E-mail:

anamarija.spanic@poliklinika-djeca.hr

OBRAZOVANJE

PREDDIPLOMSKO: Studij psihologije, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 2006 – 2009

DIPLOMSKO: Studij psihologije, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 2009 – 2012

STUPANJ: magistra psihologije, dodatno završeno i nastavničko usmjerenje

položen psihološki stručni ispit Hrvatske psihološke komore

 

OSTALA STRUČNA USAVRŠAVANJA

četverogodišnja edukacija iz Gestalt psihoterapije u organizaciji Gestalt centra Homa (od 2014)

Obiteljska terapija zasnovana na privrženosti (Attachment Based Family Therapy (ATBF) ), Zagreb (2018) , dr. Jody Russon, USA (Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba)

Rad s traumom iz perspektive EFT terapije i privrženosti (dr. Leanne Campbell, Ljubljana, 2017)

Retroflection and Bodywork (Peter Philippson, u organizaciji Gestalt Centra Homa, 2017)

Stress, Trauma and Tension Release Exercises (dr. Riccardo Cassiani Ignoni, u organizaciji udruge o Tempora, 2017)

Terapija igrom usmjerana na dijete (Claudio Mochi, International Academy for Play Therapy and Psychosocial Projects, u organizaciji Centra za terapiju igrom Sanja Ivanušević Grgas, 2016)

Edukacija o radu s otuđenjem djece: Working with Parental Alienation – Understanding, Differentiation, Intervention (Karen i Nick Woodall, Family Separation Clinic, u Poliklinici za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, 2016 i 2017)

Advanced forensic interviewing training (Linda Cordisco Steele, National Children’s Advocacy Center, Alabama, SAD, u Poliklinici za zaštitu djece, 2015)

Izobrazba za unapređenje savjetovališnog rada i izravnog pomagačkog rada s ljudima (2012 – 2014)

Tečaj mindfulnessa u organizaciji Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije (2014)

Edukacija o kognitivno-bihevioralnoj terapiji usmjerenoj na traumu (Barbara L. Bonner i Susan Schmidt, Health Sciences Center, University of Oklahoma, u Poliklinici za zaštitu djece, 2013)

Praktikum I. edukacije iz bihevioralno-kognitivnih terapija pri Hrvatskom udruženju za bihevioralno-kognitivne terapije (2013)

Edukacije iz područja telefonskog savjetovanja, grupnog i individualnog rada s djecom, zlostavljanja i zanemarivanja djece u okviru udruge Hrabri telefon i Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba (2009 – 2012)

Edukacija iz upotrebe asocijativnih karata u savjetovanju i psihoterapiji (2013)

Edukacija Pokret i ples u psihoterapiji (2013)

Edukacije iz primjene psihodijagnostičkih instrumenata (WISC-IV-HR, PAI, Wartegg test crteža, MMPI-2, MOZAIK, Bender vizualno-motorički geštalt test-II, RCFT i srodni testovi: neuropsihologijska procjena vidne percepcije, konstrukcije i pamćenja kod djece i odraslih)

aktivna i pasivna sudjelovanja na znanstvenim i stručnim skupovima

 

ČLANSTVA

Hrvatska psihološka komora

Zagrebačko psihološko društvo

Udruga Hrabri telefon

Udruga Senior

International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN)

 

OSTALE DUŽNOSTI I ISKUSTVO

članica edukacijskog tima Hrabrog telefona

konzultantica europskog projekta Promicanje djeci prilagođenih multidisciplinarnih i međuinstitucionalnih usluga (PROMISE; 2015 – 2017)

Vanjski suradnik Odsjeka za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, korektor na kolegijima Psihologijski praktikum I i II (2012 – 2013)

 

RADNO ISKUSTVO

2014. – danas Psihologinja u Poliklinici za zaštitu djece i mladih Grada Zagreb (od 2014)

2012. – 2013. Psihologinja pripravnica u Poliklinici za zaštitu djece grada Zagreba

2013. – danas – asistentica na kolegiju Psihologija komuniciranja, Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment

 

VOLONTERSTVO

volonterka u udruzi Senior

volonterka na savjetodavnoj liniji i voditeljica grupnog rada s djecom, udruga Hrabri telefon (2009 – 2012)

volonterka u Zakladi Zajednički put (2011 – 2013)

 

NAGRADE

Rektorova nagrada Sveučilišta u Zagrebu (2011)

Nagrada za izvrsnost u studiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu (2009)

 

PUBLIKACIJE:

Buljan Flander, G., Brezinšćak, T. i Španić, A.M. (2016). Suradnja stručnjaka u zaštiti djece i mladih od seksualnog zlostavljanja i nasilja – primjer dobre prakse. U: Popović, S. (Ur.), Zbornik radova s interdisciplinarnog znanstveno-stručnog skupa Zaštita prava djece i mladih na seksualno zdravlje (str. 63-71). Rijeka: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci.

Buljan Flander, G., Selak Bagarić E. i Španić, A.M. (2016). Zlostavljanje i zanemarivanje djece. U: Hrabar, D. (Ur.), Prava djece – multidisciplinarni pristup (str. 283-326). Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Tomas, J., Španić, A. (2016). Angry and Beautiful: The Interactive Effect of Facial Expression and Attractiveness on Time Perception. Psihologijske teme, 25(2), 299-315. Dostupno na: http://hrcak.srce.hr/161867

Buljan Flander, G. i Španić, A.M. (2015): Multidisciplinarni pristup u prevenciji i zaštiti traumatizirane djece. U: Monografija Zdravstvene ustanove Grada Zagreba u praksi i znanosti Ur. Mirna Šitum. Zagreb: Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba, str. 179-191.

Španić, A.M., Brezinšćak, T. i Buljan Flander, G. (2014). Trauma Related Symptoms among Children Exposed to Different Types of Abuse and Neglect. U: K. Kaniasty, K.A. Moore, S. Howard i P. Buchwald (Ur.) Stress and Anxiety. Applications to Social and Environmental Threats, Psychological Well-Being, Occupational Challenges, and Developmental Psychology (str. 231-240). Berlin, Germany: Logos Verlag.

XX. Ljetna psihologijska škola studenata i nastavnika Odsjeka za psihologiju (2010). Ličnost i glazbene preferencije. Zagreb: Odsjek za psihologiju, Klub studenata psihologije i FF press Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Vranić, A., Španić, A.M., Carretti, B. i Borella, E. (2013). The efficacy of a multifactorial memory training in older adults living in residential care settings. International Psychogeriatrics,  25(11):1885-97. doi:10.1017/S1041610213001154.

Print Friendly, PDF & Email