STRUČNO OBRAZOVANJE

2021. Specijalist dječje i adolescentne psihijatrije

DODIPLOMSKO:

2011. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

STUPANJ: doktor medicine

 

OSTALA STRUČNA USAVRŠAVANJA

Edukacija iz psihoanalitičke psihoterapije (u tijeku), Hrvatsko društvo za psihoanalitičku psihoterapiju

Poslijediplomski studij „Menadžment u zdravstvu“ Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Radno iskustvo

2021.- Poliklinika za zaštitu djece i mladih grada Zagreba

2012.-2021. Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovača

 

ŽIVOTOPIS

CV Livaja Nikolina Antonia

Print Friendly, PDF & Email