E-mail:

sena.puhovski@poliklinika-djeca.hr

OBRAZOVANJE:

DODIPLOMSKO: Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu,  1996-2002
TEMA: Validacija upitnika o emocionalnom zlostavljanju
Stupanj: profesor psihologije

DODIPLOMSKO: Edukacijsko rehabilitacijski fakultet – smjer poremećaji u ponašanju, Sveučilište u Zagrebu, 1998.

OSTALA STRUČNA USAVRŠAVANJA:

Europski certifikat iz psihoterapije ( ECP ), 2017.

Edukacija iz prvog stupnja EMDR- a, 2017.

Edukacija o radu s otuđenom djecom (Working with Parental Alienation – Understanding, Differentiation, Intervention) – Karen i Nick Woodall. Family Separation Clinic. Zagreb, 2016. i 2017.

Ljetna škola psihoanalize, Inter-University Centre, Dubrovnik  1998. – Prvi stupanj edukacije iz Transakcijske analize, The International Transactional Analysis Incorporation, Zagreb 1998. – 1999.

Edukacije s područja dijagnostike i tretmana zlostavljane i zanemarivane djece u okviru udruge Hrabri telefon – telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu,

Edukacije iz primjene psihodijagnostičkih instrumenata (MMPI, Warteg projektivni test)

Forenzic Evaluation Training, The National Children Advocacy Center, 2003.

Edukacija iz kriznih intervencija (Društvo za psihološku pomoć i Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba, 2004.)

Trauma Treatment Clinic, Hawaii, SAD, 2005

Edukacija iz upotrebe asocijativnih karata u savjetovanju i psihoterapiji, 2009.

Edukacija za rad sa psihotraumatiziranim klijentima: “Trauma, safety and boundaires”, London, 2009.

Uključena u edukaciju iz Gestalt psihoterapijskog pristupa od 2002. godine.

Edukacija “Moaiku – somatic trauma workshop” – “Building bridges between trauma and personality

“Resource – oriented skill training in trauma work”, voditeljica: Merete Holm Brantjberg, London,2009. – 2010.

Obiteljska terapija zasnovana na privrženosti (Attachment Based Family Therapy (ATBF) ), Zagreb (2018) , dr. Jody Russon, USA (Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba)

 

ČLANSTVA

Hrvatska psihološka komora

Hrvatsko psihološko društvo

Hrvatsko društvo za traumatski stres

Društvo gestalt i integrativnih terapeuta

European Society for Traumatic Stress Studies

Zagrebačko psihološko društvo

 

RADNO ISKUSTVO 

2002. – danas Psiholog u Poliklinici za zaštitu djece grada Zagreba

OSTALE DUŽNOSTI I ISKUSTVO:

mentorica stručne kliničke prakse u dodiplomskoj nastavi Odsjeka za psihologiju, Filozofskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu

supervizorica na Hrabrom telefonu

PUBLIKACIJE:

Priručnici
Luca Mrđen, J. i Puhovski, S. (2004) Hiperaktivno dijete. Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba, Grad Zagreb, Zagreb
Profaca,B. i Puhovski,S. (2005.) Kako pomoći tugujućem djetetu. Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba, Grad Zagreb, Zagreb

Objavila radove u stručnim časopisima i izlagala na stručno-znanstvenim skupovima

Print Friendly, PDF & Email