Svoje cijeloživotno radno iskustvo provodi u radu s djecom, mladima i obitelji. Na svom profesionalnom putu nalazi sigurnost u edukacijama i razmjeni interdisciplinarnih iskustava, a kao klinički psiholog dio je tima koji radi na dijagnostičkim i terapeutskim postupanjima.

OBRAZOVANJE

DODIPLOMSKO: Diplomirala na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 1985.
Tema: Emotivna stabilnost djece iz nepotpunih obitelji
Stupanj: profesor psihologije

2013. Priznat status kliničkog psihologa od strane Hrvatske psihološke komore

 

OSTALA STRUČNA USAVRŠAVANJA

Obiteljska terapija zasnovana na privrženosti (Attachment Based Family Therapy (ATBF) ), Zagreb (2018) , dr. Jody Russon, USA (Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba)

Edukacija o radu s otuđenom djecom (Working with Parental Alienation – Understanding, Differentiation, Intervention), Zagreb, 2016. i 2017. – Karen i Nick Woodall. Family Separation Clinic.

“Advanced Forensic Interviewing Training”, Zagreb 2015. – Linda Cordisco Steele – National Children’s Advocacy Center, Huntsville, AL (SAD)

Tečaj Mindfulnessa baziran na programu kognitivne terapije usredotočene svjesnosti pri Hrvatskom udruženju za bihevioralno kognitivne terapije, 2014.

Edukacija iz Kognitivno – bihevioralne terapije usmjerene na traumatsko iskustvo, Barbara L- Bonner i Susan R. Schmidt, 2013.

“Pogreške u psihoterapiji”, Gregor i Maša Žvelc, Institut za integrativnu psihoterapiju u Ljubljani, 2010.

Edukacija iz psiholoških kriznih intervencija, 2010., psiholog i psihoterapeut Jasenka Pregrad i dr.sc. Bruna Profaca, DPP

Edukacija o tretmanskom radu sa zlostavljanom djecom, Barbara L. Bonner, 2009.

Edukacija iz primjene asocijativnih karata u savjetodavnom i terapijskom radu, T. Radionov i I. Bezić, 2009

Praktikum iz behavior terapije 1. i 2. stupanj, 1988., HPD

Prvi stupanj edukacije s područja Transakcijske analize, 1985., HPD

Dvije godine edukacije s područja Gestalt terapije, 1992. Irena Bezić, Maja Stein, Volga Švorinić

Edukacija s područja integralne metode, 1994. Fakultet za defektologiju

Predavanja i radionice za stručnjake i širu javnost s područja zlostavljanja i zanemarivanja djece, razvojnih i emocionalnih poremećaja te poremećaja u ponašanju.

Aktivna i pasivna sudjelovanja na znanstvenim i stručnim skupovima sa područja kliničke, zdravstvene i razvojne psihologije.

 

 

RADNO ISKUSTVO

2008. – danas   Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba

1996.-2008.  psiholog Službe za govorne poremećaje, Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora Suvag, Zagreb

1992.-1996.   školski psiholog OŠ “Jabukovac”, Zagreb

1985.-1992.   predškolski psiholog u DV “Savica”, Zagreb

 

OSTALE DUŽNOSTI I ISKUSTVO

Aktivno sudjelovala u većem broju stručnih skupova i događanja:

Ciklusi savjetovanja za učitelje i stručne suradnike o identifikaciji tretmanu poremećaja čitanja i pisanja, Hrvatska udruga za disleksiju

“Psihološki aspekti vrednovanja školskog postignuća kod djece sa smetnjama čitanja i pisanja”, HUD, 2001.

“Karakteristike govornog razvoja djece, pamćenje , zaboravljanje i sugestibilnost, s naglaskom na metalingvističke strukture u sklopu vođenja forenzičnog intervjua s djetetom”, HPD, 2003.

“Izloženost djece s dislektičnim poteškoćama različitim oblicima zanemarivanja i zlostavljanja”, HUD 2004.

“Teškoće čitanja i pisanja, postupci u dijagnostici i terapiji”„ predavanje za studente psihologije u sklopu kolegija školske psihologije, FF , 1999.

Stalni sudski vještak za područje psihologije, psihotraumatizacije djec, od 2009.

Jedan od autora projekta “Program rane prevencije disleksije i disgrafije-edukacija odgojitelja, učitelja i stručnih suradnika”, Ministarstvo prosvjete i obrazovanja, 1999.

 

ČLANSTVA

Hrvatska psihološka komora

Hrvatska strukovna udruga sudskih eksperata i vještaka

 

PUBLIKACIJE

“Umjetna pužnica-verbotonalni pristup”, M. Paškvalin, A. Dulčić i suradnici, Suvag 2005.

Brošura HUMS u sklopu projekta „Interaktivna edukacija u zdravstvenom sustavu usmjerena vulnerabilnim skupinama (obitelji djece s teškoćama u razvoju) – poglavlje o Listi ranih znakova razvojnih poremećaja i Emocionalne podrške obitelji djeteta s teškoćama u razvoju (prosinac 2016.)

Print Friendly, PDF & Email