E-mail:

tea.brezinscak@poliklinika-djeca.hr

OBRAZOVANJE:

DIPLOMSKO: studij psihologije, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, znanstveni i nastavnički smjer

TEMA: Razlike u strukturi i točnosti uvjerenja o pokazateljima laganja studenata i sudaca

STUPANJ: magistra psihologije

 

RADNO ISKUSTVO:

2012. – danas psihologinja u Poliklinici za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba (2012-)

2015 – 2016. međunarodna konzultantica UNICEF-a Crna Gora u razvoju aplikacije za djecu usmjerene na prevenciju nasilja putem interneta

2008. – 2012. volonterka na savjetodavnoj liniji i voditeljica grupnog rada s djecom, udruga Hrabri telefon

 

STRUČNA USAVRŠAVANJA:

Obiteljska terapija zasnovana na privrženosti (Attachment Based Family Therapy (ATBF) ), Zagreb (2018) , dr. Jody Russon, USA (Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba)

Edukacija o primjeni terapije igrom usmjerene na dijete u liječenju traume (Clair Mellenthin, LCSW, RPT-S, u Centru Proventus, 2018)

Edukacija iz terapije igrom usmjerene na dijete (International Academy for Play Therapy studies and PsychoSocial Projects i Centar za terapiju igrom Sanja Ivanušević Grgas, 2017)

Edukacija o radu s otuđenom djecom (Karen i Nick Woodall, Family Separation Clinic, 2016)

Napredna edukacija iz forenzičnog intervjuiranja (National Children`s Advocacy Center, 2015)

Edukacija o primjeni kognitivno-bihevioralnog pristupa u liječenju poremećaja hranjenja (Centar BEA i Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”, 2015)

Edukacija iz kognitivno-bihevioralne terapije usmjerene na traumatsko iskustvo (Barbara L. Bonner i S. Schmidt, 2013)

Edukacija iz kognitivno-bihevioralnog psihoterapijskog pristupa, drugi stupanj (HUBIKOT, 2013-)

Edukacija iz upotrebe asocijativnih karata u savjetovanju i psihoterapiji (Tanja Radionov i Irena Bezić, 2013)

Edukacije iz primjene psihodijagnostičkih instrumenata (MMPI-2 i MMPI-A, PAI i PAI-A, Wartegg projektivni test, Bender Gestalt II, WISC IV)

Edukacije iz područja savjetodavne podrške djeci, mladima i roditeljima te nasilja nad djecom i među djecom (Hrabri telefon, 2008-2012)

Edukacije iz područja nasilja u adolescentskim vezama (Društvo za psihološku pomoć, 2011) i seksualnog nasilja (Ženska soba, 2009-2010)

Aktivna i pasivna sudjelovanja na znanstvenim i stručnim skupovima sa područja razvojne i kliničke psihologije

 

Članstva:

Hrabri telefon

Hrvatska psihološka komora (HPK)

Hrvatsko udruženje bihevioralno-kognitivne psihoterapije (HUBIKOT)

 

Ostale dužnosti i iskustvo

članica Edukacijskog tima Hrabrog telefona

Print Friendly, PDF & Email