E-mail:

dijana.staver@poliklinika-djeca.hr

STRUČNO OBRAZOVANJE

DODIPLOMSKO: 2007.g. Medicinski fakultet u Rijeci

STUPANJ: doktor medicine

SPECIJALIZACIJA:2015.g završena specijalizacija iz psihijatrije

 

OSTALA STRUČNA USAVRŠAVANJA

Edukacija iz kognitivno bihevioralne psihoterapije, HUBIKOT

Edukacija iz grupne analize (I,II stupanj) IGA Zagreb

Edukacija za voditelja autogenog treninga

 

ČLANSTVA

Hrvatska liječnička komora

 

RADNO ISKUSTVO

2018. –           Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba

2017.  – 2018. Opća bolnica Pula, Poliklinička djelatnost,ambulantni psihijatar

2015. – 2018.  Ambulanta za bol OB Pula, liason psihijatar

2009. – 2017.  Opća bolnica Pula, Odjel za psihijatriju, odjelni liječnik

2008. – 2009.  Zračna luka Pula, doktor medicine

Print Friendly, PDF & Email