E-mail:

kristina.valjak@poliklinika-djeca.hr

OBRAZOVANJE

– završila Upravnu i birotehničku školu u Zagrebu

– završen Preddiplomski stručni studij javne uprave na Pravnom fakultetu u Zagrebu

PRETHODNO RADNO ISKUSTVO

– danas: administrator u Poliklinici za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba

– 2016.- 2019. Općinski građanski sud u Zagrebu

– 2013.- 2014. Ministarstvo branitelja, stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

– 2007-2009. Allianz, rad preko student servisa

Print Friendly, PDF & Email