Dijagnostički i terapijski rad s djecom i njihovim obiteljima

Zadaci ovog odjela su:

 1. provođenje iscrpne individualne obrade i dijagnostike poteškoća djece koja su upućena na tretman. Ova se obrada provodi multidisciplinarno od strane psihologa, psihijatra, neuropedijatra, socijalnog pedagoga, logopeda i socijalnog radnika za svu djecu kod koje postoji sumnja na zlostavljanje i zanemarivanje.
 2. planiranje najboljeg mogućeg tretmana za svako dijete i roditelja, koji će pomoći djetetu na svim potrebnim razinama, pri čemu sudjeluju svi članovi multidisciplinarnog tima, kao i roditelji djeteta
 3. suradnja sa suradnim institucijama radi dobrobiti djeteta (škola, vrtić, CZSS, policija, domovi i dr.)
 4. provođenje psihologijskog, psihijatrijskog i/ili defektološkog individualnog tretmana, prema potrebama djeteta.
 5. organizaciju i provođenje grupnog rada s djecom i njihovim roditeljima (grupni terapijski rad, grupe za osobni rast i razvoj, socijalizacijske grupe, grupe za podršku)
 6. provođenje partnerske i obiteljske psihoterapije
 7. psihoterapijski tretman kroz dnevno bolnički program

Dijagnostički i tretmanski rad se provodi sa psihotraumatiziranom djecom i njihovim roditeljima (što uključuje zlostavljanu i zanemarivanu djecu) te s djecom koja su rizična za zlostavljanje i zanemarivanje: djecom s problemima u učenju, s ADHD sindromom, s kroničnim bolestima, prijevremeno rođenom djecom, djecom iz obitelji s narušenom dinamikom i rizičnim obiteljima, djecom čiji su roditelji pod intenzivnijim roditeljskim ili općim stresom i dr.

Stručnjaci mentalnog zdravlja zaposleni u Poliklinici educirani su iz različitih terapijskih postupaka te primjenjuju različite pristupe: psihodinamski, kognitivno-bihevioralni pristup, integrativnu terapiju, gestalt terapiju, realitetnu terapiju.

Edukacija

Edukacija osoblja i stručnjaka

Ovaj oblik djelatnosti uključuje edukaciju članova multidisciplinarnog tima Poliklinike, kao i edukaciju stručnjaka i suradnika iz drugih institucija.

Edukacija stručnjaka Poliklinike

 1. Uključivanje u postojeće edukacije u zemlji i inozemstvu, proširivanje znanja u radu sa psihotraumatiziranom djecom i njihovim roditeljima.
 2. Kontinuirano usavršavanje u primjeni novih metoda rada s djecom i njihovim roditeljima (psihoterapijske edukacije, edukacije za primjenu psihologijskih mjernih instrumenata, edukacije iz grupnog rada s djecom i odraslima te novih metoda rada iz područja djelovanja pojedinih stručnjaka tima)
 3. Sudjelovanje na stručnim i znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu
 4. Edukacija “Provedba forenzične evaluacije”

Edukacija stručnjaka izvan Poliklinike

 1. Edukacija stručnjaka koji rade sa zlostavljanom i zanemarenom djecom i njihovim obiteljima na različitim razinama prevencije i/ili tretmana: psiholozi, psihijatri, ginekolozi, pedijatri, medicinske sestre, odgajatelji, učitelji, suci, tužitelji, policajci, pravnici, defektolozi, socijalni radnici
 2. Edukacija stručnjaka koji rade na edukaciji roditelja i školama za buduće roditelje
 3. Edukacija edukatora u ovom području te njihovo daljnje stručno usavršavanje
 4. Edukacija studenata u okviru dodiplomskog studija, tj. suradnja s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Osijeku, Hrvatskim studijima, Medicinskim fakultetom, Visokom medicinskom školom, Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom, Studijskim centrom socijalnog rada, Pravnim fakultetom, Pedagoškom akademijom, Policijskom akademijom i Visokom medicinskom školom.
 5. Edukacija studenata u okviru poslijediplomskih studija psihologije

Supervizija

Timski stručni rad i supervizija

Programom rada Poliklinike obuhvaćena je:

 1. kontinuirana i sustavna supervizija stručnjaka koji rade u Poliklinici
 2. kontinuirana i sustavnu supervizija za stručnjake koji rade u zdravstvenim ustanovama, centrima za socijalnu skrb, policiji, sudstvu, prosvjeti itd.
 3. razvoj redovitih kontakata sa suradnim institucijama, koje komuniciraju s djetetom (bolnica, vrtić, škola, centar za socijalnu skrb, policija, sud, dječji dom).

Članovi multidisciplinarnog tima su: psihijatar, psiholog, socijalni pedagog, logoped, socijalni radnik, neuropedijatar i pravnik.

Model timskog rada obuhvaća:

 1. specifičnost znanja i vještina svakog stručnjaka
 2. multidisciplinarnost
 3. trajnost
 4. koordinacija radi dobrobiti klijenata
 5. neposredno i posredno djelovanje članova tima
 6. osobnu uključenost

Članovi multidisciplinarnog tima uključeni su u superviziju:

 1. Supervizija rada timova (vodi prim.dr.sc. Vedran Bilić, spec.psih.)

Svi djelatnici Poliklinike uključeni su u djelovanje Multidisciplinarnog tima Poliklinike.

Znanstveno – istraživačka djelatnost

Pružiti izravnu pomoć djeci i obiteljima iznimno je važno, naročito kad je ugrožena dobrobit djeteta, kao što je to u slučajevima zlostavljanja i zanemarivanja. No, kako bismo bolje razumjeli što je zlostavljanje djece, koliko je učestalo, kakve su posljedice, koji su rizični faktori, kakav tretman pomaže i kako možemo spriječiti zlostavljanje, važno je također potražiti znanstveni odgovor na ova pitanja, tj. provesti znanstvena istraživanja.

Stoga u sklopu Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba djeluje Odjel za znanstveno-istraživačku djelatnost, čiji je cilj sa znanstvenog stanovišta proučavati razne aspekte zlostavljanja i zanemarivanja djece i o rezultatima svog rada informirati širu javnost.

U sklopu istraživačkog i znanstvenog rada, djelatnici Poliklinike provode analize slučajeva i pruženih intervencija te znanstvena istraživanja na području zlostavljanja i zanemarivanja djece.

Prvo opsežnije istraživanje Poliklinike za zaštitu djece i mladih provedeno je od travnja do lipnja 2003. godine, na uzorku od preko 5000 djece, s ciljem da se utvrdi raširenost i neke osobitosti NASILJA MEĐU DJECOM, koje je sve više u posljednje vrijeme prepoznato kao veliki društveni i javno-zdravstveni problem. Istraživanjem su obuhvaćena nasilnička ponašanja koja djeca doživljavaju, ali i nasilje koje djeca čine drugima u školi. Prve analize pokazuju da 27% djece iz uzorka svakodnevno ili gotovo svakodnevno doživljava neke oblike nasilja u školi (verbalnog i tjelesnog), dok se 16% djece gotovo svakodnevno ponaša nasilno prema drugoj djeci.

Ostala istraživanja provedna od strane Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba i Hrabrog telefona:

 • Izloženost djece zlostavljanju putem Interneta (2004.)
 • Prevalencija zlostavljanja i zanemarivanja djece u Hrvatskoj (2006.)
 • Stavovi i znanje liječnika u Hrvatskoj u vezi sa zlostavljanjem i zanemarivanjem djece (2007./2008.)
 • Navike i iskustva djece i mladih prilikom korištenja Interneta, mobitela i drugih suvremenih tehnologija (2008.)

Publikacije i podizanje javne svijesti

Ukoliko svi građani, a naročito stručnjaci nisu upoznati s dječjim pravima te ukoliko nemaju senzibilitet za ozbiljnost problema zlostavljanja djece, mnogi će slučajevi zlostavljanja djece ostati neprepoznati, a djeci i roditeljima neće biti pružena odgovarajuća pomoć i podrška.

Stoga je jedan od ciljeva Poliklinike podizanje javne svijesti o ovom problemu i promicanje dječjih prava, kroz stalnu komunikaciju s javnosti putem medija, web stranice te distribuciju promotivnih materijala, brošura i priručnika. Vjerujemo da će ova djelatnost pomoći u sprečavanju zlostavljanja, bržem prepoznavanju zlostavljane djece te kvalitetnijem pružanju pomoći.

Print Friendly, PDF & Email