E-mail:

renata.fridrih@poliklinika-djeca.hr

OBRAZOVANJE

DODIPLOMSKO: Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, smjer: logopedija

TEMA: „Utjecaj straha na pojavu mucanja i likovni prikaz doživljaja vlastitog svijeta (i rata) (1994).

STUPANJ: profesor defektolog – logoped

 

OSTALA STRUČNA USAVRŠAVANJA

„Rat, trauma , oporavak” , Fakultet za defektologiju , Sveučilišta u Zagrebu (ERF): Prvi kongres logopeda u Varaždinu, 1994.

Formativni seminar verbotonalnog sistema za rad s osobama oštećena sluha i govora Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, 1995.

„Temelji i poremećaji predgovorne komunikacije“ – Akademija za razvojnu rehabilitaciju, Zagreb, Hrvatska, 1997.

„Rehabilitacija i inkluzija» (1997), Peti znanstveni skup, ERF, 1997.

„Uvod u krizne intervencije“ – Društvo za psihološku pomoć, 1997.

” Ojačavanje strategija suočavanja s gubitkom i podrška u tugovanju”, Društvo za psihološku pomoć, 1997.

„Humanizacija hospitalizacije», Savez društava naša djeca Hrvatske, 1997.

„Profesionalni stres u radu s djecom i mladeži“ , Društvo za psihološku pomoć, 1998.

„Mucanje – rano prepoznavanje, dijagnostika i terapija“, * Logopedski centar: 1. međunarodni logopedski seminar, 1998.

„Načela komuniciranja s djecom i roditeljima, kolegama, te ojačavanje komunikacijskih vještina“, Društvo za psihološku pomoć, 1998. – 1999.

“Savjetovanje za dužnosnike Društava Naša djeca” edukacija za članove Prosudbene komisije “Za osmijeh djeteta u bolnici”, 1999.

„Teorija komunikacije», Društvo za psihološku pomoć, 1999. – 2000.

“Rad u timu”, Društvo za psihološku pomoć, 2000.

„Grupni rad s djecom i mladeži“, Društvo za psihološku pomoć, 2000.

„Work drama“ , *Fundacija Rotary Club – Zagreb, Centar za djecu, mlade i obitelj – Velika Gorica, 2000.

„Utjecaj perinatalnih zbivanja na daljnji tijek života“ , Udruga za unapređenje odgoja i obrazovanja djece i mladeži , Velika Gorica, 2000.

“Savjetovanje za dužnosnike Društava Naša djeca”, edukacija začlanove Prosudbene komisije “Za osmijeh djeteta u bolnici” ( član Prosudbene komisije od 2001), 2001, 2009.

“Forensic Evaluation Trainin” – u organizaciji National Children’s Advocacy Center, Zagreb, 2003.

TARA CENTAR , Primjena DSP tehnologije, u logopediji (2004)

“Abused child”, W. Friedrich , Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba, Hrvatska, 2004.

Edukacija iz Kriznih intervencija – voditelj: Lidija Arambašić, 2004.

Edukacija : prikaz slučaja zlostavljanog i /ili zanemarenog djeteta – voditelj i supervizor: dr. sc. Dubravka Kocijan Hercigonja. 2003. – 2006.

„Temelji Waldorfske pedagogije i inicijative“, Društvo naša djeca Sisak, 2009.

“Kvaliteta dječjih bolničkih odjela u Hrvatskoj”, “Imobilizacija djece tijekom medicinskih postupaka” , IV kongres Hrvatskog pedijatrijskog društva , III kongres pedijatrijske sekcije Hrvatskog udruženja med. Sestara, 2011.

„Advanced Forensic Interviewing Training“, Zagreb /Linda Cordisco Steele – National Children’s Advocacy Center, Huntsville, AL (SAD), 2015.

„Briga za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi za vrijeme boravka u bolnici“, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo socijalne politike i mladih, Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju, Savez društava naša djeca Hrvatske, 2016.

„Unapređenje kvalitete života djece i mladih „, VII Međunarodna naučno – stručna konferencija, Tuzla , Bosna i Hercegovina, 2016.

Obiteljska terapija zasnovana na privrženosti (Attachment Based Family Therapy (ATBF) ), Zagreb (2018) , dr. Jody Russon, USA (Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba)

 

PRETHODNO RADNO ISKUSTVO

2003. – danas – Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba, Argentinska 2, defektolog – logoped

2000 – 2001. stručni suradnik defektolog, Centar za socijalnu skrb Petrinja

1996 – 1999. stručni suradnik defektolog-logoped DV Ciciban – Velika Gorica

1995 – 1996. Opća bolnica dr. Ivo Pedišić – Sisak, pripravnički staž na mjestu zdravstveni suradnik – logoped

1994. rad na poslovima produženog stručnog postupka pri Centru za odgoj i obrazovanje djece i mladeži – V. Gorica, Zagrebačka 90, rad u grupi djece s umjerenom mentalnom retardacijom

1993 – 1994. volonterski rad u okviru dežurstva nedjeljom i praznikom u okviru brige i njege o djeci s teškoćama u razvoju pri Centru za odgoj i obrazovanje djece i mladeži – V. Gorica

 

OSTALE DUŽNOSTI I ISKUSTVO:

Mentor stručne kliničke prakse u dodiplomskoj nastavi Odsjeka za logopediju, Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu (od 2003 do 2006)

Vanjski suradnik na kolegijima „Smetnje ponašanja „ pri Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu , Sveučilišta u Zagrebu (2006)

Voditeljica edukacije i projekta „Pomoćnik u nastavi“ za grad Sisak (Društvo Naša djeca Sisak)

koordinator aktivnosti pri OB dr. I. Pedišić – Sisak u akciji „Za osmijeh djeteta u bolnici» (od 1999)

član Prosudbene komisije pri Savezu DND Hrvatske (od 2001)

suvoditeljica aktivnosti Dječjeg foruma „Happy kids“ OŠ Galdovo (od 2009)

voditelj edukacija za područje djece s teškoćama u razvoju : „Temelji Waldorfske pedagogije i inicijative „, „Euritmija“ (2009-2010)

koordinator akcije „Čestitka za novorođene bebe od djece grada Siska“ (2009-2010)

koordinator akcije „Čestitke za novorođenu djecu od djece SMŽ“ (2016) u tijeku

organizator humanitarnog koncerta „Za djecu novog milenija“ (2000) * koordinator akcije „Za mala hrabra srca“(2008 , 2009)

Voditelj savjetovališta i volonterskog rada s djecom s teškoćama učenja pri DND-Sisak: „Malenim koracima do zdravlja“ (od 1999),

voditeljica dječjeg odmarališta u Omišlju (otok Krk) od 2000.g.

zamjenica predsjednika za projekt za grad Sisak , „Gradovi – prijatelji djece“ (od 2005 do 2011)

koordinator Dječjeg foruma– Sisak (od 2009)

voditeljica Dječjeg gradskog vijeća grada Siska (2011)

voditeljica projekta i izvoditelj aktivnosti u projektu: „Ruke dobrote za djecu grada Siska – patronažni rad sa djecom u udomiteljskim obiteljima „(2015-2016.)

voditelj projekta „Pomoćnik u nastavi“ (od 2008 ) voditelj edukacije za polaznike programa „Pomoćnik u nastavi” (2009,2011, 2013, 2014, 2015) (Grad Sisak, SMŽ) pri DND Sisak

Voditeljica i autorica inovativnog projekta za rad sa obučenim psima (AAT, AAI) primjenom holističkog pristupa sa socijalno ranjivim skupinama djece, projekt podupiru četiri ministarstva u RH ( od 2012. i nadalje) pri udruzi DND Sisak

 

ČLANSTVA:

* Društvo Naša djeca – Sisak: Predsjednica DND – Sisak (od 1997 ) * član Skupštine Saveza DND Hrvatske (1997 -2004) *član Prosudbene komisije pri Savezu DND Hrvatske (od 2001) * članica Udruge HURID *Udruga Veliko srce malom srcu (član Upravnog odbora udruge do 2012)

 

ZNANSTVENI I STRUČNI RADOVI

1. Fridrih, R.: „Utjecaj straha na pojavu mucanja i likovni prikaz doživljaja vlastitog svijeta i rata“ ( diplomski rad), I Kongres logopeda Hrvatske – Varaždin (1994)

2. Fridrih, R.: „Utjecaj stresa na prenatalni i postnatalni razvoj djeteta „ III Kongres Hrvatskog pedijatrijskog društva, Čakovec (2000)

3. Fridrih, R., Sučić, K.: „Kvaliteta odgoja i naobrazbe u gradu Sisku u 2008 godini“, Konferencija “Pravo djeteta na zdravlje i razvoj”- Šibenik, (2009)

4. Fridrih, R. :„Utjecaj višemjesečne hospitalizacije na razvoj djeteta s teškoćama u razvoju (Prikaz slučaja Down sy i Coffie Lowry sy)“,Konferencija “Pravo djeteta na zdravlje i razvoj”- Šibenik, (2009)

5. Blažević D., Lesički J, Fridrih R: „Važnost stručno educiranog kadra u provođenju programa terapijskog jahanja u Hrvatskoj“ , III Međunarodna naučno‐stručna konferencija „Unapređenje kvalitete života djece i mladih“, Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih i Edukacijsko‐rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli – Zlatibor , Srbija (.2012).

6. Fridrih, R., Blažević, D.: Prikaz programa bazično perceptivno motoričke stimulacije za uključivanje u program terapijskog jahanja“ , 23. Ljetna škola Hrvatskog kinezilološkog saveza (2014)

7. Buljan – Flander, G. ,Fridrih, R., Persoglia – Petrac, A.: „Usage of (AAT,AAI) :“Trained dogs in alleviating stress and percived pain among preschoolers during the routine medical exam with vaccination“, IPA 2016 – Vancuver (Kanada) (2016)

7. Fridrih, R., Bolha, V., Friš, K. , Blažević, D.: „Interaktivna platforma i nove metode u logopedskom radu, odgoju i obrazovanje uz obučene pse za rad sa vulnerabilnom skupinom korisnika“, Međunarodna naučno‐stručna konferencija „Unapređenje kvalitete života djece i mladih“, Udruženje za podrškui kreativni razvoj djece i mladih i Edukacijsko‐rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli – Tuzla , Bosna i Hercegovina (2016)

 

PUBLIKACIJE:

Brošure i leci iz područja odgoja, obrazovanja djece s teškoćama u razvoju za roditelje i stručnjake

 

OSTALE AKTIVNOSTI:

recenzije i lektoriranje stručnih članaka i knjiga, održavanje predavanja i edukacije iz područja poremećaja govorno – glasovne komunikacije, teškoće u učenju, zlostavljanje i zanemarivanje djece, ADHD, poremećaj u ponašanju, razvojni poremećaji kod djece, kronično bolesno dijete, suportivni rad sa roditeljima i djecom izrada grafičkih prikaza, letaka i video zapisa za potrebe prezentacije rada udruge za različite projekte i humanitarne aktivnosti, iskustvo izrade projekata sukladno.

Autorica članaka u tiskovinama i web stranicama, video zapisa ; Kontinuirano savjetovanje roditelja o pravima djece , te promicanje prava djece s teškoćama u razvoju kroz rad u OCD

Print Friendly, PDF & Email