E-mail:

dijana.staver@poliklinika-djeca.hr

STRUČNO OBRAZOVANJE

DODIPLOMSKO: 2007.g. Medicinski fakultet u Rijeci

STUPANJ: doktor medicine

SPECIJALIZACIJA:2015.g završena specijalizacija iz psihijatrije

 

OSTALA STRUČNA USAVRŠAVANJA

Edukacija Obiteljska terapija zasnovana na privrženosti (Attachment Based Family Therapy (ATBF) ), Zagreb (2018) , dr. Jody Russon, USA (Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba)

Edukacija iz kognitivno bihevioralne psihoterapije, HUBIKOT

Edukacija iz grupne analize (I,II stupanj) IGA Zagreb

Edukacija za voditelja autogenog treninga

 

ČLANSTVA

Hrvatska liječnička komora

 

RADNO ISKUSTVO

2018. –           Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba

2017.  – 2018. Opća bolnica Pula, Poliklinička djelatnost,ambulantni psihijatar

2015. – 2018.  Ambulanta za bol OB Pula, liason psihijatar

2009. – 2017.  Opća bolnica Pula, Odjel za psihijatriju, odjelni liječnik

2008. – 2009.  Zračna luka Pula, doktor medicine

Print Friendly, PDF & Email