E-mail:

medicinske.sestre@poliklinika-djeca.hr

OBRAZOVANJE

1983. završila srednju školu „Centar za odgoj i usmjereno obrazovanje“   u Bjelovaru i stekla stručnu spremu – medicinska sestra općeg smjera.

1987. stekla stručnu osposobljenost za samostalan rad na poslovima medicinske sestre, SSS. Uvjerenje je izdala Klinika za infektivne bolesti „Dr Fran Mihaljević“, u Zagrebu,

2015. završila edukaciju iz EEG-a – Zavod za neurologiju, Referalni centar Ministarstva zdravlja za predoperativnu obradu bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom, Klinička bolnica Dubrava, u Zagrebu.

Hrvatska komora medicinskih sestara izdala joj je Odobrenje za samostalan rad za razdoblje od 01.10.2016. do 30.09.2022.

 

PRETHODNO RADNO ISKUSTVO

2011. – danas – medicinska sestra u Poliklinici za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba

1996. – 2011.  administrator u Biro-economic d.o.o. u Zagrebu.

1988.-1994. – medicinska sestra na radnom mjestu zubnog asistenta u Domu zdravlja „Medveščak“ u Zagrebu

1983.-1988. – medicinska sestra u Zavodu za rehabilitaciju djece oboljele od cerebralne paralize (danas Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama) Zagreb

 

Print Friendly, PDF & Email