Doc. dr. sc. Bruna Profaca, prof. psiholog, klinički psiholog

Doc. dr. sc. Bruna Profaca klinička je psihologinja koja u Poliklinici za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba radi od njenog otvaranja krajem 2002. godine te je u proteklom razdoblju 15 godina obnašala i dužnost Voditeljice dijagnostike i tretmana. Doktorirala je u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija (klinička i zdravstvena psihologija), a u nastavno zvanje naslovne docentice u području društvenih znanosti izabrana je 2017. godine. Kao psihologinja cijeli svoj radni vijek radi s djecom i obiteljima, ranije u sustavu predškolskog odgoja te kao suradnica i edukatorica u različitim projektima nevladinog sektora, UNICEF-a i nadležnih ministarstava. Kontinuirano se educirala u psihodijagnostici djece i odraslih te u različitim terapijskim i tretmanskim pristupima i modalitetima rada s djecom i obiteljima. Uz psihodijagnostički, tretmanski i savjetodavni klinički rad, u središtu stručnog i istraživačkog interesa su joj stres, trauma, krize i gubici u dječjoj, adolescentnoj i odrasloj dobi, emocionalne, ponašajne i razvojne teškoće djece i mladih tijekom odrastanja te roditeljstvo i roditeljski stres, osobito u rizičnim okolnostima.

Sudjeluje u nastavi i mentorskom radu na više fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je nositeljica nekoliko kolegija na diplomskim, poslijediplomskim i poslijediplomskim studijima (Filozofski fakultet, Učiteljski fakultet, Studijski centar socijalnog rada Pravnog fakulteta). Također, gost je predavač i na specijalističkoj nastavi Medicinskog fakulteta Sveučilištu u Ljubljani (Slovenija) i Zenici (BiH). Kontinuirano sudjeluje u edukacijama stručnjaka u različitim sustavima koji rade s djecom i obiteljima u Hrvatskoj i u inozemstvu, što uključuje i različite europske projekte i terapijske edukacije. Objavila je niz znanstvenih i stručnih radova (samostalno i u koautorstvu), poglavlja u knjigama te izlagala na više od 40 stručnih i znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu. Aktivno sudjeluje u edukacijskoj i znanstvenoj djelatnosti Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba.

Godine 2003. dobila je nagradu Hrvatskog psihološkog društva „Marko Marulić“ za osobito vrijedan doprinos primijenjenoj psihologiji te je članica Multidisciplinarnog tima Poliklinike koji je 2008. godine dobio nagradu Međunarodnog društva za prevenciju zlostavljanja i zanemarivanja djece (ISPCAN) za značajni doprinos u zaštiti djece. Tijekom proteklih godina aktivno je uključena u podizanje javne svijesti o rizicima odrastanja i zaštiti djece od zlostavljanja i zanemarivanja.

 

 

Print Friendly, PDF & Email