Ana Raguž, mag. psihologije

Psihologinja Ana Raguž za vrijeme studija je volontirala u više različitih udruga i institucija koje rade s djecom, mladima i njihovim obiteljima te je još uvijek volonter na Hrabrom telefonu. Svoj profesionalni put 2017. godine počinje kao pripravnica u Poliklinici za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, gdje potom nastavlja raditi kao psiholog.  Edukantica je II. stupnja  bihevioralno-kognitivne terapije i doktorandica na poslijediplomskom doktorskom studiju iz Socijalnog rada na Studijskom centru socijalnog rada u Zagrebu pri Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Redovno aktivno sudjelovanje na nacionalnim i međunarodnim konferencijama na temu zaštite djece, sudjeluje u provođenju istraživanja, aktivni je polaznik većeg broja edukacija koje se odnose na dijagnostički i tretmanski rad, publicirala je više stručnih i znanstvenih radova.  Koautorica je u tri poglavlja knjige „Znanost i umjetnost odgoja“ glavne urednice prof.dr.sc. Gordane Buljan Flander koja je publicirana u 2019. i 2021. godini.

Voditeljica je brojnih radionica za djecu, edukacija i seminara za stručnjake i roditelje na temu zlostavljanja djece i razvoda braka roditelja.

Print Friendly, PDF & Email