Dr. sc. Renata Ćorić Špoljar, klinički psiholog

Email:

renata.coric@poliklinika-djeca.hr

OBRAZOVANJE

2009. -danas –  poslijediplomski doktorski studij iz socijalnog rada

2013.  – priznat status kliničkog psihologa od strane Hrvatske psihološke komore

2001. – završen studij Psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, s temom ”Emocionalna inteligencija delinkvenata” te stečen naziv prof. psihologije

 

STRUČNA USAVRŠAVANJA

2018. – Obiteljska terapija zasnovana na privrženosti (Attachment Based Family Therapy (ATBF) ), Zagreb , dr. Jody Russon, USA (Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba)

2016. – Edukacija o radu s otuđenom djecom (Working with Parental Alienation – Understanding, Differentiation, Intervention), Zagreb – Karen i Nick Woodall. Family Separation Clinic.

2015. – Advanced Forensic Interviewing Training, Zagreb – Linda Cordisco Steele – National Children’s Advocacy Center, Huntsville, AL (SAD)

2014. – pohađala tečaj mindfulnessa baziranom na programu kognitivne terapije usredotočene svjesnosti pri Hrvatskom udruženju za bihevioralno kognitivne terapije

2013. – edukacija o tretmanskom radu sa zlostavljanom djecom, Barbara L. Bonner i S. Schmidt

2010. – ”Pogreške u psihoterapiji”, Gregor i Maša Žvelc, Institut za integrativnu psihoterapiju u Ljubljani

2010. – edukacija o tretmanskom radu sa zlostavljanom djecom, Barbara L. Bonner

2005.  – drugi stupanj edukacije iz kognitivno-bihevioralne terapije

2004. – edukacija iz psiholoških kriznih intervencija

2003.  – edukacija s područja forenzike ”Forensic Evaluation Training”

seminari s područja traume i ADHD-a

brojna aktivna i pasivna sudjelovanja na znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu

pri Akademiji za razvojnu rehabilitaciju završila tečajeve pod nazivom ”Uzroci i sindromi ranih poremećaja interakcije roditelj – dijete” i ”Temelji i poremećaji predgovorne komunikacije”

edukacije iz primjene psihodijagnostičkih instrumenata (MMPI-2 i MMPI-A, Bender Geštalt II, Wartegg projektivni test, Asocijativne karte, Projektivna tehnika Mozaik)

 

OSTALE DUŽNOSTI I RADNO ISKUSTVO

2018. – danas: Voditeljica dijagnostike i tretmana u Poliklinici za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba

2009. – izabrana u suradničko zvanje asistenta iz područja društvenih znanosti, polje psihologija, za kolegij ”Dječja i adolescentna forenzična psihologija” na Filozofskom fakultetu u Osijeku

2009. – dobiveno rješenje za stalnog sudskog vještaka na području psihologije

2007. – izabrana u naslovno suradničko zvanje asistenta iz područja društvenih znanosti, polje psihologija, za kolegij ”Psihologija nasilja i zlostavljanja” na Filozofskom fakultetu u Osijeku

2003. – danas – u Poliklinici za zaštitu djece grada Zagreba radi kao psiholog u sklopu multidisciplinarnog tima za dijagnostiku i tretman te sudjeluje u svim navedenim djelatnostima Poliklinike:

  • mentor stručne kliničke prakse u dodiplomskoj nastavi Odsjeka za psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i Osijeku
  • održava predavanja i radionice za stručnjake i širu javnost iz područja zlostavljanja i zanemarivanja djece
  • sudjeluje u organizaciji i provedbi istraživanjao nasilju prema i među djecom u Hrvatskoj

2001. – u sklopu društva ”Vladimir Nazor” d.o.o. organizirani odmor djece i mladeži grada Zagreba” radila kao suvoditelj škole u prirodi za djecu osnovnoškolskog uzrasta

1999. – volonterski radila u Dječjoj bolnici u Klaićevoj  te u Domu za djecu u Nazorovoj

 

ČLANSTVA

American professional society on the abuse of children (APSAC)

Hrvatska psihološka komora (HPK)

Hrvatsko psihološko društvo (HPD)

Hrvatsko udruženje kognitivno-bihevioralne terapije (HUBIKOT)

Hrvatska strukovna udruga eksperata i sudskih vještaka (HSUESV)

Edukacijski tim Hrabrog telefona

 

PUBLIKACIJE

Znanstveni radovi:

Buljan Flander, G., Durman Marijanović, Z., Ćorić Špoljar, R. (2007): ”Pojava nasilja među djecom s obzirom na spol, dob i prihvaćenost/odbačenost”, Društvena istraživanja god. 16 (2007), br. 1-2 (87-88).

Buljan Flander, G., Ćorić Špoljar, R. i Štimac, D. (2009): ”Smetnje doživljavanja i ponašanja kod roditelja kao rizičan faktor zlostavljanja djece u obitelji”, Suvremena psihologija, vol.12 (2009), 1, 119-133.

Buljan Flander, G., Štimac D. i Ćorić Špoljar, R. (2013): ”Podrška obitelji i prijatelja kao čimbenik prilagodbe djeteta na razvod roditelja”, Klinička psihologija, vol 6 (2013), br. 1-2, 63-77.

Knjiga sažetaka:

Kralj, D., Buljan Flander, G., Ćorić Špoljar, R. i Štimac D. (2014): ”ADHD in children and exposure to abuse”, Acta clinica Croatica, vol.53, suppl.1, (2014), str.28.

Priručnik:

Ćorić Špoljar, R., Kralj, D. (2014): Socijalne vještine djeteta – vodič za roditelje. Grad Zagreb, Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba, Zagreb.

 

Print Friendly, PDF & Email