Krešimir Prijatelj, mag. psihologije

E-MAIL: kresimir.prijatelj@poliklinika-djeca.hr

OBRAZOVANJE:

POSTDIPLOMSKO: Studij “Pedagogija i kultura suvremene škole”, Filozofski fakultet u Osijeku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, 2020. – danas

DIPLOMSKO: Studij psihologije, Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu, 2016. – 2018.

PREDDIPLOMSKO: Studij psihologije, Hrvatsko katoličko sveučilište, 2013. – 2016.

STUPANJ: magistar psihologije, položen psihološki stručni ispit Hrvatske psihološke komore iz područja kliničke psihologije (veljača 2020.)

OSTALA STRUČNA USAVRŠAVANJA

Edukacija iz Gestalt psihoterapije i savjetovanja (Ana Čović i Velimir Dugandžić, Institut za Intergrativnu Gestalt-terapiju Wurzburg – IGW, Zagreb, Zagreb, 2019. – danas)

Psihološka prva pomoć i krizne intervencije (Psihološki centar TESA i Hrvatska psihološka komora, siječanj 2021.)

Klinička procjena djece (dr. sc. Marina Grubić, Savjetovalište Filozofskog fakulteta u Zagrebu – Odsjek za psihologiju, ožujak 2020.)

Forenzični intervju s djecom žrtvama kaznenih djela (prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, ožujak 2020.)

Upotreba tehnike asocijativnih karata u savjetovanju i psihoterapiji (dr. sc. Irena Bezić i mr. sc. Tanja Radionov, Savjetovalište Sv. Josip, prosinac 2019.)

 „Samopovređivanje adolescenata, praktične smernice za procenu i terapijski rad“ (prim. dr. med. Jasminka Marković, spec. psih. i dr. sc. Jelena Srdanović Maraš, Ordinacija KRUG, studeni 2019.)

Rad s djecom i obiteljima u visokokonfliktnom razvodu roditelja i otuđenje djeteta – edukacija i supervizija (Karen Woodall i Nick Woodall, Family Separation Clinic, srpanj 2019.)

„Understanding and Working with Children and Families affected by Parental Alienation – Hearing the Authentic Voice of the Child and Intervening to Help Recovery“ (Karen Woodall i Nick Woodall, Family Separation Clinic, srpanj 2019.)

Intervju za dijagnostiku poremećaja u djetinjstvu i adolescenciji (prof. dr. sc. Anita Vulić-Prtorić, Naklada Slap, svibanj 2019.)

Samoozljeđivanje kod djece i adolescenata (dr. sc. Vlatka Boričević Maršanić, dr. Ljubica Paradžik i dr. Nela Ercegović, Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, svibanj 2019.)

Asocijativne karte u savjetodavnom radu (Lana Hrgovan, Udruga „Igra“, svibanj, 2019.)

Radionica „Hitna stanja u dječjoj i adolescentnoj psihijatriji (prof. dr. sc. Vlatka Boričević Maršanić, Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, ožujak 2019.)

Uvod u rad s asocijativnim kartama (Tamara Bobić, Udruga „Igra“, ožujak 2019.)

Tretman i dijagnostika kod djece (s naglaskom na poremećaje iz spektra autizma i aspergerov sindrom) (Tanja Sever, Psihološki centar Sever, ožujak 2019.)

EDUKACIJE IZ PRIMJENE PSIHODIJAGNOSTIČKIH INSTRUMENATA:

Bender vizualno-motorički geštalt test-II (Bender-geštalt II) (Naklada Slap, prosinac 2019.)

Wartegg test crteža (test ličnosti) za psihologe (Centar za kognitivno bihevioralnu terapiju, rujan 2019.)

Wechslerov test inteligencije za djecu – WISC-IV-HR (Naklada Slap, ožujak 2019.)

RADNO I VOLONTERSKO ISKUSTVO:

 2020. – danas –  Psiholog, Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba

 2019. – 2020. – Psiholog – pripravnik, Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba

2018.  –  Osobni asistent djeci s dodatnim potrebama, Dječji vrtić „Vrtuljak“, Zaprešić

 2018. –  Striček pričalica – pričanje priča za laku noć djeci na pedijatrijskom odjelu KBC Sestre Milosrdnice, Udruga „Smiješak za sve“

2017. – Projekt „Pomoć u učenju“, Lokalni volonterski centar Zaprešić

OSTALE DUŽNOSTI I ISKUSTVO:

Sudjelovanje u osmišljavanju, realizaciji i provedbi nacionalnog istraživačkog projekta Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba “Društvena online iskustva i mentalno zdravlje mladih“, 2019.

PUBLIKACIJE:

Vranjican, D., Prijatelj, K. i Kuculo, I. (2019). Čimbenici koji utječu na pozitivan socio-emocionalni razvoj djece. Napredak, 160 (3-4), 319-338.

Selak Bagarić, E., Buljan Flander, G., Roje, M., Raguž, A., Prijatelj, K. i Kuculo, I. (2019) Prepoznavanje otuđenja od roditelja u brakorazvodu. U Dimovski, D., Stanojević, J. i Kostić, M. (ur.), Roditeljstvo, dar, teškoća, šansa: zbornik radova 24. Oktobarski susreti u socijalnoj zaštiti (str. 107-124), Niš: Centar za socijalni rad „Sveti Sava“ i Pravni fakultet Univerziteta u Nišu.

Roje, M., Buljan Flander, G, Selak Bagarić, E. i Prijatelj K. (2019, studeni) Nije se dogodilo? Zašto djeca povlače iskaz o traumi seksualnog zlostavljanja. Rad izložen na 2. Hrvatskom kongresu o psihotraumi s međunarodnim sudjelovanjem, Opatija, Hrvatska.

Trgovec, D. i Prijatelj, K. (2019). Seksting: istina ili izazov. Rad izložen na 4. Regionalnom susretu studenata psihologije „Cyberpsihologija i tehnološki napredak“, Rijeka, Hrvatska.

Prijatelj, K. (2018). Fitnes programi i neki aspekti mentalnog zdravlja (Diplomski rad). Preuzeto s repozitorija Hrvatskih studija: https://repozitorij.hrstud.unizg.hr/islandora/object/hrstud%3A1558/datastream/PDF/view

Print Friendly, PDF & Email