Mirna Čagalj Farkas, mag. psihologije

Mirna Čagalj Farkas diplomirala je psihologiju 2017. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Do 2020. radila je na Hrabrom telefonu kao programska koordinatorica savjetodavnih linija za djecu, mame i tate i programa e-savjetovanja. Od 2020. zaposlena je kao psiholog u Poliklinici za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba.

Bila je angažirana kao vanjski suradnik Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na kolegijima Psihologijski praktikum II i Psihologijski praktikum III. Aktualno je članica edukacijskog tima Hrabrog telefona te vanjska suradnica na europskom projektu REVIS – Odgovaranje na vršnjačko nasilje u školskom i izvanškolskom okruženju.

Pohađa drugi stupanj edukacije iz bihevioralno-kognitivnih terapija.

 

Print Friendly, PDF & Email