Zaposlenja:

Poliklinika za zaštitu djece i mladih grada Zagreba
Ulica Ignjata Đorđića 26, Zagreb

Hrvatsko Katoličko Sveučilište
Ilica 242, Zagreb

Radno iskustvo: 

2022 → Članica tima za Akcijski plan za prevenciju vršnjačkog nasilja u Gradu Zagrebu 2022. – 2025.

2021 → Ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba

2021 → Članica Fakultetskog vijeća i docent na Medicinskom fakultetu Hrvatskog katoličkog sveučilišta

2021 → Suosnivačica istraživačke grupe – STRESS LOAD: Longitudinalno istraživanje stresa adolescenata, Ministarstvo znanosti i obrazovanja / Nacionalna zaklada za znanost (2021-2025) Nositelj: prof. dr. sc. Goran Milas, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar (MB:HRZZ-IP-2020-02-6925) Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, Hrvatsko katoličko sveučilište, KBC Split, Sveučilištni odjel zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu, UCLA Cousins Center for Psychoneuroimmunology

2019 → Zamjenica ravnateljice Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba

2019 → Ministarstvo zdravstva; Članica Povjerenstva za primjenu konoplje u medicinske svrhe

2019 → Članica Tima Grada Zagreba za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

2018 →2020. Pomoćnica Ravnateljice Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba

2016 → Primarijus

2016 → Docent, Hrvatsko Katoličko Sveučilište, znanstveno – nastavno zvanje, radni odnos

2015 → Sudski vještak, Medicina, Pedijatrija, Perinatologija

2015 → Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studij socijalnog rada
Nositelj Kolegija „ Neuroznanost u socijalnoj interakciji “ Doktorski studij

2014 → Znanstveni suradnik, Medicinski fakultet Split, Katedra za pedijatriju

2014 → Član radne skupine za izradu akreditacijskih standarda za rodilišta i neonatologiju, Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi / na prijedlog Hrvatske liječničke komore

2014→ Poliklinika za zaštitu djece i mladih grada Zagreba, specijalist pedijatar, subspecijalist dječje neurologije

2012→ Predavač na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu
Predmet: Neurološki pristup u razvojnoj rehabilitaciji

2012-2014.  Edukator UNICEF-a, Edukacija zaposlenika KBC Sestre milosrdnice, Rodilišta prijatelji djece

2009 → Subspecijalizacija / subspecijalist dječje neurologije

2009 → Neuropedijatar pri Zavodu za neonatologiju, KBC Sestre milosrdnice, Voditelj polikliničke službe za razvojnu neurologiju

2008→ „Pilot projekt praćenja djece majki ovisnica“, Voditelj, KBC Sestre Milosrdnice

2008 – 2014. Specijalist pedijatar, subspecijalist dječje neurologije, Klinika za pedijatriju KBC Sestre milosrdnice/Klinika za ginekologiju i porodništvo

2008 – 2011. Predavač-nastavnik, Škola za primalje Zagreb, Predmet: Pedijatrija s osnovama genetike

2002 – 2008. Liječnik, specijalist pedijatar, Klinika za pedijatriju KBC Osijek

1998 – 2002. Liječnik na specijalizaciji iz pedijatrije, Klinika za pedijatriju KBC Osijek

2003 → Asistent, Katedra za pedijatriju Medicinski fakultet Osijek, Sveučilište u Osijeku

2003 → Suradnik istraživač u međunarodnom projektu istraživanja bolesti otočnih populacija Voditelj projekta: prof. dr. sc. Igor Rudan

2001 → Suradnik istraživač u znanstvenom projektu “Sprječavanje i liječenje razvojnih poremećaja u djece” Projekt br. 0219111 Voditelj: prof. dr. sc. Milivoj Boranić

Obrazovanje i osposobljavanje: 

2021 → Essential Management Skills, International Business Management Institute, Berlin, Njemačka

2018. Human rights in patient care, Međunarodna stipendija, Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER)

2018. Edukacija iz obiteljske psihoterapije zasnovane na privrženosti (Attachment-Based Family Therapy – ABFT), Drexel University

2017. Parental alienation developing interventions, Family Separation Clinic, London: Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba

2017. Law and health, Međunarodna stipendija, American Austrian Foundation; ASPHER (The Association of Schools of Public Health in the European Region)

2016. Working with parental alienation, trening program, Family Separation Clinic, London; Poliklinika za zaštitu djece i mladih grada Zagreba

2016 → Specijalist za prava djece, Specijalistički studij Pravnog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu

2015. Mindfulness, Hrvatsko udruženje za kognitivno bihevioralnu terapiju

2015. Advanced Forensic Interviewing Trening, National Children`s Advocacy Center,
Huntsville, Alabama

2014. Sudski vještak, Certificirani vještak Hrvatske liječničke komore, Forenzička procjena

2015. Behavioral Pediatrics and child development; Child Hospital of Philadelphia American Austrian Foundation, Međunarodna stipendija, Medical Seminar

2013. Medical Education and organisation, Međunarodna stipendija, American Austrian Foundation, Medical Seminar

03. 12. 2010. Doktor znanosti
Doktorska disertacija Tema:”Utjecaj osobne heterozigotnosti genoma na pojavnost sekularnih promjena visine, inteligencije i menarche“

2010. Neurometabolic disease; Child Hospital of Philadelphia, Međunarodna stipendija, American Austrian Foundation, Medical Seminar

2009. Subspecijalist dječje neurologije, Liječnik na subspecijalizaciji iz dječje neurologije, KBC Sestre milosrdnice

2007. Pediatric neurology, Međunarodna stipendija, American Austrian Foundation Medical Seminar

2002 – 2004. Poslijediplomsko znanstveno obrazovanje, Medicinski fakultet Osijek Sveučilište u Osijeku (Znanstveni poslijediplomski studij Biomedicina i zdravstvo)

2000 – 2002.  Specijalističko stručno poslijediplomsko usavršavanje iz pedijatrije, Stručni poslijediplomski studij (KBC Zagreb)

Stručno usavršavanje:

2012. Tečaj neurometaboličke bolesti

2011. Neuromišićne bolesti, tečaj HIIM, Hrvatsko društvo za kliničku genetiku

2009. Tečaj Nasljedne metaboličke bolesti 2009, Glavna tema “Bolesti središnjeg živčanog sustava”

2008. Tečaj Advance Pediatric Life Support

2008. Napredni tečaj novosti u neurosonološkoj dijagnostici

2006. Tečaj Collor Dopler intrakranijske i ekstrakranijske cirkulacije

2005. Tečaj ˝ Brain Academy ˝ – Nova dostignuća u liječenju epilepsije

2004. Tečaj ˝From clumsiness to cerebral Palsy˝

2003. Tečaj ultrasonografije u ranom otkrivanju promjena moždanih struktura (UZV mozga novorođenčadi i dojenčadi)

2002. Tečaj akupunkture

SPECIFIČNE KOMPETENCIJE U SUSTAVU ZAŠTITE PRAVA DJETETA:

Bavim se radom sa djecom, u svojstvu liječnika, pedijatra, sa subspecijalizacijom iz dječje neurologije unatrag 25 godina. Tijekom svakodnevnog, stručnog rada sam zamijetila da u značajnog broja djece sa neurorazvojnim odstupanjima, okolišni činitelji imaju značajnu ulogu. Time je započeo moj put u interdisciplinarnom području prava djece na najbolji mogući razvoj 2008. godine, kada sam radila u KBC Sestre milosrdnice.

Od 2008. godine sam pokrenula, u KBC Sestre Milosrdnice praćenje ishoda razvoja djece majki ovisnica, koja dugoročno gledajući pate od neurorazvojnih i socijalnih odstupanja. Također, pratila sam djecu majki koje su pile tijekom trudnoće, a čija su se djeca rađala sa Fetalnim alkoholnim sindromom. Od tada sam se počela baviti medicinskim, socijalnim i edukacijskim problemima fetalnog zlostavljanja djece. Moj rad je bio zapažen na svjetskim i domaćim kongresima, te u tiskanim i elektronskim medijima.

Aktivno sam sudjelovala u javnim raspravama o stavovima struke glede imunizacije djece, temeljem struke zasnovane na dokazima.

Nositeljica sam kolegija „ Neuroznanost u socijalnom radu “ na Doktorskom studiju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Studij socijalnog rada. Kolegij se temelji na implementaciji recentnih znanstvenih i stručnih spoznaja o interakciji neuroznanosti i socijalnih interakcija, u najširem kontekstu, a primarno za pravnu struku i struku socijalnog rada.

Predavala sam na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu, te u svojstvu recenzent u sveučilišnom znanstvenom časopisu „Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja“.

Tijekom implementiranja programa UNICEF-a „Rodilišta – prijatelj djece“ aktivno sam sudjelovala u edukaciji stručnjaka i roditelja u provođenju programa u KBC Sestre Milosrdnice.

Završila sam program edukacije Specijalističkog studija „Prava djece“, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

U svakodnevnom radu bavim se problemima zlostavljane i zanemarene djece sa zdravstvenog i socijalnog aspekta, u svjetlu prava djeteta na najbolje moguće odrastanje

Aktivno sudjelujem u pravnim postupcima vještačenja djece, sa ciljem ostvarenja najboljih prava djeteta, prvenstveno temeljem Konvencije o pravima djeteta.

Zainteresirana sam za implementaciju spoznaja koje bi omogućile kvalitetniji obrazovni sustav.
Također, aktivno sudjelujem u izradi postupnika za teške bolesti djece koja bi poboljšala njihov materijalno – pravni položaj, zalažući se za zaštitu i promicanje prava i interesa djece s posebnim potrebama.

Sudjelovala sam na tuzemnim i inozemnim konferencijama sa rezultatima svojih istraživanja o utjecaju zlostavlja i zanemarivanja, kao i nepoticajnih i štetnih okolišnih činitelja na razvoj. Time sam senzibilizirala kolege i javnost za poduzimanje mjera za izgradnju cjelovitog sustava zaštite i promicanja prava i interesa djece, te za sprječavanje štetnih djelovanja koja ugrožavaju prava i interese djece, temeljene na važećim međunarodnim zakonima, propisima i konvencijama.

Sudjelovanjem u školama, vrtićima i zajednici, poučavajući djecu i roditelje, kao i stručnjake o učincima nepovoljnih okolišnih činitelja na razvoj mozga, popularizirala sam ovu temu, koja je od iznimnog i rastućeg značenja, u holističkom pristupu pravu na optimalan razvoj djeteta.

Članstva:

Hrvatsko pedijatrijsko društvo

The Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER)

Harvard T.H. Chan School of Public Health

ACEsTooHigh

Center on the Developing Child, Harvard University

The European FASD Alliance

Hrvatsko društvo za dječju neurologiju

Akademija za razvojnu rehabilitaciju

Hrvatska liga za borbu protiv epilepsije

Hrvatsko društvo za akupunkturu

Hrvatsko društvo za rijetke metaboličke bolesti

International Leaguae against Epilepsy ( ILAE)

Child Dissability Organisation

Hrvatsko društvo za kliničku genetiku

Hrvatsko društvo za humanu genetiku

Child Neurology association

European pediatric neurology society

World Federation of Neurology

Lions Club Grič, Zagreb

Aktivnosti u zajednici:

Predsjednica Lions klub Grič (2020/2021; 2021/2022)

Volontiranje

Organizator i edukator škole hodanja/Savez dijabetičara

Održavanje velikog broja predavanja i tribina u sustavu zdravstva i socijalne skrbi, te obrazovanja, kao i nevladinih organizacija i udruga

Recenzent: 

Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja (HRRI)

Acta Clinica Croatica

Mentor, komentor, član povjerenstva:

U dosadašnjem radu sam bila mentor na 9 diplomskih radova, te komentor na 7 diplomskih radova

Član povjerenstva za obranu diplomskih radova

Ćlan povjerenstva za obranu dotorske disertacije

Sudjelovala u organizaciji kongresa i okruglih stolova

Poglavlja u knjigama: 

1. Zdravstveno stanje, specifične bolesti I očekivano trajanje života stanovništva hrvatskih otoka//Stanovništvo Hrvatskih otoka 2001./Smoljanovic, Mladen:Smoljanovic, Ankica;Rudan Igor (ur.) Split: Laser plus d.o.o. Zagreb 2008. Str. 69-83

2. FORENZIČKA GINEKOLOGIJA I PERINATOLOGIJA; Vanja Slijepčević Saftić:Forenzika perinatalnog oštećenja mozga, 2018. ISBN: 9789531768023

3. Znanost i umjetnost odgoja, Izdavač: Geromar d.o.o., Sveta Nedelja, 2019. ISBN: 9789534836705

4. „Dijetetika“; Sveučilišni udžbenik; Izdavač Medicinska naklada Zagreb, 2020. ISBN: 9789531769426

5. „U tvom naručju“ Vodič za roditelje kroz pustolovinu prve tri godine djetetova
života”, Izdavač: Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba 2020. ISBN: 978-953-7373-20-7

Nagrade i priznanja: 

2019. „Hrvatske utjecajne žene 2019/ Croatian Women of Influence Award

2017. Nagrada za najinventivniji pristup u dječjoj neurologiji _Svjetski pedijatrijski kongres

2017.  Najbolji rezultati edukacija „Law and Health“/Maastricht University

2017, 2018. Priznanje za volonterski rad Lions Interantional – dijamantna značka

Pozvana predavanja:

1. Vanja Saftić, Fabry disease – Clinical features of renal failure in 16 years old girl with epilepsy and cerebral palsy – 18th Danube Symposium of Nephrology, 26-30.9. 2006, Novi Sad, Pozvani predavač

2. Vanja Saftić, Hipoksično ishemijske encefalopatije novorođenačke dobi , 3. tečaj trajne izobrazbe liječnika, 2009.

3. Vanja Saftić, Kako zlostavljanje i zanemarivanje utječe na mozak u razvoju-Neurobiološki i elektrofiziološki aspekti, posliediplomski tečaj Nasilje nad djecom i adolescentima, Pozvani predavač, 2011.

4. Vanja Saftić Toksični stres u dječjoj dobi, Skup pedijatara primarne zdravstvene zaštite, 2015

5. Vanja Saftić; When feeling hurts, 55, International Neuropsychiatric Congress, Pozvani predavač,2015

6. Vanja Saftić; Geni ili okoliš? Kako poticaji oblikuju mozak? Tjedan mozga,2016

7. Vanja Saftić, Zašto nam je potrebna strategija prevencije stresa u dječjoj dobi? Pozvani predavač; Zdravstveni sustavi i zdravstvena politika, Motovun 2016

8. Vanja Saftić, Obiteljski liječnik – dio platforme u strategiji otkrivanja i prevenciji toksičnog stresa u dječjoj dobi, Pozvani predavač, PIN, 2016

9. Vanja Saftić, Forenzika perinatalne ozljede mozga, I Kongres forenzičke ginekologije i perinatologije, Pozvani predavač, 2016

10. Vanja Saftić, Nepovoljni činitelji odrastanja: Utjecaj toksičnog stresa na zdravlje školske djece i uloga liječnika školske medicine u prepoznavanju i prevenciji; V. Hrvatski kongres školske i sveučilišne medicine s međunarodnim sudjelovanjem “Djeca i mladi-izazov za budućnost” , 2017

11. Vanja Saftic, How do a violence and toxic stress affect a developing brain-experiences of the child neurologist, World Summit on Pediatrics, Rome, 2017, Plenarno predavanje

12. Vanja S, Neurodevelopmental consequences of adverse childhood experiences: Is there a secret connection, NEUROCARD, Belgrade, Serbia, 2018

13. Could simptoms of toxic stress imitate a neurodevelopmental disorders? 18 th European Society for Child and Adolescent Psychiatry (ESCAP) , Vienna, 2019

14. Saftić V; Prevencija toksičnog stresa u dječjoj dobi-Zaklada Hrvatska za djecu, Osijek, 2020

15. Saftić V; Covid i toksični stres – Zaklada Hrvatska za djecu, Zadar, lipanj 2020

16. Saftić V; Toksični stres u dječjoj dobi – Treća europska konferencija s međunarodnim sudjelovanjem o otuđenju djeteta od roditelja u razvodu, Zagreb, rujan 2020

17. Saftić V;Toksčni stres-karika koja nedostaje -i III Međunarodni kongres- Međunarodna interdisciplinarna udruga za kronične bolesti (MIUKB), Zagreb, listopad 2020

18. Saftic V: “How to protect children from parental toxic stress for their mental and physical development.” Conference: “PROTECTING FAMILY TIES AFTER SEPARATION, Brussel, Belgium, rujan 2020.

Popis stručnih i znanstvenih radova, te sudjelovanja na konferencijama: 

Do sada sam prezentirala i objavila preko 65 stručnih i znanstvenih radova.

Print Friendly, PDF & Email