Ella Selak Bagarić, mag. psihologije, klinički psiholog

E-mail: ella.selak@poliklinika-djeca.hr

OBRAZOVANJE:

DIPLOMSKO: studij psihologije, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu

TEMA: Povezanost odgojnih stavova majki sa sociometrijskim statusom njihove djece predškolske dobi

STUPANJ: magistra psihologije; dodatno završeno i nastavničko usmjerenje

2021. Priznat status kliničkog psihologa od strane Hrvatske psihološke komore

 

OSTALA STRUČNA USAVRŠAVANJA:

Obiteljska terapija zasnovana na privrženosti (Attachment Based Family Therapy (ATBF) ), Zagreb (2018) , dr. Jody Russon, USA (Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba)

Edukacija o radu s otuđenom djecom (Working with Parental Alienation – Understanding, Differentiation, Intervention), Karen i Nick Woodall. Family Separation Clinic, Zagreb, 2016.

Edukacija iz integrativne psihoterapije – Klinika za psihijatriju Kliničke bolnice Dubrava u suradnji sa Hrvatskom udrugom za integrativnu psihoterapiju, Sherwood Training Institute for Psychotherapy i University of Derby, Zagreb (Hrvatska). Četverogodišnji program edukacije za psihoterapeuta. (2008–2014)

Ljetna škola dječje psihoterapije; Obiteljska terapija i obiteljske konstelacije. Hrvatska interdisciplinarna terapijska udruga za djecu i mladež. 2015

Advanced Forensic Interviewing Training, Zagreb 2015. /Linda Cordisco Steele – National Children’s Advocacy Center, Huntsville, AL (SAD)

Okrugli stol „Suicidalno ponašanje u djece i mladih: dati pažnju, shvatiti ozbiljno, spasiti život“, Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež. 2015

Mentalno zdravlje djece u suvremenom društvu, Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež i Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba. 2015.

Tečaj Mindfulness, Hrvatsko udruženje za bihevioralno-kognitivne terapije. 2014.

Seminar Prilagođavanje hrvatskog pravosudnog sustava djeci, Hrabri telefon, 2014.

Izobrazba za psihologe u socijalnoj skrbi: Zlostavljano dijete – psihologijska procjena, intervju i tretman.  2013., Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba, 2013.

Trening Kognitivno-bihevioralne terapije usmjerene na traumatsko iskustvo (TF-CBT), Dr. Barbara L. Bonner i dr. Susan R. Schmidt, ožujak 2013., Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba.

Edukacija iz grupnog rada s djecom, Hrabri telefon, 2011.

Edukacija iz telefonskog savjetovanja i pristupa zlostavljanom djetetu, Hrabri telefon, 2010.

Edukacije iz primjene psihodijagnostičkih instrumenata

 

RADNO ISKUSTVO:

2015. – danas – Psihologinja u Poliklinici za zaštitu djece grada Zagreba (2015.-)

2014. – danas –  Predavač na kolegiju Nasilje i djeca, Poslijediplomski specijalistički studijski program Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2013. – danas –  Psiholog u savjetovalištu Snaga obitelji

2014./15.- Voditelj radionica za roditelje u procesu razvoda braka

2012. – 2015. – Asistent koordinatora projekta (Hrabri telefon)

2011. – 2012. Koordinator programa prevencije Dječja kuća Borovje

2010. – 2011. Savjetovatelj (volonter) na liniji za djecu Hrabri telefon

 

Članstva:

Hrabri telefon

Hrvatska psihološka komora (HPK)

European Network for Social and Emotional Competence (ENSEC)

 

Ostale dužnosti i iskustvo:

Mentor kliničke prakse – Hrvatska interdisciplinarna terapijska udruga za djecu i mladež (HITUDIM)

Član edukacijskog tima za studente – volontere (Hrabri telefon)

 

Publikacije:

Buljan Flander, G., Selak Bagarić, E., Španić, A. (2015). Zlostavljanje i zanemarivanje djece. U: Hrabar, D., ur., Prava djece – multidisciplinarni pristup. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (u pripremi).

Štimac, D., Buljan Flander, G., Selak Bagarić, E. (2015). Child abuse and neglect: a 10 years of experience of multidisciplinary teams of the Child Protection Center of Zagreb. European Child Adolescent Psychiatry (2015), vol 24, suppl 1, s1-s303

Buljan Flander, G., Selak Bagarić, E. (2015). Multidisciplinarni pristup u zaštiti djece žrtava nasilja: Prikaz rada Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba. U: Kostić, M., Dimovski, D., Stanojević, J., ur. 20. Oktobarski susreti u socijalnoj zaštiti – Zbornik radova. Niš : Pravni fakultet

Buljan Flander, G., Šimac, D., Selak Bagarić, E., Vinšćak, M. (2014). Patterns of and Copying with Cyberbullying in Croatia. The International Journal of Person Centered Medicine. Volume 4 No 4

Terek, M., Selak Bagarić, E. (2014). Prikaz djece i maloljetnika u kontekstu nasilja i kaznenog ponašanja u dnevnom tisku. 6. nacionalna konferencija o DOP-u – Zbornik radova. Zagreb: Hrvatski savjet za održivi razvoj. 303-315

Print Friendly, PDF & Email