Ravnateljica: prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander

Zamjenik ravnateljice: prim. Domagoj Štimac, dr.med.

Voditeljica dijagnostike i tretmana: dr.sc. Bruna Profaca

Voditelji multidisciplinarnih timova: dr.med. Domagoj Štimac i dr.sc. Bruna Profaca

Koordinatorica istraživačke djelatnosti: Ivana Ćosić Pregrad, prof.


Sigurno društvo u kojem svako dijete i njegova obitelj mogu dobiti djelotvornu pomoć može se stvoriti isključivo promjenama na svim razinama sustava. Vođena tom idejom, Poliklinika za zaštitu djece i mladih grada Zagreba kao zdravstvena ustanova surađuje sa svim institucijama sustava kroz sve razine prevencije odnosno intervencije.

Prioritet u radu sa specifičnom populacijom djece i njihovih obitelji je zaštita djeteta i individualni pristup uzimajući u obzir potrebe svakog pojedinog djeteta i obitelji. Posebnost rada Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba je timski stručni rad koji se odvija u okviru multidisciplinarnog tima te suradnja sa svim institucijama sustava. Aktualno djeluju dva multidisciplinarna tima, članovi kojih su: psihijatar, psiholog, socijalni pedagog, logoped, socijalni radnik, pedijatar, medicinske sestre i pravnik. Svaki od članova sudjeluje u svim navedenim djelatnostima Poliklinike.

Print Friendly, PDF & Email