E-mail

domagoj.stimac@poliklinika-djeca.hr


OBRAZOVANJE

2016. promoviran u status primarijusa

2009.  poslijediplomski studij iz dječje i adolescentne psihijatrije

Stupanj: subspecijalist psihijatar dječje i adolescentne psihijatrije

POSTDIPLOMSKO: 1996. poslijediplomski studij iz forenzičke psihijatrije

Stručno obrazovanje/specijalizacije: 1996.g. završena specijalizacija iz psihijatrije

Stupanj: specijalist psihijatar

DODIPLOMSKO: 1988 g. Medicinski Fakultet u Zagrebu

STUPANJ: doktor medicine

 

OSTALA STRUČNA USAVRŠAVANJA

Obiteljska terapija zasnovana na privrženosti (Attachment Based Family Therapy (ATBF) ), Zagreb (2018) , dr. Jody Russon, USA (Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba)

Edukacija o radu s otuđenom djecom (Working with Parental Alienation – Understanding, Differentiation, Intervention) – Karen i Nick Woodall. Family Separation Clinic. Zagreb, 2016.

Advanced Forensic Interviewing Training, Zagreb /Linda Cordisco Steele – National Children’s Advocacy Center, Huntsville, AL (SAD)

Izobrazba iz grupne analize (u tijeku)

Harvardski program psihotraume

Tečaj iz sportske medicine

Edukacija iz kriznih intervencija

Edukacija iz forenzičke evaluacije

Trening s područja zlostavljanja i zanemarivanja djece (1996. – 2000.)

 


PRETHODNO RADNO ISKUSTVO

Od 2002. do 2020. Zamjenik Ravnateljice Poliklinike za zaštitu djece Grada Zagreba

Opća bolnica dr. Ivo Pedišić Sisak 1992. – 2002.

Neuropsihijatrijska bolnica Dr I. Barbot Popovača 1990. – 1992.

Medicinski centar Sisak 1988. – 1990.

 

NASTAVNA DJELATNOST

Vanjski suradnik u naslovnom suradničkom zvanju asistenta na Filozofskom fakultetu u Osijeku na kolegiju Dječja i adolescentna forenzična psihologija

 

OSTALE DUŽNOSTI I ISKUSTVO

Jedan od osnivača Županijskog savjetovališta za prevenciju ovisnosti Sisačko-moslavačke županije

Stalni sudski vještak za psihijatriju (od 1998.g.)

 

ČLANSTVA
Hrvatska liječnička komora, Hrvatski liječnički zbor

Hrvatsko psihijatrijsko društvo

Hrvatsko društvo za kliničku psihijatriju

Institut za grupnu analizu

Hrvatsko društvo za dječju i adolescentnu psihijatriju

Hrvatsko društvo za forenzičku psihijatriju

Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež

 

PUBLIKACIJE

Poglavlja u knjizi:

  • Štimac, D. (2008). Što znači baza podataka o počiniteljima spolnih delikata na štetu djece u prevenciji spolnog zlostavljanja?. Baza podataka o počiniteljima spolnih delikata na štetu djece, Vidović, L. (ur.), 2008., Zagreb: Pravobranitelj za djecu.
  • Štimac, D. (2010). Tretman seksualno zlostavljane djece. Tretman seksualnih delikvenata i zaštita zajednice, Mužinić, L. i Vukota, Lj. (ur.), 2010, Zagreb: Medicinska naklada.

Više stručnih i znanstvenih radova iz područja zlostavljanja i zanemarivanja djece

 

NAGRADE

Priznanje Hrvatskog liječničkog zbora/podružnica Sisak

Nagrada Multidisciplinarnom Timu 2008. Međunarodnog udruženja za prevenciju zlostavljanja i zanemarivanja djece (ISPCAN)

Print Friendly, PDF & Email