E-mail:

vlatka.krizan@poliklinika-djeca.hr

OBRAZOVANJE:

DODIPLOMSKO: Studij psihologije, Filozofski fakultet u Zagrebu, 2000-2006

Tema: Usporedba učinkovitosti lokalnog anestetika i kognitivnog postupka za suzbijanje boli

Stupanj: prof. psihologije

 

OSTALA STRUČNA USAVRŠAVANJA:

2016. edukacija o radu s otuđenom djecom (Karen i Nick Woodall)

2015. priznat status kliničkog psihologa

2015. edukacija o forenzičnom intervjuu: Advanced Forensic Interviewing Training (Linda Cordisco Steele)

2014.  tečaj mindfulnessa baziranom na programu kognitivne terapije usredotočene svjesnosti pri HUBIKOT-u

2013. završila edukaciju za stalnog stručnog vještaka

2013. edukacija iz Kognitivno-bihevioralne terapije fokusirane na traumu (Barbara L. Bonner i S. Schmidt)

2012. edukacija o psihodijagnostici traumatizirane djece

2012. u edukaciji III. (završnog) stupnja Kognitivno-bihevioralne psihoterapije pri HUBIKOT-u

2010.-2011. II. stupanj Kognitivno-bihevioralne psihoterapije pri HUBIKOT-u

2010. I. stupanj Kognitivno-bihevioralne psihoterapije pri HUBIKOT-u

Edukacije iz primjene psihodijagnostičkih instrumenata (MMPI-2, MMPI-A, Wartegg projektivni test, WISC-IV, RCFT i srodni testovi:neuropsihologijska procjena vidne percepcije, konstrukcije i pamćenja kod djece)

-Aktivna i pasivna sudjelovanja na znanstvenim i stručnim skupovima sa područja kliničke, zdravstvene i dječje psihologije

 

RADNO ISKUSTVO:

2011.- danas Psihologinja u Poliklinici za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba

2006.-2011. Klinički bolnički centar Osijek, Klinika za pedijatriju

 

ČLANSTVA:

Hrvatska psihološka komora (HPK)

Hrvatsko udruženje bihevioralne i kognitivne psihoterapije (HUBIKOT)

Hrvatska strukovna udruga eksperata i sudskih vještaka (HSUESV)

 

PUBLIKACIJE:

„Anksioznost i depresivnost u pedijatrijskih bolesnika s bolnim tjelesnim tegobama“ (2011). Pediatria Croatica

Print Friendly, PDF & Email