – knjiga sažetaka (str. 173). Zagreb: Hrvatsko psihološko društvo. 8.-11.11.2017.

Roje, M., Buljan Flander (2017). Članak 12. Konvencije o pravima djeteta i najbolji interes djeteta u razvodubraka roditelja. 25. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa – knjiga sažetaka (str. 209). Zagreb: Hrvatsko psihološko društvo. 8.-11.11.2017.

Buljan Flander, G. (2016). Djeca u cybersvijetu – jesmo li odrastanje učinili bogatijim ili nesigurnijim? Prvi kongres preventivne pedijatrije Crne Gore sa međunarodnim učešćem. Budva, Crna Gora, 21.-23.10.2016.

Buljan Flander, G. (2016). Uloga sustava u roditeljskoj manipulaciji djecom u razvodu braka – sudjelujemo li u zlostavljanju djece? 1. Hrvatski kongres o mentalnom zdravlju djece i mladih s međunarodnim sudjelovanjem. Zagreb: Hrvatsko društvo za mentalno zdravlje djece i adolescenata Hrvatskog liječničkog zbora, 28.-29.10.2016.

Buljan Flander, G., Roje, M., Šmida, D. (2016). Uloga Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba u prevenciji transgeneracijskog prijenosa nasilja. 5. kongres o prevenciji i rehabilitaciji u psihijatriji s međunarodnim sudjelovanjem – “Na prvoj crti zdravlja”. Osijek: Zagrebački institut za kulturu zdravlja (ZIKZ). 15-18.09.2016.

Buljan Flander, G. (2016). Važnost forenzičkog intervjua sa spolno zlostavljanom djecom i adolescentima bez ginekološkog nalaza zlostavljanja. I. hrvatski kongres forenzične ginekologije i perinatologije s međunarodnim sudjelovanjem. Topusko: Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu. 16-18.09.2016.

Buljan Flander, G. (2016). Važnost djeci prilagođenog pristupa u forenzičnom intervjuiranju zlostavljane djece. U H. Gregorič Kumperščak (Ur.), 4. Strokovni seminar z mednarodno udeležbo – Travma (str. 46). Kranjska Gora: Združenje za otroško in mladostniško psihiatrijo (ZOMP).

Breznišćak, T., Španić, A.M. i Buljan Flander, G. (2016). Predicting emotional difficulties among children based on compulsive Internet use and cyberbullying victimization. U A. Lauri Korajlija; D. Begić; T. Jurin (Ur.), 37th STAR Conference – Book of Abstracts (str. 206). Zagreb: Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Psychology, University of Zagreb.

Profaca, B., Puhovski, S. i Buljan Flander, G. (2016). Different aspects of anxiety symptoms in children who witness domestic violence. U A. Lauri Korajlija; D. Begić; T. Jurin (Ur.), 37th STAR Conference – Book of Abstracts (str. 159). Zagreb: Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Psychology, University of Zagreb.

Roje, M., Buljan Flander, G., Rezo, I. (2016). Uloga psihologa u skrbi o djeci s kroničnim kožnim bolestima, 24. godišnja konferenciji hrvatskih psihologa s međunarodnim sudjelovanjem: Psihologija u prevenciji poremećaja i očuvanju zdravlja, HPD, Opatija.

Buljan Flander, G., Breznišćak, T., Španić, A.M. (2015). Zaštita najboljeg interesa djeteta u razvodu braka: Potkrjepljuje li sustav manipulirajuća ponašanja roditelja? Godišnja konferencija Mreže prevobranitelja za djecu Jugoistočne Europe – CRONSEE – Prava djeteta – između interesa roditelja i dužnosti države (str. 40). Zagreb. 28.-29.05.2015.

Štimac, D. i Buljan Flander, G. (2015). Child abuse and neglect: a 10 years of experience of multidisciplinary teams of the Child Protection Center of Zagreb. European Child & Adolescent Psychiatry, 24(Suppl. 1), 187. Abstracts of the 16th International Congress of ESCAP European Society for Child and Adolescent Psychiatry. Madird http://doi.org/10.1007/s00787-015-0714-4

Štimac, D., Buljan Flander, G., Profaca, B., Španić, A. M., Dodig-Ćurković, K., Boričević Maršanić, V., … Franić, T. (2015). Iskustvo zlostavljanosti i depresija. Gyrus, 3(Suppl. 1), 91. 4. hrvatski kongres o prevenciji i rehabilitaciji u psihijatriji – Depresija u stoljeću uma. http://doi.org/http://dx.doi.orG/10.17486/Gyr.3.2018

Buljan Flander, G., Brezinšćak, T. i Španić, A.M. (2015). Developing a critical mind: Risky behaviors, parental guidance and cyberbullying on social networks. Bukurešt, 2015.

Španić, A.M., Brezinšćak, T. i Buljan Flander, G. (2015). closer look: The patterns of cyberbullying among adolescent on Facebook. 14th ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect. Bukurešt, 2015.

Španić, A.M., Brezinšćak, T. i Buljan Flander, G. (2015). Growing up in cyberspace: Self-concept, emotional and behavioral difficulties in children involved in cyberbullying. 14th European Congress of Psychology. Milano, 2015.

Selak Bagarić, E., Buljan Flander, G., Hrpka, H. i Bilić, V. (2014). Primary, secondary and tertiary prevention – a fifteen-year experience of Brave Phone. 2nd European Conference on Child Abuse and Neglect (str. 76). Amsterdam: SCEM.

Štimac, D., Buljan Flander, G. i Bagarić, E. S. (2014). Analysis of some psychosocial indicators of sexually abused children. 2nd European Conference on Child Abuse and Neglect (str. 77). Amsterdam: SCEM.

Štimac, D., Selak Bagarić, E. i Buljan Flander, G. (2014). Multidisciplinarni pristup u radu s djecom s intelektualnim teškoćama i razvojnim poremećajima te iskustvom seksualnog zlostavljanja. U V. Jukić (Ur.), 6. hrvatski psihijatrijski kongres – Hrvatska psihijatrija u kontekstu etičko-pravnih i društvenih propitivanja. Zagreb: Hrvatsko psihijatrijsko društvo.

Štimac, D., Buljan Flander, G., Selak Bagarić, E. i Ćorić Špoljar, R. (2014). Forenzični intervju seksualno zlostavljanog djeteta – postavljanje ključnih pitanja. U V. Jukić (Ur.), 6. hrvatski psihijatrijski kongres – Hrvatska psihijatrija u kontekstu etičko-pravnih i društvenih propitivanja. Zagreb: Hrvatsko psihijatrijsko društvo.

Crnković, M., Buljan-Flander, G. i Križan, V. (2014). The importance of good cooperation between institutions in the psychological treatment of abused children – a precondition for successful treatment of a child who has experienced abuse? 5th World conference on psychology, counseling and guidance (WCPCG-2014) (str. 50). Dubrovnik.

Kralj, D., Buljan Flander, G., Ćorić Špoljar, R. i Štimac, D. (2014). Adhd in children and exposure to abuse. Acta Clinica Croatica, 53(Suppl 1), 28. 54th International Neuropsychiatric Pula Congress.

Kocijan-Hercigonja, D. i Buljan Flander, G. (2014). Assessing the capacity to provide a credible testimony in children victims of crime. Acta Clinica Croatica, 53(1), 67. 54th International Neuropsychiatric Pula Congress

Profaca, B., Buljan Flander, G. i Španić, A. M. (2013). Anxiety in children who experienced different forms of abuse. European Journal of Psychotraumatology, 4, 58. XIII ESTSS conference – Trauma and its clinical pathways: PTSD and beyond. Bologna. http://doi.org/http://dx.doi.org/10.3402/ejpt.v4i0.21098

Čuković-Bagić, I., Welbury, R. R., Flander, G. B., Hatibovic-Kofman, S. i Nuzzolese, E. (2013). Child protection: legal and ethical obligation regarding the report of child abuse in four different countries. The Journal of Forensic Odonto-Stomatology, 31(1), 15–21. International Congress of IOFOS on Forensic Odontology. Firenze.

Buljan Flander, G. (2013). Children in the Middle of Parental High Conflict Divorce. U R. Miljević-Riđički i K. Evans (Ur.), Book of Abstracts: 4th ENSEC Conference – Social and Emotional Competence in a Changing World – (str. 20). Zagreb: University of Zagreb – Faculty of Teacher Education.

Štimac, D., Kralj, D., Buljan Flander, G., Škrlec, N. i Križan, V. (2013). Some characteristics of children diagnosed with ADHD and referred to the child protection centre of Zagreb. ADHD Attention Deficit and Hyperactivity Disorders, 5(2), 160. 4th World Congress on ADHD – From Childhood to Adult Disease. Milano http://doi.org/10.1007/s12402-013-0109-7

Štimac, D., Selak Bagarić, E. i Buljan Flander, G. (2013). The effects of children’s online activities – are those engaged in cyberbullying at risk of self-harm? The First International Congress of the International College of Person-Centered Medicine (ICPCM) – Whole Person in Health Education and Training. Zagreb.

Španić, A. M., Breznišćak, T. i Buljan Flander, G. (2013). Trauma related symptoms among children exposed to different types of abuse and neglect. U Neves de Jesus, Saul; J. Tobal (Ur.), Conference presentations of the 34th World STAR Conference. Faro: CIEO-University of Algarve.

Ćorić Špoljar, R., Buljan Flander, G. i Španić, A. M. (2013). Kognitivno-bihevioralni tretman usmjeren na traumu: specifičnosti modela uz prikaz tretmana sa spolno zlostavljanom djevojčicom. 2. Međunarodna konferencija Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH). Zagreb, 2013.

Hercigonja-Novković, V., Buljan Flander, G. i Kocijan-Hercigonja, D. (2013). Kada oduzeti roditeljsko pravo. U 53. međunarodni neuropsihijatrijski kongres u Puli – Depresija i bol – kakva je poveznica? Pula.
19.-22.06.2013.

Kocijan-Hercigonja, D., Buljan Flander, G. i Hercigonja-Novković, V. (2013). Vode li institucije dovoljno brige o najboljem interesu djeteta u visokokonfliktnim razvodima. U 53. međunarodni neuropsihijatrijski kongres u Puli – Depresija i bol – kakva je poveznica? Pula. 19.-22.06.2013.

Ćorić Špoljar, R., Buljan-Flander, G., & Kocijan-Hercigonja, D. (2013). No Title. U 53. međunarodni neuropsihijatrijski kongres u Puli – Depresija i bol – kakva je poveznica? Pula. 19.-22.06.2013.

Tolić, S., Buljan Flander, G. i Breznišćak, T. (2012). Suicidalne namjere u telefonskom i e-savjetovanju: etičke dileme i iskustva Hrabrog telefona. U A. Brajša Žganec, J. Lopižić i Z. Penezić (Ur.), 20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa – knjiga sažetaka (str. 292). Zagreb: Hrvatsko psihološko društvo.

Selak Bagarić, E., Buljan Flander, G. i Breznišćak, T. (2012). Iskustvo zlostavljanosti i suicidalnost djece i mladih. U A. Brajša Žganec, J. Lopižić i Z. Penezić (Ur.), 20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa – knjiga sažetaka (str. 288). Zagreb: Hrvatsko psihološko društvo.

Hrpka, H., Buljan Flander, G. i Šimić, A. (2012). Snaga obitelji – savjetovanje i podrška djece i roditelja. U A. Brajša Žganec, J. Lopižić i Z. Penezić (Ur.), 20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa – knjiga sažetaka (str. 278). Zagreb: Hrvatsko psihološko društvo.

Buljan Flander, G., Bačan, M., Matešković, D., Buhin, L. i Opačić, M. (2012). Manipulacija djecom u postupku razvoda braka. U A. Brajša Žganec, J. Lopižić i Z. Penezić (Ur.), 20. godišnja konferencija hrvatskih psihologa – knjiga sažetaka (str. 302). Zagreb: Hrvatsko psihološko društvo.

Buljan Flander, G., Kralj, D. i Škrlec, N. (2012). Odgojno-obrazovno zanemarivanje i poremećaj u ponašanju. U M. Milkovic, D. Doležal, G. Hržica i J. Stošic (Ur.), Knjiga sažetaka 8. međunarodnog znanstvenog skupa – Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima (str. 301-302). Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveucilište u Zagrebu.

Buljan Flander, G., Krmek, M. i Čorić-Špoljar, R. (2012). Children and parental divorce – experiences in the Center for child protection in Zagreb, Croatia. 5th International and 10th National Congress of Clinical Psychology. Santander: ZPID Psychologische Information.

Čuković-Bagić, I., Buljan-Flander, G. i Matešković, D. (2012). Analysis of bullying and cyberbullying consequences: Risk of engaging in violent behavior. U XIX. ISPCAN International Congress on Child Abuse and Neglect – Book of Abstracts (str. 247). Istanbul: ISPCAN. 09.-12.09.2012.

Buljan Flander, G. (2012). An integrated approach to preventing and dealing with sexual violence against children. 4th General Meeting of national associations of local and regional authorities. Strasbourg: Council of Europe. 13.09.2012.

Buljan Flander, G. (2012). Presentation of Child Protection Centre of Zagreb cooperation with court. The 7th European Forum on the rights of the child. Bruxelles.

Buljan Flander, G. (2011). Protecting Sexually Abused Children: from Policy to Practice. Stopping Sexual Violence against Children – ratifying and implementing the Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse (CETS No. 201). Zagreb: Council of Europe; Ministry of Family, Veterans’ Affairs and Intergenerational Solidarity and Ministry of Justice of the Republic of Croatia. 27-28.08.2011.

Gojković, T., Buljan Flander, G. i Profaca, B. (2011). Cooperation between Child protection Center and Social Welfare Centers: Example of good clinical practice. 12th ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect- Book of Abstracts, 124-124. Tampere, Finska, 2011.

Matešković, D., Buljan Flander, G., Čuković-Bagić, I. i Nuzzolese, E. (2011). Familial characteristics and psychological consequences associated with intrafamilial and extrafamilial child sexual abuse. 19th IAFS World meeting, book of abstract. 221-221. Madeira, Portugal, 2011.

Buljan Flander, G., Lokas, M. i Manović, T. (2011). Children with ADHD and bullying. ADHD Attention Deficit and Hyperactivity Disorder, Official Journal of the World Federation of ADHD, Springer: Njemačka, 2011, vol. 3, 202-202.

Buljan Flander, G. i Jelić Tuščić, S. (2011). Sexually problematic behaviour of children and sexually violent behaviour of adolescents – Identification, support and intervention. I. mednarodno znanstveni posvet/konferenca na temo „Izzivi, pasti, težave sodobne družbe“, Leskovar, M. i sur. (ur.). Rakičan: Slovenija, 2011, 29-35.

Profaca, B., Buljan Flander, G., Bačan, M. i Matešković, D. (2011). Coping strategies in children exposed to different kinds of traumatic events. 12th European Conference on Traumatic Stress –Book of Abstracts. Co Action Punlishing: Beč, 2011, 160-160.

Buljan Flander, G. (2011). Otkrivanje seksualnog zlostavljanja – stigma ili prilika za dijete. U V. Kolesarić (Ur.), Program i sažetak komunikacija 19. godišnje konferencije psihologa u Osijeku: “Vrijeme sličnosti i razlika – izazov za psihologiju i psihologe” (pp. 21-21). Jastrebarsko: Naklada Slap.

Buljan Flander, G. (2011). Protection of sexually abused children: from practice to policy. Council of Europe Regional Conference “Stopping child sexual abuse – ratification and implementation of the Council of Europe Convention on the Protection of Children Against Sexual Exploitation and Sexual Abuse”. Zagreb.

Buljan Flander, G. (2011). Protection of abused children – what have we learned? Public discussion of the Dental Medicine Sciences Board of The Academy of Medical Sciences of Croatia: The importance of multidisciplinarity in the protection of abused children. Zagreb, .

Buljan Flander, G. (2011). Intervencije u tretmanu seksualno zlostavljane djece i potpora ne-nasilnom roditelju. Vijeće Europe, Regionalna konferencija “Zaustavljanje seksualnog zlostavljanja djece – ratifikacija i provedba Konvencije Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja”. Zagreb.

Buljan Flander, G. (2011). Dealing with Children Victims of Sexual Abuse and Sexual Violence: The Case of the Child Protection Center, Croatia. 55th Session of the Commission on the Status of Women. New York: United Nations. 22.02.-04.03.2011.

Buljan Flander, G. (2010). Multidiscipliniarni pristup u prevenciji zlostavljanja i zanemarivanja djece. 1. hrvatski kongres o prevenciji i rehabilitaciji u psihijatriji, Sveti martin na Muri: 2010.

Bagić, I., Buljan Flander, G. i Nuzzolese, E. (2010). Dental erosion in children as an indicator of a lack of parental supervision. XVIII ISPCAN International congress on child abuse and neglect, Hawai´i, SAD: 2010.

Buljan Flander, G. i Mužinić, L. (2010). Prepoznavanje i tretman adolescenata počinitelja seksualnih delikata – Činimo li dovoljno? 5. psihijatrijski kongres s međunarodnim sudjelovanjem. Šibenik: 2010.

Buljan Flander, G. Tomić, J i Hrpka, H. (2010). Joint actions between governmental and NGOs in Croatia: Developing a civil society prospective. World perspective on child abuse: An official ISPCAN publication, Gray, J. (ur.). Colorado: ISPCAN, 2010., 13-15.

Buljan Flander, G. i Profaca, B. (2010). Prevalence of child abuse in Croatia: Linking practice, policy and research. World perspective on child abuse: An official ISPCAN publication, Gray, J. (ur.), Colorado: ISPCAN, 2010., 33-38.

Buljan Flander, G. i Kocijan Hercigonja, D. (2010). Specifičnosti vještačenja djece i adolescenata. 50. neuropsihijatrijski kongres u Puli – Anali kliničke bolnice „Dr. M. Stojanović“, 2010, 66-67.

Buljan Flander, G., Kralj, D. i Manović, T. (2010). Svjedočenje nasilju u obitelji i poremećaji u ponašanju. 3. hrvatski kongres socijalnih pedagoga – Knjiga sažetaka, 2010, 126-126.

Krmek, M., Buljan Flander, G. i Ćorić Špoljar, R. (2009). Prikaz slučaja – Kognitivno-bihevioralna psihoterapija spolno zlostavljane djevojčice. 39th EABCT godišnji kongres, Dubrovnik – Knjiga sažetaka, Živčić Bečirević, I. (ur). Jastrebarsko: Naklada Slap, 2009.

Buljan Flander, G., Puhovski, S. i Ćosić, I. (2009). Maltreatment of children through false sexual abuse alegations during divorce. 11th European Conference on Traumatic Stress, Conference program and book of abstracts, Oslo, Norveška, 2009, 149-149.

Buljan Flander, G., Štimac, D., Škrlec, N. i Kralj, D. (2009). Child with the ADHD syndrome and parental divorce – risk for abuse? 2nd International Congress on ADHD, Beč, Austria.

Buljan Flander, G. i Hrpka, H. (2008). Sigurniji internet – prevencija nasilja nad djecom putem interneta. Gradsko vodstvo za zdravlje i održivi razvoj, zdravstvo u svim lokalnim područjima, Obilježavanje 20 godina pokreta zdravih gradova u Europi – Knjiga sažetaka, Zagreb, 2008, 99-99.

Buljan Flander, G., Štimac, D. i Profaca, B. (2008). Efficiency of the Multidisciplinary Team Working with Abused and Neglected Children. XVIIth ISPCAN International Congress on Child Abuse and Neglect, Hong Kong, Kina.

Buljan Flander, G., Ćorić Špoljar, R. i Krmek, M. (2008). CBT with traumatized children in Center for child protection in Zagreb. 6th International Congress of Cognitive Psychotherapy – Book of Abstracts, 12(2). Rim, Italija, 2008, 136-137.

Buljan Flander, G. (2008). Psihološki utjecaj dermatoloških bolesti kod djece. 2. Hrvatski kongres psihodermatologije s međunarodnim sudjelovanjem – Knjiga sažetaka, Zagreb: Klinika za kožne i spolne bolesti KB „Sestre milosrdnice“, 2008, 23-24.

Štimac, D., Buljan Flander, G. i Kralj, D. (2008). Smetnja u ranoj komunikaciji roditelja i dijeteta s ADHD-om, rizik od fizičkog i emocionalnog zlostavljanja. 20. godišnji sastanak EACD” Rana dijagnoza podrazumijeva ranu intervenciju “- Knjiga sažetaka, Hajnšek, S., Petravić, D., Poljaković, Z. i Bašić, S. (ur). Zagreb: Neurologia Croatica, 2008, 126-127.

Škovrlj, K., Luca Mrđen, J. i Buljan Flander, G. (2007). Abused Children with Intellectual Disability. 6th European Congress of Mental Health in Intellectual Disability, Frey Škrinjar, J., Fulgosi Masnjak, R., Wagner Jakab, A. i Jelić, E. (ur). Zagreb: Edukacijsko rehabilitacijski fakultet, 2007.

Kralj, D., Škovrlj, K., Bačan, M. i Buljan Flander, G. (2007). Prisutnost fizičkog kažnjavanja i zlostavljanja kod djece s ADHD sindromom i poremećajima u ponašanju. Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima – Knjiga sažetaka – 7. međunarodni znanstveni skup, Ferić Šlehan, M., Kranželić, V. i Stošić, J. (ur). Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 2007.

Profaca, B., Bačan, M. i Buljan Flander, G. (2007). Connection between anxiety in young people and their war-related family violence-related experiences, XIth ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect, Lisabon, Portugal, 2007.

Luca Mrđen, J., Ćosić, I. i Buljan Flander, G. (2007). Prevalence of the Sexual Abuse in Croatia, XIth ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect, Lisabon, Portugal, 2007.

Rouzie, M., Buljan Flander, G., Franic, A., Hercigonja-Novković, V., Keeney, B., Kocijan-Hercigonja, D. i Martinez Villate, I. (2007). Love versus Danger: Relational Therapy of Trauma, AMOR-ROMA, Love in Psychotherapy, 3rd International Integrative Psychotherapy Conference, Rim, 2007.

Kocijan Hercigonja, D., Buljan Flander, G. i Hercigonja Novković, V. (2006). Integrative Psychotherapy in Working with a Traumatized Child in Croatia. Challenges in Integrative Practice EAIP. London: The Senate House.

Buljan Flander, G., Škrlec, N. i Krmek, M. (2006). Multidisciplinarni pristup i međuinstitucionalna suradnja – iskustva Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba, II. Konferencija socijalnih radnika Republike Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb.

Buljan Flander, G. i Tomić, J. (2006). Prevencija neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži u lokalnoj zajednici – iskustva Dječje kuće Borovje, 2. konferencija socijalnih radnika RH s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb.

Krmek, M. i Buljan Flander, G., (2005): Analiza razine prekršaja s obzirom na dob djeteta i veličinu grada. 13. kongres Europske unije za školu i sveučilišta, zdravstvo i medicinu, “Zdrava ulaganja mladih za budućnost”, Dubrovnik.

Buljan Flander, G. i Krmek, M. (2005). Centar za zaštitu djece – Multidisciplinarni pristup, Međunarodni pedijatrijski sastanak, Dubrovnik.

Buljan Flander, G. i Horvatović Kuča, P., (2005). Brave Phone – Helpline for Abused and Neglected Children. European Regional Meeting of Child Helpline International. Amsterdam.

Buljan Flander, G. (2003). Prepoznavanje i zbrinjavanje fizički i seksualno zlostavljanog djeteta u izvanbolničkim uvjetima, III. Hrvatski kongres hitne medicine s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb.

Buljan Flander, G. (2003). Nasilje i zdravlje: dokazi za nenasilno društvo – od politike do prakse, VI. Međunarodna konferencija: Biotehnologija i javno zdravstvo, Cavtat.

Ćosić, I. i Buljan Flander, G. (2002). Povezanost zlostavljanja u djetinjstvu i nekih aspekata psihičkog funkcioniranja adolescenata. Dani psihologije u Zadru, Zbornik radova, 99-100.

Kocijan-Hercigonja, D. i Buljan Flander, G., (2001). Model of Cooperation between Governmental and Non-Governmental Organizations in the Prevention of Child Abuse. VIII. European Conference on Child Abuse & Neglect. Istanbul.

 

SUDJELOVANJE NA DOMAĆIM KONFERENCIJAMA

Buljan Flander, G. (2021). Sudjelovanje na okruglom stolu „Sigurnost i zaštita djece na internetu“. Volonterski centar Zadar. Online, svibanj, 2021.

Buljan Flander, G. (2019) Izazovi u odgoju i zaštiti touchscreen generacije. 27. godišnja konferenciju hrvatskih psihologa, Osijek, 6.-9.11.2019.

Buljan Flander, G. (2019). Utjecaj traume i zlostavljanja na razvoj i mentalno zdravlje djece i mladih. Stručni skup “Mentalno zdravlje djece i mladih – izazovi i mogućnosti”. Petrinja, 9.4.2019.

Buljan Flander, G. (2019). Manpulacija djecom i sustavom. Stručni skup “Manipulacija djecom i sustavom: prepoznajemo li emocionalno zlostavljanje djece”, Osijek, 22.3.2019.

Buljan Flander, G. (2018). Između dvije vatre: Trauma visokokonfliktnog razvoda roditelja. 26. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa – knjiga sažetaka. Zagreb: Hrvatsko psihološko društvo, 49-49.

Brezinšćak, T., Španić, A.M., Roje, M., Buljan Flander, G., Raguž, A. (2017). Digitalno djetinjstvo: Prikaz rezultata prvog nacionalnog istraživanja o korištenju suvremenih tehnologija u predškolskoj dobi. Znanstvena konferencija Medijski odgoj i zaštita dječjih prava, Zagreb, 8.12.2017.

Buljan Flander, G. (2017). Sudjelovanje na okruglom stolu Dijete na čekanju – putevi ka integriranoj skrbi, izazovi i mogućnosti. Dječji dom Zagreb. 5.12.2017.

Buljan Flander, G. (2016). Kako vidim sebe i kako mislim da me drugi vide. 4. Hrvatski kongres psihodermatologije s međunarodnim sudjelovanjem. Zagreb.

Buljan Flander, G. (2016). Važnost forenzičkog intervjua sa spolno zlostavljanom djecom i adolescentima bez ginekološkog nalaza zlostavljanja. 1. Hrvatski kongres forenzične ginekologije i perinatologije. Topusko.

Buljan Flander, G. (2016). Govoriti dječjim jezikom – primjena kreativnih intervencija u tretmanu traume u dječjoj dobi. Međunarodni sručni znanstveni skup Sretna djeca – kreativnost u likovnom, dramskom i plesnom izrazu djeteta“. Učilište za likovno obrazovanje, kreativnost i dizajn – Studio Tanay, Zagreb.

Buljan Flander, G. (2016). Cijeli dan pred ekranima – prepoznajemo li granicu prekomjernog korištenja suvremenih tehnologija kod novih generacija? Stručni simpozij „Nove i stare ovisnosti iz perspektive zdravstvenih ustanova u Gradu Zagrebu.“ Gradski ured za zdravstvo u suradnji s Domom zdravlja Zagreb Zapad, Zagreb.

Buljan Flander, G. (2016). Online odrastanje- koliko su suvremene tehnologije promijenile odrastanje i mozemo li uhvatiti korak? Neka nova generacija – izazovi u psihoterapijskom radu s djecom i mladima. Krapinske toplice: Institut za psihoterapiju i savjetovanje djece, mladih i obitelji. 29.09.2016.

Buljan Flander, G., Brezinšćak, T. i Španić, A.M. (2016). Suradnja stručnjaka u zaštiti djece i mladih od seksualnog zlostavljanja i nasilja – primjer dobre prakse. Zbornik radova s interdisciplinarnog znanstveno-stručnog skupa Zaštita prava djece i mladih na seksualno zdravlje, Popović, S. (Ur.), str. 63-71. Rijeka: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci.

Buljan Flander, G. i Španić, A.M. (2015). Multidisciplinarni pristup u prevenciji i zaštiti traumatizirane djece. Znanstveno-stručni skup „I.simpozij o zdravstvenim ustanovama Grada Zagreba“, Zagreb.

Vinšćak, M., Buljan Flander, G. i Selak Bagarić, E. (2014). Tretman djece s teškoćama u učenju u Poliklinici za zaštitu djece grada Zagreba, poster izlaganje. 22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa, Rovinj.

Selak Bagarić, E., Buljan Flander, G., Hrpka, H., Tomić, J. i Bilić, V. (2014). Uloga podržavajuće školske klime u prevenciji elektroničkog nasilja. Simpozij Elektroničko nasilje među školskom djecom: izazov za psihologe u istraživanjima i praksi, 22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa, Rovinj.

Selak Bagarić, E., Buljan Flander, G., Hrpka, H., Tomić, J. i Bilić, V. (2014). Iskustva elektroničkog nasilja kod djece u Hrvatskoj. Simpozij Elektroničko nasilje među školskom djecom: izazov za psihologe u istraživanjima i praksi, 22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa, Rovinj.

Buljan Flander, G. i Matešković, D. (2012). Razotkrivanje seksualnog zlostavljanja – stigma ili šansa za dijete? Zbornik priopćenja sa stručnih skupova pravobraniteljice za djecu. Filipović, G. i Osmak Franjić, D. (Ur.). Zagreb: Pravobranitelj za djecu, 25-31.

Buljan Flander, G. (2012). Manipulacija djecom u postupku razvoda braka. Zbornik radova V. Kongresa nastavnika matematike RH. Ivanušić, I. (Ur.). Zagreb: Hrvatsko matematičko društvo i Profil, 97-99.

Buljan Flander, G. (2012). High conflict divorces – Children in between. 4th European School of Social Paediatrics. Zagreb

Buljan Flander, G., Tomić, J. i Hrpka, H. (2010). Zadovoljstvo roditelja vlastitim roditeljskim vještinama i spremnost na unapređenje razine kvalitete roditeljstva. Program i sažeci izlaganja znanstveno stručnog skupa “Nasilje nad djecom i među djecom”. Kolesarić, V. (Ur.). Osijek : Filozofski fakultet, 91-92.

Škrlec, N., Buljan Flander, G. i Kralj, D. (2010). Stručnjaci kao resurs za poticajno roditeljstvo. Program i sažeci izlaganja znanstveno stručnog skupa “Nasilje nad djecom i među djecom”. Kolesarić, V. (Ur.). Osijek : Filozofski fakultet, 79-80.

Buljan Flander, G., Ćorić Špoljar, R. i Krmek, M. (2010). Prikaz slučajeva – stručnjaci kao resurs za poticajno roditeljstvo. Program i sažeci izlaganja znanstveno stručnog skupa “Nasilje nad djecom i među djecom”. Kolesarić, V. (Ur.). Osijek : Filozofski fakultet, 46-47.

Hrpka, H., Tomić, J. i Buljan Flander, G. (2009). Načini i spremnost poslovnog sektora za društveno odgovorno poslovanje u zajednici. 17. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa – Odgovornost: osobna, profesionalna, društvena, Nazor, M. (Ur). Split: Društvo psihologa, 61-62.

Profaca, B. i Buljan Flander, G. (2009). Podrška djetetu čiji je roditelj u zatvoru. Prava djece čiji su roditelji u zatvoru, Zbornik priopćenja sa stručne rasprave, Gabelica Šupljika, M. (Ur.). Zagreb: Pravobranitelj za djecu, 32-46.

Buljan Flander, G., Krmek, M. i Ćorić Špoljar, R. (2009). Djeca i razvod roditelja. 2. hrvatski kongres primijenjene psihologije. Pačić Turk, Lj., Vlašić-Cicvarić, I. i Barušić, T. (Ur). Opatija: Hrvatska psihološka komora, 98-98.

Hrpka, H., Buljan Flander, G. i Krmek, M. (2009). Prikaz rada savjetovališta za roditelje i djecu udruge „Hrabri telefon“. 2. hrvatski kongres primijenjene psihologije, Pačić Turk, Lj., Vlašić-Cicvarić, I. i Barušić, T. (Ur). Opatija: Hrvatska psihološka komora, 89-90.

Buljan Flander, G. (2008). Povezanost iskustva zlostavljanja i suicidalnost adolescenata. Simpozij o suicidalnosti, Zagreb.

Škrlec, N., Buljan Flander, G. i Kralj, D. (2008). Prikaz slučaja – nasilje modernim oblicima komunikacije: mobitel. 2. znanstveno-stručni skup „Nasilje nad djecom i među djecom“ – Program i sažeci izlaganja, Kolesarić, V., Metzing, A., Šincek, D. i Tomašić, J. (Ur). Osijek: Filozofski fakultet, 79-79.

Krmek, M., Buljan Flander, G. i Ćorić Špoljar, R. (2008). Tretman traumatizirane djece u Poliklinici za zaštitu djece grada Zagreba, 2. znanstveno-stručni skup „Nasilje nad djecom i među djecom“ – Program i sažeci izlaganja, Kolesarić, V., Metzing, A., Šincek, D. i Tomašić, J. (Ur). Osijek: Filozofski fakultet, 69-69.

Hrpka, H., Tomić, J. i Buljan Flander, G. (2008). Važnost javne svijesti u prevenciji nasilja nad i među djecom. 2. znanstveno-stručni skup „Nasilje nad djecom i među djecom“ – Program i sažeci izlaganja, Kolesarić, V., Metzing, A., Šincek, D. i Tomašić, J. (Ur). Osijek: Filozofski fakultet, 68-68.

Buljan Flander, G., Bačan, M. i Krmek, M. (2008). Psihoterapija traumatizirane djece, Prvi hrvatski psihoterapijski kongres, Zbornik radova, Gregurek, R. (Ur). Zadar, 54-54.

Buljan Flander, G., Azenić, I. i Katalinić, V. (2008). Zaštita dječjih prava – doprinos Hrabrog telefona. Socijalni rad u promicanju ljudskih prava – 3. konferencija socijalnih radnika Republike Hrvatske, Pula – Zbornik radova, Hrvatska udruga socijalnih radnika (Ur). Zagreb: Hrvatska udruga socijalnih radnika, 2008.

Kolega, M., Hrpka, H. i Buljan Flander, G. (2008). Slika nastavnika u dnevnim novinama. 16. godišnja konferencija psihologa: Psihologija – mediji – etika, Knjiga sažetak, Hadžiselimović, Dž., Kolesarić, V., Pregrad, J. i Plavšić, M. (Ur). Poreč: Hrvatsko psihološko društvo, 125-126.

Buljan Flander, G. i Štimac, D. (2008). Poliklinika za zaštitu djece- nakon 5 godina. 4. kongres socijalne psihijatrije, Dubrovnik Zbornik radova, Hotujac, Lj. i Begić, D. (Ur). Zagreb: Hrvatsko psihijatrijsko društvo, 2008.

Buljan Flander, G. (2007). Gdje su granice empatije u terapiji zlostavljane djece. Terapeutova afektivna reakcija u interkulturalnom liječenju složenih posttraumatskih stanja, Dubrovnik, Gregurek, R., Drožđek, B., Lindy, J.D. i Braš, M. (Ur). Osijek: Grafika d.o.o., 185-194.

Krmek, M., Buljan Flander, G., Hrpka, H. (2007). Nasilje među vršnjacima internetom, Psihologija i nasilje u suvremenom društvu – Zbornik radova, Kolesarić, V., Metzing, A., Duran, M. i Ljubin, T. (Ur). Osijek: Filozofski fakultet, 2007.

Hrpka, H., Krmek, M., Buljan Flander, G. (2007). Prikaz preventivnog projekta “Sigurni internet”. Psihologija i nasilje u suvremenom društvu – Zbornik radova, Kolesarić, V., Metzing, A., Duran, M. i Ljubin, T. (Ur). Osijek: Filozofski fakultet, 243-251.

Krmek, M., Škrlec, N. i Buljan Flander, G. (2007). Nasilje preko modernih oblika komunikacije – interneta i mobitela, 9. CARNet-ova korisnička konferencija, Rijeka.

Hrpka, H., Buljan Flander, G., Crnogorac N. (2007). Prevencija nasilja putem interneta. 15. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Prevencija, (re)habilitacija, psihoedukacija kroz interdisciplinarnost – Knjiga sažetaka, Lopižić, J. (Ur). Cavtat: Hrvatsko psihološko društvo i Društvo psihologa Dubrovnika, 119-120.

Krmek, M., Durman Marijanović, Z. i Buljan Flander, G. (2007). Kognitivno bihevioralni pristup u radu s traumatiziranom djecom. 15.godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Prevencija, (re)habilitacija, psihoedukacija kroz interdisciplinarnost – Knjiga sažetaka, Lopižić, J. (Ur). Cavtat: Hrvatsko psihološko društvo i Društvo psihologa Dubrovnika.

Buljan Flander, G. i Katalinić, V. (2007). Multidisciplinarni pristup u radu sa zlostavljanom i zanemarenom djecom. 3. Simpozij socijalnih radnika: “Kvaliteta i profesionalna odgovornost u socijalnom radu”, OsijekZbornik sažetaka, Katkić Stanić, T. (Ur). Zagreb: Marko M. usluge d.o.o.

Buljan Flander, G. i Hrpka, H. (2006). Stres nastavnika, 31. Škola pedagoga Hrvatske, Pula.

Krmek, M., Buljan Flander, G. i Hrpka, H. (2006). Nasilje među vršnjacima preko interneta, Znanstveno-stručni skup „Psihologija nasilja i zlostavljanja“, Osijek.

Hrpka, H., Krmek, M. i Buljan Flander, G. (2006). Rezultati istraživanja o iskustvima djece pri korištenju Interneta, Znanstveno-stručni skup „Psihologija nasilja i zlostavljanja“, Osijek.

Buljan Flander, G. i Hrpka, H. (2006). Udruga Hrabri telefon – telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu, 1. hrvatski kongres primijenjene psihologije: Psiholozi u unaprjeđenju i zaštiti zdravlja – interdisciplinarni pristup, Zagreb.

Buljan Flander, G. (2006). Izloženost djece zlostavljanju – jesmo li naučili nešto? Znanstveno-stručni skup „Psihologija nasilja i zlostavljanja“, . Osijek.

Buljan Flander, G., Profaca, B., Ćosić, I. i Puhovski, S. (2005). Etička pitanja (psihologa) u dijagnostici i tretmanu zlostavljane i zanemarene djece i mladih. 13. godišnja konferencija hrvatskih psihologa, Osijek.

Buljan Flander, G. i Profaca, B. (2004). Etičke dileme u radu sa zlostavljanom djecom, VI Kongres Hrvatskog pedijatrijskog društva, Zagreb.

Buljan Flander, G. (2004). Multidisciplinarni pristup djeci žrtvama nasilja, Prvi simpozij socijalnih radnika „Uloga socijalnog rada u zaštiti djece“, Zagreb.

Buljan Flander, G. (2003). Kratkoročne i dugoročne posljedice seksualnog zlostavljanja u djetinjstvu, Mladi i nasilje, Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar u Zagrebu.

Buljan Flander, G. (2003). Uloga pedijatra u prepoznavanju zlostavljanog djeteta, XXII. Stručni sastanak pedijatara Dalmacije.

Buljan Flander, G. (2002). Seksualno zlostavljanje djece, V. Kongres Hrvatskog pedijatrijskog društva, IV. Kongres pedijatrijske sekcije hrvatskog udruženja medicinskih sestara, Šibenik, Pediatria Croatica, (vol. 46, suppl. 3).

Kocijan-Hercigonja, D., Buljan Flander, G., Peto-Kujundžić, L., Vidović, D. i Opačić, M. (2002). Zlostavljanje djece, III. Hrvatski psihijatrijski kongres „Za duševno zdravlje i međusobno razumijevanje“, Osijek.

Kocijan-Hercigonja, D. i Buljan Flander, G. (2002). Specifičnosti vještačenja zlostavljane djece, Treći hrvatski psihijatrijski kongres „Za duševno zdravlje i međusobno razumijevanje“, Osijek.

Buljan Flander, G. i Karlović, A. (2002.): Etička pitanja u istraživanjima o zlostavljanju djece. Stručni skup Etika istraživanja s djecom, Vijeće za djecu.

Kocijan-Hercigonja, D., & Buljan Flander, G. (2001). Premise za učinkovitu psihoterapiju i zaštitu zlostavljane djece u zdravstvenom sustavu. Zlostavljanje djece u Državnom zavodu za djecu, mladež i zaštitu majčinstva. Zagreb.

Buljan Flander, G., Rister, M., Prvčić, I., Karlović, A., Sarađen, M. i Klapan, A. (2001). Telefonsko savjetovanje kao oblik prevencije i intervencije u području zlostavljanja djece, III. Hrvatski kongres školske i sveučilišne medicine, Zagreb.

Buljan Flander, G. (2001). Mogućnosti poboljšanja zaštite zlostavljane i zanemarene djece u našem društvu, Nasilje nad djecom u obitelji, Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, Zagreb.

Buljan Flander, G. (2000). Simptomi i tretman zlostavljanih adolescenata, Položaj adolescenata u obitelji, Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, Zagreb.

POZVANA PREDAVANJA

Buljan Flander, G. (2021). Zaštita djece i maloljetnika i kreiranje sigurnog okruženja za zdrav rast i razvoj. Plenarno predavanje. Projekt „Because We Care“, Sarajevo, 3.5.2021.

Buljan Flander, G. (2021). Nasilje nad djecom i među djecom u vrijeme krize (uživo i online) seksualno zlostavljanje i iskorištavanje. Pozvano održavanje modula BHIDAPA-e za stručnjake koji rade s djecom u BiH, Sarajevo, online, 17.4.2021.

Buljan Flander, G. (2021). Zlostavljanje i zanemarivanje djece tokom visoko-konfliktnih razvoda. Pozvano održavanje modula BHIDAPA-e za stručnjake koji rade s djecom u BiH, online, 17.4.2021.

Buljan Flander, G. (2020). Mentalno zdravlje u pandemiji – jačanje otpornosti djece i mladih. 8. brodski simpozij o alkoholizmu, kockanju i modernim ovisnostima. 26.11.2020.

Buljan Flander, G. (2020). Izazovi i mogućnosti pružanja zaštite mentalnog zdravlja tokom krize. Drugi međunarodni kongres dječje i adolescentne psihoterapije „Značaj i mogućnosti psihosocijalne podrške u zaštiti djece i mladih, u doba i poslije COVID-19 pandemije“. Sarajevo, BiH. 2. – 4. 12. 2020.

Buljan Flander, G. (2020). Nasilje iza zatvorenih vrata – specifičnosti tokom pandemije. Drugi međunarodni kongres dječje i adolescentne psihoterapije „Značaj i mogućnosti psihosocijalne podrške u zaštiti djece i mladih, u doba i poslije COVID-19 pandemije“. Sarajevo, BiH. 2. – 4. 12. 2020.

Buljan Flander, G. (2020). Izazovi i mogućnosti pružanja zaštite mentalnog zdravlja tokom krize. Drugi međunarodni kongres dječje i adolescentne psihoterapije „Značaj i mogućnosti psihosocijalne podrške u zaštiti djece i mladih, u doba i poslije COVID-19 pandemije“. Sarajevo, BiH. 2. – 4. 12. 2020.

Buljan Flander, G. (2020). Multidisciplinary and Intersectoral Child Protection System: Good Practice Model in Long-Term Health and Wellbeing. 20th International Conference on Integrated Care, ICIC20. 30.9.2020.

Buljan Flander, G. (2020). Zamke privrženosti. Druga europska konferencija EAPAP-a s međunarodnim sudjelovanjem. Zagreb. 16. – 18. 9. 2020.

Buljan Flander, G. (2020). Službe za žrtve i svjedoke – jačanje veze između pravosuđa i socijalne zaštite. Konferecija s međunarodnim sudjelovanjem Pristup djece pravosuđu, UNICEF: Sarajevo. 25. – 27.2.2020.

Buljan Flander, G. (2020). Forenzički intervju kao susret pravosuđa i zdravstva. Seksualno zlostavljanje i iskorištavanje djece – od prijave do pravomoćne presude. Konferencija s međunarodnim sudjelovanjem: Zagreb. 17. – 18.2.2020.Buljan Flander, G. (2019). Dijete između zdravstva i pravosuđa. Kongres dječjeg zdravlja s međunarodnim sudjelovanjem. Stručno društvo primarnih pedijatara Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju: Plitvice. 4. – 6.10.2019.

Buljan Flander, G. i Petö Kujundžić, L. (2019). Multidisciplinarni pristup prema djeci žrtvama nasilja. Okrugli stol. Cipar. 29.11.2019.

Buljan Flander, G. (2019). Izazovi u odgoju i zaštiti touchscreen generacije. 27. godišnja konferencija hrvatskih psihologa – Psihologija i digitalni svijet. 6. – 9.11.2019.

Buljan Flander, G. (2019). Izazovi odrastanja touchscreen generacije. Stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem „Utjecaj elektroničkih medija na rani razvoj i zdravlje djece“. Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko neretvanske županije, Dječji vrtići Dubrovnik i udruga Dubrovnik zdravi grad: Dubrovnik. 16.11.2019.

Buljan Flander, G. (2019). Znanost i umjetnost odgoja – prevencija počinje u obitelji. 7. Brodski simpozij o alkoholizmu, kockanju i modernim ovisnostima. Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera: Osijek. 21.11.2019.

Buljan Flander, G. (2019). Kako Hrvatska štiti djecu od nasilja i zlostavljanja. Državno Sveučilište Ministarstva za unutarnje poslove Ukrajine: Dnjepropetrovsk. 25.9.2019.

Buljan Flander, G. (2019). Zanemarivanje djece: Razvojne i praktične implikacije za stručnjake. World Vision BiH: Sarajevo. 13.9.2019.

Buljan Flander, G. (2019). Mentalno zdravlje djece i mladih s iskustvom zlostavljanja. 3. godišnja znanstvena i stručna međunarodna konferencija „Zdravlje djece i adolescenata“. Fakultet zdravstvenih znanosti: Primorsko. 20.9.2019.

Buljan Flander, G. (2019). Seksualno zlostavljanje i iskorištavanje: intervju sa djecom, intervencije i zaštita djece u doba modernih tehnologija. 9. konferencija o zloupotrebi djece u online svijetu. Fakultet društvenih znanosti: Ljubljana. 17.9.2019.

Buljan Flander, G. (2019). Dijete u riziku – prepoznavanje i prevencija nasilja. Proljetna škola Hrvatskog pedagoško-književnog zbora, Opatija. 8.-10.4.2019.

Buljan Flander, G. (2019). Odrastati u doba suvremenih tehnologija: Svijet prilika ili rizika. 4. Kongres Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije sa međunarodnim učešćem, Prva regionalna konferencija preventivne pedijatrije Jugoistočne Europe, Beograd, Srbija, 12. – 14.4.2019.

Buljan Flander, G. (2019). Manipulacija djecom i sustavom u visoko-konfliktnom razvodu braka-prepoznajemo li emocionalno zlostavljanje. 6. kongres psihologa Bosne i Hercegovine, Banja Luka, Bosna i Hercegovina. 11.-13.4.2019.

Buljan Flander, G. (2019). Manipulacija djecom i sustavom – prepoznajemo li emocionalno zlostavljanje djece. Pravni fakultet: Osijek. 22.3.2019.

Buljan Flander, G. (2019). Nasilje u školi – prevencija, intervencija, kultura. Državni stručni skup za ravnatelje osnovnih škola RH, Solaris, Šibenik. 13.3.2019.

Buljan Flander, G. (2019). Ukradeno djetinjstvo – trauma u dječjoj dobi. Filozofskom fakultet: Osijek. 11.3.2019.

Buljan Flander, G. (2019). Znanost i umjetnost odgoja – prevencija počinje u obitelji. 7. Brodski simpozij o alkoholizmu, kockanju i modernim ovisnostima. Slavonski Brod, 21.-22.11.2019.

Buljan Flander, G. (2019). Izazovi odrastanja touchscreen generacije. Stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem ,,Utjecaj elektroničkih medija na rani razvoj i zdravlje djece“. Dubrovnik, 16.11.2019.

Buljan Flander, G. (2019). Dijete između zdravstva i pravosuđa. Kongres dječjeg zdravlja s međunarodnim djelovanjem. Plitvice,4.-6.10.2019.

Buljan Flander, G. (2018). Manipulacija djecom pri razvodu. IX Kongres Zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije s međunarodnim sudjelovanjem „Živet v odnosih“. Ljubljana, 13.-14.4.2018.

Buljan Flander, G. (2019). Manipulacija djecom i sustavom u visoko-konfliktnom razvodu braka – prepoznajemo li emocionalno zlostavljanje? 6. kongres psihologa Bosne i Hercegovine s međunarodnim sudjelovanjem. Banja Luka, 11.-13.4.2019.

Buljan Flander, G. (2019). Nasilje u školi – prevencija, intervencija, kultura. Državni stručni skup ravnatelja osnovnih škola. Šibenik, 13.3.2019.

Buljan Flander, G. (2018). Ukradeno otroštvo: Travma v otroštvu skozi prizmo navezanosti. 15. Študijski dnevi SKZP, Rogla, Slovenija.

Buljan Flander, G. (2018). Manipulacija sa decom tekom razvoda. 9. Kongres Živet v odnosih, Ljubljana, Slovenija, 13.-14.4.2018.

Buljan Flander, G. (2017). Kratkoročna i dugoročna psihologijska stručna podrška. Pokretanje europskog Barnahus pokreta. Pozvano predavanje na završnoj konferenciji projekta Promicanje djeci prilagođenih multidisciplinarnih i međuinstitucionalnih usluga (PROMISE), Brisel, Belgija.

Buljan Flander, G. (2017). Multidisciplinary and interagency services in child protection: heading towards the court of law. Child Maltreatment and Wellbeing: Contemporary issues, research and practice. Rijeka, Hrvatska. 7.7.2017.

Buljan Flander, G. (2016). Izazovi na putu odrastanja za male i velike – uskladimo korake. Stručni skup Veliki grad za malo dijete – Nove paradigme ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Zagreb, Hrvatska. 18.5.2016.

Buljan Flander, G. (2016). Važnost djeci prilagođenog pristupa u forenzičnom intervjuiranju zlostavljane djece. 4. Stručni seminar s međunarodnim sudjelovanjem: Trauma – Udruženje za dječju i adolescentnu psihijatriju. Kranjska Gora, Slovenija, 10.-11.6.2016.

Buljan Flander, G. (2015). Creating a child-friendly environment where the victim feels secure and comfortable. ONE in FIVE campaign: seminar for national associations of local and regional authorities. ’s-Hertogenbosch (Netherlands): Council of Europe. 30.06.2015.

Buljan Flander, G. (2015). Challenges in providing child-friendly justice and treatment for child victims of sexual abuse in the circle of trust. High Level Cross-Regional Meeting on the Protection of Children from Sexual Violence – Regional action to support the global agenda to stop sexual violence against children – Organised by the Special Representative of the UN Secretary-General on Violence. Palais de l’Europe, Strasbourg, France. 18.06.2015.

Buljan Flander, G. (2015). Strengthening protection of children from sexual violence. The experience of Croatia. “Combatting Violence Against Children in Albania” – Needs Assessment, Round table. Tirana: State Agency for the Protection of Children’s Rights (SAPCR) & Council of Europe. 26.03.2015.

Buljan Flander, G. (2014). The challenge of addressing child sexual abuse within the circle of trust. Council of Europe conference – “Growing with children’s rights.” Duborvnik: Council of Europe. 27.03.2014.

Buljan Flander, G. (2013). Children in the Middle of Parental High Conflict Divorce. U R. Miljević-Riđički i K. Evans (Ur.), Book of Abstracts: 4th ENSEC Conference – Social and Emotional Competence in a Changing World – (str. 20). Zagreb: University of Zagreb – Faculty of Teacher Education. 04.07.2013.

Buljan Flander, G. (2012). An integrated approach to preventing and dealing with sexual violence against children. 4th General Meeting of national associations of local and regional authorities. Strasbourg: Council of Europe. 13.09.2012.

Buljan Flander, G. (2011). Protecting Sexually Abused Children: from Policy to Practice. Stopping Sexual Violence against Children – ratifying and implementing the Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse (CETS No. 201). Zagreb: Council of Europe; Ministry of Family, Veterans’ Affairs and Intergenerational Solidarity and Ministry of Justice of the Republic of Croatia. 27-28.08.2011.

Buljan Flander, G. (2011). Interventions in the Treatment of Sexually Abused Children and Support to the Non- Abusive Parent. Stopping Sexual Violence against Children – ratifying and implementing the Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse (CETS No. 201). Zagreb: Council of Europe, Ministry of Family, Veterans’ Affairs and Intergenerational Solidarity and Ministry of Justice of the Republic of Croatia. 27-28.08.2011.

Buljan Flander, G. (2011). Dealing with Children Victims of Sexual Abuse and Sexual Violence: The Case of the Child Protection Center, Croatia. 55th Session of the Commission on the Status of Women. New York: United Nations. 22.02.-04.03.2011.

Buljan Flander, G. (2010). Co-ordination of professionals tackling child sexual abuse: good practices from Croatia. Council of Europe campaign to stop sexual violenceagainst children – High level launching event. Rome: Council of Europe. 29-30.11.2010.

Buljan Flander, G. (2014). Razotkrivanje zlostavljanja – šansa ili trauma za dijete. 1. međunarodni kongres primarne zdravstvene zaštite “Renesansa primarne zdravstvene zaštite”, Opatija. 21.11.2014.

Buljan Flander, G. (2014). Odrastanje u cyberprostoru: Kako zajedno vratiti sigurnost u djetinjstvo? Simpozij Koraci za budućnost bez nasilja- nasilje i mladi, Opatija. 20.11.2014.

Buljan Flander, G. (2014). Multidisciplinarni pristup u radu s traumatiziranim djetetom – od okrivljavanja prema suradnji. 12. simpozij „Aktualna pitanja dječje i adolescentne psihijatrije i psihoterapije „Prevencija, edukacija i multidisciplinarnost u zaštiti duševnog zdravlja djece i adolescenanta“, Zagreb. 13.11.2015.

Buljan Flander, G. (2014). Komunikacijske vještine i psihološki pristup pacijentu. 2. međunarodni kongres Hrvatskog društva ortodonata HLZ, Vrhunski rezultati u ortodonciji. Zagreb.

Buljan Flander, G. (2014). Manipulacija djecom u postupku razvoda braka – odgovor nastavnika. Agencija za odgoj i obrazovanje. Zagreb.

Buljan Flander, G. (2013). Specifičnosti djece uključene u elektroničko nasilje (cyber-bullying) – implikacije za tretman. 2. međunarodna konferencija Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH). Zagreb.

Buljan Flander, G. (2012). Visoko konfliktni razvodi – djeca u sredini. 4. Europska škola za socijalnu pedijatriju. Zagreb.

Buljan Flander, G. (2011). Zaštita zlostavljane djece – što smo naučili? Tribina stomatološkog kolegija AMZH: Značaj multidisciplinarnosti u zaštiti zlostavljane djece. Zagreb.

Buljan Flander, G. (2011). Razotkrivanje seksualnog zlostavljanja – stigma ili šansa za dijete. 19. godišnja konferencije psihologa u Osijeku: „Vrijeme sličnosti i razlika – izazov psihologiji i psiholozima“

Buljan Flander, G. (2010). Manipulacija djecom u postupku razvoda braka: prepoznajemo li to kao obiteljsko nasilje. Znanstveno stručni skup “Nasilje nad djecom i među djecom”. Osijek: Filozofski fakultet.

Buljan Flander, G. (2009). Privrženost i nasilna ponašanja mladih. 2. hrvatski kongres primijenjene psihologije. Opatija: Hrvatska psihološka komora.

Buljan Flander, G. (2008). Internet i djeca – trebamo li brinuti? 2. znanstveno-stručni skup „Nasilje nad djecom i među djecom“. Osijek: Filozofski fakultet.

Buljan Flander, G. (2007). Izloženost djece nasilju – jesmo li nešto naučili? Psihologija i nasilje u suvremenom društvu. Osijek: Filozofski fakultet.

JAVNA PREDAVANJA

Buljan Flander, G., Roje Đapić, M. i Raguž, A. (2021). Odgovorno korištenje suvremenih tehnologija. Radionice, Zdrug katoličkih skauta, Rijeka. 30.6.2021.

Buljan Flander, G. (2021). Psihološki učinak pandemije COVID-19 na učenike osnovnih i srednjih škola. Stručno vijeće vjeroučitelja osnovnih i srednjih škola Dubrovačke biskupije. 12.6.2021.

Buljan Flander, G. (2021). Online elektroničko nasilje. Volonterski centar Zadar, projekt „Edukacija – prvi korak prema prevenciji nasilja na Internetu II”. 11.5.2021.

Buljan Flander, G. (2020). Biti dijete 2020. Razumijemo li i pružamo li nužnu podršku? Online stručni skup u vjeroučitelja osnovnih i srednjih škola Đakovačke-osječke metropolije na temu „Vjeroučiteljsko poslanje u složenosti virtualne komunikacije“. 12.1.2021.

Buljan Flander, G. (2020). Djeca razdvojenih roditelja s posebnim osvrtom na COVID-19. Udruga socijalnih radnika Zadar. 16.12.2020.

Buljan Flander, G. (2020). Zajedno protiv nasilja na internetu – činimo li dovoljno. Dom za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja »Duga – Zagreb«. 9.12.2020.

Buljan Flander, G. (2020). Online skup: „Online psihodijagnostika djece i mladih: Mogućnosti i izazovi”. 24.11.2020. (organizator i predavač)

Buljan Flander, G. (2020). Online skup: „Ukradeno djetinjstvo – dijalog stručnjaka i medija u zaštiti djece od nasilja”. 16.11.2020. (organizator i predavač)

Buljan Flander, G. (2020). Online skup: „Pandemija COVID-19 i mentalno zdravlje djece i adolescenata: prijetnja i prilika”. 13.11.2020. (organizator i predavač)

Buljan Flander, G. (2020). Online skup: „Povezani za dobrobit djece”. 9.10.2020. (organizator i predavač)

Buljan Flander, G. (2020). Dijete u središtu sukoba: visokokonfliktni razvod i otuđenje. Edukacjski program: Virtualne krizne intervencije “Ovdje&Sada”. UNICEF BiH i Vlada Kraljevine Švedske. 23.10.2020.

Buljan Flander, G. (2020). Mentalno zdravlje s posebnim osvrtom na mlade u okolnostima pandemije koronavirusa. Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu. 20.10.2020.

Buljan Flander, G. (2020). Potrebe djece i obitelji u novom normalnom: Nužna prilagodna stručnjaka. Regionalno udruženje stručnih radnika socijalne djelatnosti Doboj i Misija OSCE-a. 6.10.2020.

Buljan Flander, G. (2020). A kako su djeca? Psihološka otpornost djece u jeku pandemije. Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Međimurske županije i školskih preventivnih programa. 3.10.2020.

Buljan Flander, G. (2020). COVID-19 i mentalno zdravlje: Kako smo i što trebamo. Hrvatsko društvo bračnih i obiteljskih savjetovatelja. 16.9.2020.

Buljan Flander, G. (2020). Pandemija COVID-19 i mentalno zdravlje djece i adolescenata. Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba. 4.6.2020.

Buljan Flander, G. (2020). Otpornost i rizici u doba krize. Centar za socijalnu skrb Pazin, Podružnica Obiteljski centar i Grad Pula, Vijeće za prevenciju kriminaliteta. 20.5.2020.

Buljan Flander, G. (2020). Psihološko značenje COVID-19 pandemije i put prema oporavku. Edukacija za liniju psihološke podrške u COVID-19 krizi: „Psihološka podrška u krizi putem digitalnih platformi“ (HPK, HPD). 21-23.4.2020.

Buljan Flander, G. (2020). Trauma u dječjoj dobi. Grad Koprivnica. 4.3.2020.

Buljan Flander, G. (2020). Odrastanje touch screen generacija: Prepoznajemo li rizike?Grad Solin – Grad prijatelj djece. 5.3.2020.

Buljan Flander, G. (2020). Forenzični intervju s djecom žrtvama kaznenih djela. Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba. 6.3.2020.

Buljan Flander, G. (2020). Moje dijete s druge strane ekrana. 13. tjedan psihologije u Hrvatskoj. 19.2.2020.

Buljan Flander, G. (2019). Djeca na internetu, hvatamo li korak s njima?. Predavanje u sklopu projekta „Edukacija – prvi korak prema prevenciji nasilja na internetu“. Volonterski centar Zadar, Zadar, Hrvatska. 17.10.2019.

Buljan Flander, G. (2019). Zašto je ljubav važna. Pučko otvoreno učilište u Imotskom, Imotski, Hrvatska. 10.10.2019.

Buljan Flander, G. (2019). Zašto je ljubav važna. Hrvatska odvjetnička komora u Splitu, Split, Hrvatska. 9.10.2019.

Buljan Flander, G. (2019). Razvod – manipulacija djecom i sustavom – prepoznajemo li emocionalno zlostavljanje. Društvo psihologa Požeško – slavonske županije i Biskupijski centar „Pro vita et familia“, Požega, Hrvatska. 18.9.2019.

Buljan Flander, G. (2019). Utjecaj vršnjačkog nasilja na mentalno zdravlje djece i mladih: bullying i cyberbulling. Mental Fest, Zagreb, Hrvatska. 24.5.2019.

Buljan Flander, G. (2018). Nove tehnologije – novi izazovi odrastanja. Vijeće za život i obitelj Dubrovačke biskupije, Dubrovnik, Hrvatska. 3.3.2018.

Buljan, Flander, G. (2017). Rad sa seksualno zlostavljanom djecom i forenzički intervju. Bosansko-hercegovačka integrativna dječja i adolescentna psihoterapijska Asocijacija. Sarajevo, BiH. 27.-29.1.2017.

Buljan Flander, G. (2017). Manipulacija u razvodu braka. Centar za socijalnu skrb Split. 23.-24.1.2017.

Buljan Flander, G. (2017). Pravosuđe prilagođeno djeci. Hrvatska odvjetnička komora, edukacija namijenjena braniteljima u kaznenim predmetima koji uključuju maloljetnike. Osijek, Hrvatska. 30.1.2017.

Buljan Flander, G. (2017). Zaštita djece i Konvencija o pravima djece. Plenarno predavanje u Centru za mlade, Sarajevo, BiH. 24.11.2017.

Buljan Flander, G. (2017). Visokokonfliktni razvodi manipulacija i otuđenje djeteta. Pozvano održavanje modula edukacije BHIDAPA-e za studente iz dječje i adolescentne integrativne psihoterapije, Sarajevo, BiH. 24.-26.11.2017.

Buljan Flander (2016). Manipulacija djecom i institucijama u postupku razvoda braka. Hrvatska odvjetnička komora. Osijek, 19.4.2016; Rijeka, 3.5.2016.; Zagreb, 10.5.2016.; Split, 17.5.2016.

Buljan Flander, G. (2016). Važnost intersektorske suradnje i multidisciplinarnog pristupa u području zaštite djece: iskustvo Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba. Centar za djecu, mlade i obitelj SPES. Mostar, BiH, 13.5.2016.

Buljan Flander, G. (2016). Dijete ni po čemu različito od drugih? Uloga tima dentalne medicine u prepoznavanju zlostavljanja i zanemarivanja djece. Stomatološka poliklinika. 22.3.2016.

ODRŽANE EDUKACIJE

Buljan Flander, G. (2021). Jačanje kapaciteta stručnih djelatnika za rad sa žrtvama zlostavljanja. Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije. Online 21.5.2021.

Buljan Flander, G. (2020). Prevencija nasilja u obitelji i nad djecom u doba pandemije COVID 19. Vijeće za prevenciju Dubrovačko-neretvanske županije, Upravni odjel za društvene djelatnosti. Dubrovnik. 30.11.2020.

Buljan Flander, G. (2020). Potrebe i prava djece u razvodu roditelja. Europski instrument za demokraciju i ljudska prava u Srbiji i Centar za prava djeteta (CPD). Beograd. Trodnevni trening. Srpanj 2020.

Buljan Flander, G. (2020). Pozitivno roditeljstvo. Europski instrument za demokraciju i ljudska prava u Srbiji i Centar za prava djeteta (CPD). Beograd. Jednodnevni trening. 7.7. 2020.

Buljan Flander, G. (2020). Zlostavljanje i zanemarivanje djece. Dvogodišnja edukacija – Psihoterapijsko savjetovanje za djecu i adolescente u centrima za mentalno zdravlje u zajednici. Federalno ministarstvo zdravlja, Zenica. 12. – 14.6.2020.

Buljan Flander, G. (2020). Pandemija COVID-19 i mentalno zdravlje djece i adolescenata. Webinar za stručnjake. Povjerenstvo za zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih Grada Zagreba tijekom i nakon COVID-19 krize. 3.6.2020.

Buljan Flander, G. (2020). Zlostavljanje i zanemarivanje djece. Edukacija iz dječje i adolescentne psihoterapije. Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani, Ljubljana. 12.5.2020.

Buljan Flander, G. (2020). Psihološko značenje COVID-19 pandemije i put prema oporavku. Webinar za stručnjake, trening Psihološka podrška u krizi putem digitalnih platformi, Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, Hrvatska psihološka komora i Grad Zagreb, Zagreb. 21.4.2020.

Buljan Flander, G. (2020). Dijete u središtu (sukoba). CZSS Pazin, Podružnica Obiteljski centar i Grad Pula, Vijeće za prevenciju kriminaliteta. 20.4.2020.

Buljan Flander, G. (2020). Dijete u središtu (sukoba): Znanost, teorija i klinička praksa. CZSS Valpovo, Našice, Pakrac i Slavonski Brod. 12. – 13.2.2020.

Buljan Flander, G. (2020). Visokokonfliktni razvodi i otuđenje djeteta. Edukacija iz dječje i adolescentne psihoterapije. BHIDAPA. 7. – 9.2.2020.

Buljan Flander, G. (2019). Teorija ličnosti i primjene teorije privrženosti u psihoterapiji. Dvogodišnja edukacija – Psihoterapijsko savjetovanje za djecu i adolescente u centrima za mentalno zdravlje u zajednici. Federalno ministarstvo zdravlja, Zenica. 13. – 15.12-2019.

Buljan Flander, G. (2019). Posljedice svih oblika nasilja nad djecom. Centri za socijalnu skrb Slovenije, Ljubljanja. 26.11.2019.

Buljan Flander, G. (2019). Prednosti i rizici modernih tehnologija. Projekt – Prvi korak prema prevenciji nasilja na internetu. Volonterski centar Zadar, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Centar za socijalnu skrb Zadar, Grad Zadar i Zadarska županija, Zadar, Hrvatska. 20.11.2019.

Buljan Flander, G. i Španić, A.M. (2019). Working with sexually traumatized children and youth. Europski projekt – Promicanje djeci prilagođenih multidisciplinarnih i međuinstitucionalnih usluga 2 (PROMISE II)Sofia, Bugarska. 28. – 30.10.2019.

Buljan Flander, G. (2019). Visoko konfliktni razvodi i manipulacija djecom. Obiteljski institut Bližina i Udruga bračnih i obiteljskih terapeuta Slovenije, Ljubljana, Slovenija. 11. – 12.10.2019.

Buljan Flander, G. (2019). Pravosuđe prilagođeno djeci. Odvjetnička akademija HOK. Rijeka, Hrvatska. 19.09.2019.

Buljan Flander, G. (2019). Forenzično intervjuiranje djece i mladih. Europski projekt – Promicanje djeci prilagođenih multidisciplinarnih i međuinstitucionalnih usluga 2 (PROMISE II), Budimpešta, Mađarska. 2. – 3.4.2019.

Buljan Flander, G. (2019). Transnational Organized Crime Related to Human Trafficking and Human Smuggling. Američko Ministarstvo pravosuđa, Cavtat, Hrvatska. 16. – 18.4.2019.

Buljan Flander, G. (2019). Zašto je ljubav važna za odgoj djece – Što mogu roditelji i nastavnici učiniti u prevenciji nasilja?. Caritas biskupije Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske i Centar za djecu, mlade i obitelj SPES, Potoci, Bosna i Hercegovina. 11.5.2019.

Buljan Flander, G. (2019). Prepoznajemo li emocionalno zlostavljanje djece u visoko-konfliktnom razvodu. Centar za socijalnu skrb Pazin – Podružnica Obiteljski centar, Pazin, Hrvatska. 21.5.2019.

Buljan Flander, G. (2019). Ekran u ruci, djetinjstvo na grani: Kako danas imati oboje. Centar za socijalnu skrb Pazin – Podružnica Obiteljski centar, Pula, Hrvatska. 21.5.2019.

Buljan Flander, G. (2019). Saznavanje djetetove volje i želje u postupku razvoda braka roditelja. Pravobranitelj Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija. 25.5. 2019.

Buljan Flander, G. (2019). Kako prepoznati dijete – žrtvu seksualnog zlostavljanja. Skupnost Centara za socijalno delo Slovenije, Ljubljana, Slovenija. 30. – 31.5.2019.

Buljan Flander, G. i Španić, A.M. (2019). Prikaza rada Poliklinike kao modela dobre prakse. Europski projekt – Promicanje djeci prilagođenih multidisciplinarnih i međuinstitucionalnih usluga 2 (PROMISE II). Bukurešt, Rumunjska. 10. – 14.6.2019.

Buljan Flander, G. (2019). Suvremene tehnologije – svijet prilika ili svijet rizika?. Sjednica skupštine grada Zagreba na temu „Mentalno zdravlje touch screen generacije“, Zagreb, Hrvatska. 19.6.2019.

Buljan Flander, G. (2019). Visokokonfliktni razvodi. Centar za posredovanje Crne Gore, Bar, Crna Gora. 21. – 24.6.2019.

Buljan Flander, G. (2019). Rad s traumatiziranom djecom i zlostavljanje. Hrvatska interdisciplinarna terapijska udruga za djecu i mladež, Zagreb, Hrvatska. 18. – 20.1.2019.

Buljan Flander, G. (2019). Kako prepoznati dijete – žrtvu seksualnog zlostavljanja. Skupnost Centara za socijalno delo Slovenije, Ljubljana, Slovenija. 21. – 22.2.2019.

Buljan Flander, G. (2019). Zaštita i podrška djeci žrtvama seksualnog zlostavljanja. Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), Skopje, Makedonija. 25. – 26.2.2019.

Buljan Flander, G. (2019). Konfliktni razvodi i manipulacija djecom. Družinski inštitut Bližina, Ljubljana, Slovenija. 8. – 9.3.2019.

Buljan Flander, G. (2019). Kako prepoznati dijete – žrtvu seksualnog zlostavljanja?. Skupnost Centara za socijalno delo Slovenije, Ljubljana, Slovenija. 14. – 15.3.2019.

Buljan Flander, G. (2019). Zaštita i podrška djeci i žrtvama seksualnog zlostavljanja i trgovine ljudima. Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), Beograd, Srbija. 18. – 20.3.2019.

Buljan Flander, G. (2019). Standard 6 with the focus on children with disabilities and/or special needs. The Child Protection Hub, Webinar. 7.3.2019.

AUTORSTVA I KOAUTORSTVA U PRIRUČNICIMA I BROŠURAMA

Buljan Flander, G., Boričević Maršanić, V., Prijatelj, K. i Selak Bagarić, E. (2021). Izvještaj istraživanja o iskustvima roditelja u Hrvatskoj tijekom COVID-19 zdravstvene krize. U G. Buljan Flander i R. Galić (Ur.). Roditeljstvo u pandemiji: izazovi, rizici i prilike odrastanja. Zagreb: Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba.

Buljan Flander, G., Mikloušić, I., Redžepi, G., Selak Bagarić, E. i Brezinšćak, T. (2021). Rezultati probira mentalnog zdravlja djece u Zagrebu. Grad Zagreb.

Buljan Flander, G., Roje Đapić, M. i Prijatelj, K. (2021). Mali vodič za velike promjene. Brošura. Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba.

Buljan Flander, G., Prijatelj, K. i Roje Đapić, M. (2020). Djeca i obitelji prije, tijekom i nakon potresa. Brošura. Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba.

Buljan Flander, G. i Galić, R. (Ur.) (2020). U tvom naručju: Vodič za roditelje kroz pustolovinu prve tri godine djetetova života. Zagreb: Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom i Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba.

Buljan Flander, G. i Jeleč, V. (Ur.) (2020). 50 aktivnosti za cijelu obitelj. Grad Zagreb i Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba.

Buljan Flander, G. (2016). Priprema djeteta za sud (Brošura za roditelja/skrbnika). Zagreb: Ured UNICEF-a u Hrvatskoj

Buljan Flander, G. (2016). Priprema djeteta za sud (Brošura za dijete). Zagreb: Ured UNICEF-a u Hrvatskoj

Buljan Flander, G., Bačan, M., i Matešković, D. (2010). Privrženost i nasilna ponašanja mladih. Zašto je ljubav važna? Zagreb: Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba i Grad Zagreb.

Buljan Flander, G., Katalinić, V., i Azenić, I. (2009). Mali savjeti za uspješno učenje. Zagreb: Hrabri telefon-telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu.

Buljan Flander, G., Bačan, M., Škovrlj, K., i Škrlec, N. (2009). Je li moguće da je to ljubav? U Priručnik o nasilju u vezama mladih. Zagreb: Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba i Grad Zagreb.

Buljan Flander, G. (2009). Uloga pedijatra u prepoznavanju zlostavljanog djeteta. U A. Mujkić (Ur.), Preventivni i socijalni aspekti pedijatrije. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu-Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Poslijediplomski studij “Pedijatrija”.

Buljan Flander, G. i Tomić, J. (2008). Dječja prava. Zagreb: Hrabri telefon – Telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu.

Buljan Flander, G. i Hrpka, H. (2008). Savjetovalište za roditelje i djecu. Zagreb: Hrabri telefon – Telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu.

Buljan Flander, G., Ćosić, I. (2007). Internet. Zagreb: Hrabri telefon-telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu.

Buljan Flander, G., Krmek, M., Borovec, K., i Muhek, R. (2006). Nasilje preko interneta (cyberbullying). Zagreb: Grad Zagreb, Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba, Policijska uprava zagrebačka.

Buljan Flander, G., Hrpka, H., i Horvatović Kuča, P. (2006). Hrabri telefon 0800 0800 Telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu. Zagreb: Hrabri telefon-telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu.

Buljan Flander, G., Karlović, A., Horvatović Kuča, P., i Hrpka, H. (2005). 0800 0800 Linija za zlostavljanu i zanemarenu djecu. Zagreb: Hrabri telefon-telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu.

Buljan Flander, G., Karlović, A., Puhovski, S., Ćosić, I., i Hrpka, H. (2004). Dijete na internetu. Zagreb: Hrabri telefon-telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu.

Buljan Flander, G., Karlović, A., Klapan, A., Prvčić, I., Rister, M., i Sarađen, M. (2004). Seksualni razvoj djeteta. Zagreb: Hrabri telefon-telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu.

Buljan Flander, G., Karlović, A. i Hrgovan, L. (2004). Djeca s poteškoćama u razvoju. Zagreb: Hrabri telefon-telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu.

Buljan Flander, G., Karlović, A. (2004). I mama i tata – kad se roditelji rastaju. Zagreb: Hrabri telefon-telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu.

Buljan Flander, G., Ćosić, I. (2004). Kad se mama i tata razvode-radna bilježnica za djecu. Zagreb: Hrabri telefon-telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu.

Buljan Flander, G., Karlović, A., i Matijević Vrsaljko, L. (2003). 25 pitanja (i odgovora) za stručnjake o postupcima pri otkrivanju zlostavljanja djece. Zagreb: Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba.

Buljan Flander, G., Horvatović Kuča, P., i Tomić, J. (2003). Dječja kuća Borovje. Zagreb: Hrabri telefon-telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu.

Buljan Flander, G., Karlović, A., Klapan, A., Prvčić, I., Rister, M., i Sarađen, M. (2001). Kako biti dobar roditelj. Zagreb: Hrabri telefon-telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu.

Buljan Flander, G., Karlović, A. (2001). I riječi mogu boljeti. Zagreb: Hrabri telefon-telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu.

Buljan Flander, G., Klapan, A., Prvčić, I., Rister, M., i Sarađen, M. (2000). Prepoznajmo zlostavljanje. Zagreb: Hrabri telefon-telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu.

Buljan Flander, G., Klapan, A., Prvčić, I., Rister, M., i Sarađen, M. (2000). Kako prepoznati seksualno zlostavljanje. Zagreb: Hrabri telefon-telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu.

Buljan Flander, G., Klapan, A., Prvčić, I., Rister, M., i Sarađen, M. (2000). Pazi lomljivo. Zagreb: Hrabri telefon-telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu.

Buljan Flander, G., Klapan, A., Prvčić, I., Rister, M., i Sarađen, M. (2000). Disciplina i vaše dijete. Zagreb: Hrabri telefon-telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu.

Buljan Flander, G., Klapan, A., Prvčić, I., Rister, M., i Sarađen, M. (2000). Djeca sama kod kuće. Zagreb: Hrabri telefon-telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu.

Buljan Flander, G., Prvčić, I., Rister, M., Sarađen, M. i Vac-Burić, N. (1999) Hrabri telefon – simptomi zlostavljanja. Zaagreb: Hrabri telefon-telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu.

STRUČNI RADOVI

Buljan Flander, G., Raguž, A. i Prijatelj K. (2021). Interdisciplinarnost i multidisciplinarnost – preduvjet uspješnog odgoja, obrazovanja i zaštite djece. Zrno, 144-145(170-171), 20-21.

Roje Đapić, M., Buljan Flander, G., & Galić, R. (2020). Razdvajanje roditelja i otuđenje: Izgubljeni u prijevodu-Operacionalizacija stručne i znanstvene terminologije. Kriminologija & socijalna integracija: časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju28(1), 133-141.

Buljan Flander, G., Selak Bagaric, E., Galić, R., Roje Đapić, M. (2019). Roditeljstvo i odrastanje. U: Zaninović Tanay, Lj.,  Tanay, E.R. (Ur.) Poticaj u dječjem stvaralaštvu putem umjetnosti “Sretna djeca”. Zagreb: Udruga hrvatskih učitelja likovne kulture, str. 6-16.

Buljan Flander, G. (2018). Prikaz knjige Michael S.Scheeringa Tretman PTSP-a u predškolske djece – Vodič za kliničare. Klinička psihologija 11, 1-2, 105-106.

Buljan Flander, G., Štimac, D., Fridrih, R., Raguž, A., Kuculo, I. i Galić, R. (2018). Prednosti korištenja terapijskih pasa u terapiji i dijagnostici kod pacijenata s psihosocijalnim zdravstvenim teškoćama. Socijalna psihijatrija, 46, 413-425.

Roje, M., Buljan Flander, G.; Boričević Maršanić, V., Larsen Matić, Ina (2018). Dijete terminalno bolesnog roditelja-prilagodba i tuga. Psychotherapy in Achieving Health and Well-being for Children and Young People,1,61-70.

Buljan Flander, G., Vuić, A. (2017). Predškolska djeca pred malim ekranima – prvo nacionalno istraživanje. Tematski osvrt. Hrčak – Glasilo Hrvatskog čitateljskog društva, 53-54, str.

Roje, M. i Buljan Flander, G. (2017). Nove tehnologije, novi oblici nasilja, Zbornik radova 21. Oktobarski susreti u socijalnoj zaštiti, Niš.

Buljan Flander, G. i Španić, A.M. (2015): Multidisciplinarni pristup u prevenciji i zaštiti traumatizirane djece. U: Monografija Zdravstvene ustanove Grada Zagreba u praksi i znanosti Ur. Mirna Šitum. Zagreb: Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba, str. 179-191.

Štimac, D., Profaca, B. i Buljan Flander, G. (2015). Dobne razlike u nekim obiteljskim i psihosocijalnim karakteristikama seksualno zlostavljane djece. Socijalna psihijatrija, 43, str. 26-35.

Buljan Flander, G. (2010). Zašto je ljubav važna? Lađa – časopis za promicanje religioznog odgoja i vrednota kršćanske kulture, 2(16), str. 15-31.

Buljan Flander, G. (2010). Lažne optužbe za zlostavljanje djece tijekom razvoda roditelja. U D. Osmak Franjić (Ur.), Godišnja konferencija Mreže pravobranitelja za djecu Jugoistočne Europe i stručnih rasprava Pravobranitelja za djecu RH (str. 94-103). Zagreb: Pravobranitelj za djecu.

Profaca. B. i Buljan Flander, G. (2009). Podrška djetetu čiji je roditelj u zatvoru. Prava djece čiji su roditelji u zatvoru, Zbornik priopćenja sa stručne rasprave, Gabelica Šupljika, M. (ur). Zagreb: Pravobranitelj za djecu, 2009. 32-46.

Hrpka. H., Krmek, M, Buljan Flandcr, G. (2007). Prikaz preventivnog projekta “Sigurni internet”. Psihologija i nasilje u suvremenom društvu – Zbornik radova. Kolesarić, V., Metzing. A.. Duran, M. i Ljubin, T. (Ur). Osijek: Filozofski fakultet. 2007. 243-251

Krmek, M. i Buljan Flander, G. (2007). Nasilje među vršnjacima Internetom. U V. Kolesarić (Ur.), Psihologija i nasilje u suvremenom društvu – Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa Psihologija nasilja i zlostavljanja (str. 125–132). Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Filozofski fakultet.

Buljan Flander, G., Hrpka, H. (2006). Stres nastavnika. U H. Vrgoč (Ur.), Nasilje i nasilno ponašanje u školi /vrtiću /učeničkom domu. Pula.

Buljan Flander, G., Miočević, Z., Šostar, Z., i Puhovski, S. (2004). Dijete u kaznenom postupku. Paediatria Croatica, 48, str. 207-209.

Buljan Flander, G., Ćosić, I. (2003). Prepoznavanje i simptomatologija zlostavljanja i zanemarivanja djece. Medix, 51, str. 122-124.

Buljan Flander, G., Bilić, V., i Znaor, M. (2003). Nastavnikova uloga u prepoznavanju zlostavljanog i zanemarenog djeteta. IV. Sabor pedagoga Hrvatske: Odgoj, obrazovanje i pedagogija u razvitku hrvatskog društva, Hrvatski pedagoško književni zbor, str. 594-601.

Buljan Flander, G. (2003). Prepoznavanje i zbrinjavanje fizički i seksualno zlostavljanog djeteta u izvanbolničkim uvjetima. III. Hrvatski kongres hitne medicine s međunarodnim sudjelovanjem-Zbornik radova. Zagreb.

Buljan Flander, G., Karlović, A. (2002). Etička pitanja u istraživanjima o zlostavljanju djece. U V. Kolesarić (Ur.), Etika istraživanja s djecom, Vrijednosti, odgovornosti i tolerancija u društvu koje se mijenja (str. 86-86). Osijek: Društvo psihologa Osijek.

Buljan Flander, G., Kocijan Hercigonja, D. (2001). Pretpostavke djelotvorne psihoterapije i zaštite zlostavljane djece u sustavu zdravstva. U Nasilje nad djecom u obitelji – preporuke stručnjaka Vladi RH za unapređenje prevencije i neposrednog rada sa žrtvama. Državni zavod za zaštitu djece, materinstva i mladeži.

Buljan Flander, G. (2001). Kako razgovarati sa seksualno zlostavljanim djetetom. Dijete i društvo, 3(1-2), str. 215-225.

Buljan Flander, G. (2001). Kako podučiti djecu da se zaštite od seksualnog zlostavljanja? Dijete i društvo, god. 3, br. 1-2, 179-183.

Buljan Flander, G. (2001). Seksualno zlostavljanje djece. U Kozarić-Kovačić, D. (ur): Medicinski i pravni mehanizmi za zaštitu djece od zlouporabe sredstava ovisnosti i zlostavljanja. Marko M, Zagreb, str. 91-94.

Karlović, A., Buljan Flander, G. i Vranić, A. (2001). Validacija upitnika o zlostavljanju u djetinjstvu. Suvremena psihologija, 4. 1-2, 93-111.

Buljan Flander, G. (2001). Kako podučiti djecu da se zaštite od seksualnog zlostavljanja? Dijete i društvo, 3(1-2), str. 179-183.

 

Print Friendly, PDF & Email