Doc. dr. sc. Bruna Profaca, prof. psiholog, klinički psiholog

Email:

bruna.profaca@poliklinika-djeca.hr

OBRAZOVANJE

2008. POSLIJEDIPLOMSKO: Doktorat iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija (klinička i zdravstvena psihologija) – Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 2008..
TEMA: Izloženost traumatskim događajima u djetinjstvu i psihosocijalno funkcioniranje mladih
STUPANJ:Doktor u znanstvenom području društvenih znanosti – polje: psihologija

2002. POSLIJEDIPLOMSKO: Poslijediplomski studij psihologije – znanstveno usavršavanje – Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 2002.
TEMA: Roditeljski stres i neke karakteristike emocionalnog i socijalnog razvoja djeteta predškolske dobi
STUPANJ: Magistar u znanstvenom području društvenih znanosti – polje: psihologija

1978. – 1983. DODIPLOMSKO: Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu,
TEMA: Istraživanje stjecanja pojmova
STUPANJ: Profesor psihologije

 

IZBOR U ZVANJA

2017. – Izbor u znanstveno – nastavno zvanje naslovne docentice u području društvenih znanosti, znanstveno polje: socijalne djelatnosti

 

EDUKACIJE I STRUČNA USAVRŠAVANJA

1. Stupanj Seminara iz Gestalt terapije (1986.-1988., 240 sati), Sekcija za kliničku psihologiju DPH

Praktikum iz behavior terapije ( 1988.), Zagreb, HPD

Edukacija  “Emerging Body Language” (1991.), Sekcija za predškolsku psihologiju

Metode rada s traumatiziranom djecom (Magne Raundalen), 1992.

Edukacija  za sudionike psihosocijalnih projekata koji se provode uz podršku UNICEF-a , (predavači dr. Robert Pynoos, dr. Ofra Ayalon), Ministarstvo prosvjete i športa, UNICEF, 1993., 1994

Gestalt Art terapija, voditelj Michael Rain, 1993.

Advanced Trauma and Recovery Training Program for Mental Health Professionals, (328 sati), Društvo za psihološku pomoć i The University of Texas (Houston ), 1995.-1997.

Izobrazba iz obiteljske Gestalt terapije, voditelj Jesper Juul, Org. Društvo za psihološku pomoć i Kempler Institut of Skandinavia, 1997.

Iskustveno – edukativne radionice iz Gestalt Art terapije, 1999., Zagreb, voditelji: Zora Subotić i Claudia Wagner

Edukacija Hrabrog telefona “Zlostavljanje i zanemarivanje djece”, ožujak-lipanj, 2001.

Forenzic Evaluation Training, The National Children Advocacy Center, 2003.

Edukacije iz upotrebe psihodijagnostičkih sredstava

Trauma Treatment Clinic, Hawaii, SAD, 2005.

Primjena asocijativnih karata u savjetodavnom i terapijskom radu ( T.Radionov i I. Bezić), 2005.

Edukacija- Gestalt psihoterapija u radu s djecom, 2005.

Radionica iz integrativne psihoterapije „The art and science of the relatinship“, voditelj Richard Erskine, 2006.

Edukacija “Moaiku – somatic trauma workshop” – “Building bridges between trauma and personality – Resource – oriented skill training in trauma work” (2009.-2010.),  voditeljica: Merete Holm Brantjberg iz Danske

B. Bonner: Tretman zlostavljane djece (2009.)

Edukacija EMDR -1.i 2.  stupanj, voditelj Roger Solomon, (IPSA, Ljubljana 2011. i 2012.)

Barbara Bonner i Susan Schmidt: ”Trauma Focused Cognitive Behavioral Therapy” (Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba –Health Sciences Center, University of Oklahoma, 2013.)

Advanced Forensic Interviewing Training, Zagreb, 2015. Linda Cordisco Steele – National Children’s Advocacy Center, Huntsville, AL (SAD)

Edukacija o radu s otuđenom djecom (Working with Parental Alienation – Understanding, Differentiation, Intervention), Zagreb (2016) – Karen i Nick Woodall. Family Separation Clinic.

Terapija za adolescente zasnovana na mentalizaciji (Mentalization-Based Treatment for Adolescence (MBT-A), London (2016) – dr. P. Fonagy, Anna Freud National Centre for Children & Families

Rad s traumom i privrženost /Perspektiva emocionalno usmjerene terapije ( Working with Trauma from and Attachment/Emotionally Focused Therapy Perspective), Ljubljana (2017) dr. Leanne Campbell

Obiteljska terapija zasnovana na privrženosti (Attachment Based Family Therapy (ATBF) ), Zagreb (2018) , dr. Jody Russon, USA (Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba)

 

ČLANSTVA

Hrvatsko psihološko društvo

Hrvatska psihološka komora

Hrvatsko društvo za traumatski stres

Društvo za psihološku pomoć, Zagreb

Hrvatska strukovna udruga sudskih eksperata i vještaka

The International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN)

Udruga Hrabri telefon

 

RADNO ISKUSTVO

1985. -2002. Psiholog DV Bukovac u Zagrebu

2000.  – napredovanje u struci, rješenjem Ministarstva prosvjete i sporta RH – zvanje stručnog suradnika psihologa – savjetnika.

2002. –  danas – klinički psiholog u Poliklinici za zaštitu djece Grada Zagreba (Voditeljica odjela dijagnostike i tretmana od 2003. do 2017.)

 

OSTALE DUŽNOSTI I ISKUSTVO

1991. –  volonter na Telefonu za psihološku pomoć

1993- 1996. – projekt Ministarstva prosvjete i športa i UNICEF-a: “Program psihosocijalne pomoći prognanoj i izbjegloj djeci, njihovim roditeljima i odgojiteljima koji s njima rade u DV i igraonicama prognaničkih naselja”

1997- 1998. – projekt Ministarstva prosvjete i športa i UNICEF-a: “Pomozimo im rasti – Psihološka pomoć i potpora odgojiteljima″

Od 1997 – Član Tima za psihološke krizne intervencije, DPP, Zagreb i edukator u projektu izobrazbe drugih stručnjaka za provođenje kriznih intervencija u zajednici u sustavu socijalne zaštite i prosvjete

1997.-1998. Edukator u programu izobrazbe Društva za psihološku pomoć, “Osnove psihosocijalne traume i oporavka”

1997.-1999.- Projekt psihosocijalne pomoći izbjeglicama i prognanicima, Centar za inicijative u socijalnoj politici, Zagreba

2000./2001. vanjski suradnik Učiteljske akademije u Zagrebu, seminar iz Psihologije obrazovanja za studente 2. godine razredne nastave

2003./2004. , 2005/2006.– Predavač na poslijediplomskoj specijalizaciji iz kliničke psihologije

Suradnik u nastavi na Odsjeku za psihologiju, Filozofski fakultet u Zagrebu

Mentor studentima dodiplomskog i poslijediplomskog studija psihologije Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Od 2006. stalni sudski vještak za područje psihologije – psihotraumatizacije djece

Od 2003. edukator Edukacijskog tima i volontera Hrabrog telefona

2005.-2006. – Suradnik Instituta za društvena istraživanja- Centra za istraživanje i razvoj obrazovanja, na istraživačko-razvojnom projektu “Samovrednovanje ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja”

2009- danas – Predavač na poslijediplomskom specijalističkom studiju iz socijalnog rada te doktorskom studiju iz socijalnog rada i socijalne politike (Pravni fakultet u Zagrebu), na poslijediplomskom specijalističkom studiju Psihološko savjetovanje (Filozofski fakultet u Rijeci), na poslijediplomskom specijalističkom studiju kliničke psihologije (Filozofski fakultet u Zagrebu), diplomskom studiju Rani i predškolski odgoj i obrazovanje (Učiteljski fakultet u Zagrebu)

 

PUBLIKACIJE

Knjige i priručnici:

1. Žižak, A., Profaca,B. i Milanović, M. (ur.)(1995.): Priručnik II za odgojitelje uključene u Program psihosocijalne pomoći prognanoj/izbjegloj djeci i ratom traumatiziranoj predškolskoj djeci, njihovim roditeljima i odgajateljima koji s njima rade u dječjim vrtićima i igraonicama prognaničkih naselja. Ministarstvo prosvjete i športa, UNICEF, Zagreb

2. Starc, B., Čudina Obradović, M., Pleša,A., Profaca,B., Letica,M. (2004.): Osobine i psihološki uvjeti razvoja djeteta predškolske dobi, Golden Marketing, Zagreb

3. Profaca,B. i Puhovski,S. (2005.) Kako pomoći tugujućem djetetu. Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba, Grad Zagreb, Zagreb

4. Profaca, B. (1993.) Pričajmo o mami i tati (slikovnica). TIN,Zagreb

Objavila više poglavlja u knjigama, desetak stručnih radova u časopisima i izlagala više od 25 radova na stručno-znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu.

Sudjeluje u stručnoj redakciji svih priručnika Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba, izrađivala i sudjelovala u izradi priručnika i letaka za  roditelje, djecu i stručnjake.

 

NAGRADE:
2003.  Nagrada Hrvatskog psihološkog društva „Marko Marulić“ za osobito vrijedan doprinos primijenjenoj psihologiji

 

Print Friendly, PDF & Email